Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Yrittäjäpuolisot verotuksessa

Puolisot, jotka yhdessä harjoittavat elinkeinotoimintaa tai maataloutta, ovat yrittäjäpuolisoita.

Yritystulon jakaminen

Jos molemmat puolisot ovat osallistuneet maatalouden, yksityisen liikkeen tai ammatin harjoittamiseen, yritystulo jaetaan puolisoiden kesken.

Yritystulo jaetaan yrittäjäpuolisoiden kesken, vaikka toisen puolison työskentely olisi vähäistäkin.
Jos yrittäjäpuolisot eroavat, heihin ei enää sovelleta puolisoita koskevia säännöksiä.

Ansiotulo-osuudet

Jaettavan yritystulon ansiotulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken heidän työpanostensa mukaisessa suhteessa. Työpanokset katsotaan yhtä suuriksi, jos puolisot itse tai veroviranomainen eivät esitä muuta selvitystä.

Pääomatulo-osuudet

Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken sen mukaan, miten he omistavat toiminnan nettovarallisuutta. Puolisoiden osuudet katsotaan yhtä suuriksi, ellei muuta selvitystä esitetä.

Puolisoiden metsätalous

Puolisot harjoittavat yhdessä metsätaloutta, jos he esimerkiksi omistavat yhdessä maatilan. Puolisot harjoittavat metsätaloutta yhdessä myös silloin, jos he hoitavat ja hallitsevat yhdessä ja erikseen omistamiaan metsiä yhteiseen lukuun niin, että tilat muodostavat yhden maatilan. Silloin metsätaloudesta saadun tulon laskennassa ja verottamisessa sovelletaan verotusyhtymää koskevia säännöksiä. 

Verotusyhtymä on verotusta varten luotu laskennallinen kokonaisuus, jonka nimissä metsästä saatujen tulojen ja tulon hankkimisesta aiheutuneiden tulonhankkimismenojen erotus lasketaan, ennen kuin tulot jaetaan puolisoille.

Lue lisää ohjeita maatalousyrittäjille

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2013