Voinko pyytää perukirjan kopiota Verohallinnosta?

Verohallinto säilyttää perukirjan ja sen liitteet sähköisinä kopioina. Kun perukirja arkistoidaan sähköisesti, paperiset asiakirjat hävitetään.

Perukirja on salassa pidettävä asiakirja. Siitä voi kuitenkin saada kopion perustellusta syystä. Kopio voi olla maksullinen.

Voit pyytää kopiota perukirjasta OmaVerossa.

Myös esimerkiksi pankki, lakitoimisto tai oikeusaputoimisto voi pyytää kopiota perukirjasta OmaVeron kautta. Jos pyydät kopiota yrityksen puolesta, kirjaudu OmaVeroon yrityksen tunnuksilla. Lue lisää Suomi.fi-valtuuksista

Kirjaudu OmaVeroon

Vaihtoehtoisesti voit pyytää kopiota perukirjasta lomakkeella 3627.