Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Avioero

Puolisoita ei pidetä verotuksessa enää puolisoina, jos he ovat muuttaneet pysyvästi erilleen.

Pysyväksi aiottu erilleen muuttaminen voidaan todeta esimerkiksi avioerosta. Jos avioero on vasta vireillä (harkinta-aika), todellinen erillään asuminen on edellytys sille, että puolisosuhteen voidaan verotuksessa katsoa lakanneen. Erillään asuminen käy ilmi osoitteenmuutoksista.

Veroasioita, joihin avioerolla voi olla vaikutuksia:

  • Alijäämähyvitys: Korkovähennykseen liittyvä alijäämähyvitys on 1 400 euroa. Alijäämähyvityksen enimmäismäärän lapsikorotus myönnetään sille vanhemmalle, jonka luona lapsi/lapset ovat suurimman osan vuodesta. Veroilmoituksessa kysytään puolisoiden erilleen muuttopäivä ja lasten yhteishuoltotilanteessa lasten pääasiallinen asumispaikka.
  • Elatusvelvollisuusvähennys: Elatusmaksua maksavan on mahdollista saada elatusvelvollisuusvähennys, joka tehdään ansiotulon verosta. Vähennyksen voi saada elatusmaksuista, jotka perustuvat lapsen elatusta koskevan lainsäädännön mukaiseen sopimukseen tai tuomioon. Vähennyksen saa vain, jos lapsi ei ole ennen verovuoden alkua täyttänyt 17 vuotta. Vähennys on 1/8 maksetusta elatusmaksusta, kuitenkin enintään 80 euroa / vuosi / alaikäinen lapsi.
  • Varainsiirtovero: Asunnosta voi tulla maksettavaksi varainsiirtovero, jos ositustilanteessa käytetään ulkopuolisia varoja. Lue lisää varainsiirtoverosta vaihtokaupan ja osituksen yhteydessä.

Entiselle puolisolle maksettava toistuvaisavustus

Rahana tai tavarana saatu avustus, joka vapaaehtoisen sitoumuksen tai muun velvoitteen nojalla maksetaan määräajoin entiselle tai välien rikkoutumisen vuoksi pysyvästi erillään asuvalle puolisolle, ei ole veronalaista tuloa.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2013