Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Jäljennös perukirjasta, tilauslomake (3627)

Tällä lomakkeella tilataan jäljennös Verohallinnon säilyttämästä perukirjasta ja tarvittaessa sen liitteistä. Verohallinto arkistoi perukirjan ja sen liitteet sähköisinä tallenteina.

Perukirja ja sen liitteet ovat salassa pidettäviä asiakirjoja. Perukirjasta ja sen liitteistä voidaan kuitenkin antaa jäljennöksiä mm. henkilölle, joka tarvitsee tietoja etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi.

Perukirjajäljennös voi olla maksullinen. Katso hinnasto Verohallinnon maksullisista palveluista.

Voit pyytää kopiota perukirjasta OmaVerossa.

Yksityishenkilö: Valitse tunnistautumisen jälkeen kohdasta Omat veroasiat linkki Hoida omia veroasioita.

Jos olet esimerkiksi viranomaisen, pankin tai muun organisaation edustaja: Valitse tunnistautumisen jälkeen kohdasta Rajoitettu tietojen ilmoittaminen ja pyytäminen linkki Ilmoita tai pyydä tietoja rajoitetusti.

Siirry OmaVeroon

Vaihtoehtoisesti voit pyytää kopiota perukirjasta lomakkeella 3627. Käytä perukirjajäljennöksen tilauslomaketta kansilehtenä, vaikka tilaisit jäljennöstä vapaamuotoisella asiakirjalla. Tämä nopeuttaa asiasi käsittelyä.

Lähetä perukirjajäljennöksen tilauslomake osoitteeseen:
Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO

Vuonna 1994 ja sen jälkeen laaditut perukirjat säilytetään Verohallinnossa pysyvästi.

Kaikki ennen vuotta 1994 laaditut perukirjat säilytetään käräjäoikeuksissa (vainajan viimeisen kotikunnan mukainen käräjäoikeus) tai maakunta-arkistossa, jonne käräjäoikeudet ovat ne mahdollisesti siirtäneet.  Ennen vuotta 1994 laadittuun perukirjaan kohdistuvat kopiopyynnöt  tulee ensisijaisesti kohdistaa  käräjäoikeudelle. Katso ohjeet asiointiin.

Ennen vuotta 1994 laadittujen perukirjojen säilytysaika Verohallinnossa on 30 vuotta. Esimerkiksi vuonna 2017 Verohallinnosta löytyy perukirjat vuosilta 1987-1994. Vuonna 2018 Verohallinnosta löytyy perukirjat vuodelta 1988 alkaen jne. Näitä vanhempia perukirjoja ei siis lainkaan löydy Verohallinnon arkistosta.  Ensisijaisesti pyydä siis kopiota kaikista ennen vuonna 1994 laadituista perukirjoista käräjäoikeudelta


Verohallinto voi käyttää asiasi ratkaisemisessa automaattista päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätös asiastasi voidaan tehdä osittain tai kokonaan automaattisesti. Lue lisää automaattisesta päätöksenteosta Verohallinnossa

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2023