Voinko pyytää perukirjan kopiota Verohallinnosta?

Verohallinto säilyttää perukirjan ja sen liitteet sähköisinä kopioina. Kun perukirja arkistoidaan sähköisesti, paperiset asiakirjat hävitetään.

Perukirja on salassa pidettävä asiakirja. Siitä voi kuitenkin saada kopion perustellusta syystä. Kopio voi olla maksullinen.

Voit pyytää kopiota perukirjasta OmaVerossa.

Jos olet esimerkiksi pankin, lakitoimiston tai oikeusaputoimiston edustaja, voit pyytää kopiota perukirjasta Verohallinnon asiointipalvelussa.

Vaihtoehtoisesti voit pyytää kopiota perukirjasta lomakkeella 3627.