Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Miten lapsen tulot verotetaan?

Alaikäisen lapsen tulot verotetaan erillään vanhempiensa tuloista. Tämä koskee sekä palkkatuloja ja muita ansiotuloja että pääomatuloja.

Jos lapsi ei kuitenkaan ole työn todellinen tekijä, palkkatulot verotetaan vanhempien tulona.

Huoltajana voit hoitaa alaikäisen lapsen veroasioita OmaVerossa.

Voit muun muassa

  • hakea verokortin
  • tarkistaa veroilmoituksen ja tarvittaessa täydentää

Verohallinto saa Digi- ja väestötietoviraston perusrekisteristä tiedon, että olet lapsesi huoltaja. Asioiden hoitamiseen huoltajana et tarvitse erillistä valtuutusta.

Siirry OmaVeroon

Lapsen syntymästä ei tarvitse ilmoittaa Verohallintoon

Alaikäisellä lapsella tarkoitetaan verotuksessa lasta, joka on verovuoden alussa alle 17-vuotias. Alaikäisten lasten määrä voi vaikuttaa vanhempien verotukseen esimerkiksi elatusvelvollisuusvähennyksen kautta. Verotuksessa lapseksi katsotaan myös elätettävänä oleva puolison lapsi ja oma tai puolison adoptiolapsi sekä kasvattilapsi.

Verohallinto saa tiedon lapsesta väestötietojärjestelmästä. Lapsen syntymästä ei siis tarvitse erikseen ilmoittaa.

Lapsen ansiotulot

Lapsella voi olla ansiotuloja syntymästään saakka. Lapsi voi saada esimerkiksi perhe-eläkettä. Sen sijaan palkkatulo ja siihen verrattava ansiotulo voidaan katsoa alaikäisen lapsen omaksi tuloksi vain silloin, jos hän on aktiivisesti osallistunut korvauksen kohteena olevaan työhön. Esimerkiksi 1-vuotiaan lapsen mainoskuvauskorvaus verotetaan vanhempien eikä lapsen tulona, koska vanhemmat ovat käytännössä tehtävän todellisia suorittajia.

Esimerkki: 1-vuotiaan lapsen mainoskuvauskorvaus verotetaan vanhempien eikä lapsen tulona, koska vanhemmat ovat käytännössä tehtävän todellisia suorittajia, eikä lapsi ole voinut aktiivisesti osallistua korvauksen kohteena olevaan työhön.

Lapsen pääomatulot

Lapsi voi saada pääomatuloa, jos hän omistaa tuloa kerryttävää omaisuutta. Lapsi on esimerkiksi voinut saada lahjaksi arvopapereita tai osakehuoneistoja, joista hän saa osinkoa ja vuokratuloa. Nämä tulot ovat lapsen veronalaista pääomatuloa.

Katso pääomatulon veroprosentit

Lapsen verovähennykset

Alaikäisen lapsen tuloista tehdään vähennykset samojen säännösten mukaan kuin muidenkin verovelvollisten tuloista. Jos lapsen vähennykset ylittävät hänen tulojensa määrän, vähentämättä jäänyttä osuutta ei voi vähentää vanhempien tuloista. Esimerkiksi korkojen vähentäminen ratkaistaan lapsen verotuksessa itsenäisesti.

Lapsen saamat lahjoitukset

Alaikäinen lapsi saattaa saada lahjaksi esimerkiksi rahaa tai muuta omaisuutta. Sama lahjoittaja voi antaa verovapaasti kolmen vuoden aikana yhteensä alle 5 000 euroa. Jos lahjojen arvo on 5 000 euroa tai enemmän, lahjan saajan on maksettava lahjaveroa.

Jos alaikäiselle lapselle annetaan tavanomaista suurempi lahja, hänellä pitää  olla Digi- ja väestötietoviraston (tai tuomioistuimen) määräämä edunvalvoja. Edunvalvoja ottaa lahjan vastaan alaikäisen puolesta tämän nimissä. Jos vanhemmat ovat antaneet alaikäiselle lapselleen lahjan, lahja ja sen tuottama tulo käsitellään lapsen tulona ja varallisuutena silloin, kun  lapsella on ollut edunvalvoja.

Lahjoitus katsotaan verotuksessa pätevästi tehdyksi myös silloin, kun joku on tehnyt toisen nimiin esimerkiksi talletuksen eikä ole pidättänyt itselleen oikeutta määrätä siirretyistä tai talletetuista varoista. Lahjan antaja on tällaisessa tapauksessa voinut

  • tallettaa rahaa, arvopapereita tai muuta irtainta omaisuutta pankkiin
  • tallettaa arvopapereita arvopaperivälitysliikkeeseen
  • siirtää toisen arvo-osuustilille kirjattavaksi arvo-osuuksia arvo-osuusrekisteriin.

Pankin tai arvopaperivälittäjän on täytynyt vastaanottaa talletus tai siirto lahjansaajan nimiin.

Lahjaa ja sen tuottamaa tuloa voidaan käsitellä alaikäisen tulona ja varallisuutena myös silloin, kun lahjoitus on todellisuudessa tehty, vaikka muotomääräyksiä ei olisikaan noudatettu. Jos lahjoitus ei kuitenkaan vastaa tilanteen todellista luonnetta ja tarkoitusta, omaisuuden tuottama tulo verotetaan vanhemman tulona.

Esimerkki: Lasse on lahjoittanut osakehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet alaikäiselle lapselleen. Lasse saa vuokratulot itselleen. Vuokratulot verotetaan Lassen eikä lapsen pääomatuloina.

Lapsen elatusapu

Lapsen elatusta varten saatu elatusapu ei ole veronalaista tuloa. Veronalaista ei siis ole esimerkiksi elatusapu tai avustus omalle lapselle, joka avioeron tai opiskelun vuoksi asuu eri taloudessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2017