Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vakuutuskorvauksesta pitää maksaa perintöveroa tai tuloveroa

Jos saat kuoleman perusteella vakuutuskorvauksen esimerkiksi henkivakuutuksesta tai yksilöllisestä eläkevakuutuksesta, merkitse korvaus perukirjaan. Vakuutuskorvauksesta täytyy maksaa perintöveroa tai tuloveroa vakuutustyypin ja saajan sukulaisuussuhteen perusteella.

Saat vakuutusyhtiöltä korvauspäätöksen, jossa on tärkeää tietoa muun muassa vakuutuskorvauksen verotuksesta. Ota korvauspäätös mukaan perunkirjoitustilaisuuteen.

Jos saat tiedon vakuutuskorvauksesta vasta perukirjan lähettämisen jälkeen, lähetä meille kopio korvauspäätöksestä samaan osoitteeseen kuin perukirja. 

Vakuutuskorvauksen voi saada myös kuolinpesä.

Näin merkitset vakuutuskorvauksen perukirjaan

Kirjoita perukirjaan erillinen otsikko, esimerkiksi "Kuoleman perusteella maksetut vakuutuskorvaukset".

Merkitse sen jälkeen

 • vakuutuksen edunsaajamääräys
 • kenelle vakuutuskorvaus on maksettu tai maksetaan
 • vakuutusyhtiö, joka on maksanut korvauksen
 • vakuutuksen numero tai muu yksilöintitieto
 • vakuutuskorvauksen määrä
 • korvauksen maksupäivä, jos se on tiedossa perunkirjoituksessa.

Älä merkitse vakuutuskorvausta perukirjaan vainajan varoihin.

Merkitse vakuutuskorvaus perukirjaan vainajan varoihin.

Kerro myös

 • se, että vakuutuskorvaus on maksettu kuolinpesälle
 • vakuutusyhtiö, joka on maksanut korvauksen
 • vakuutuksen numero tai muu yksilöintitieto
 • vakuutuskorvauksen määrä
 • korvauksen maksupäivä, jos maksupäivä on tiedossa perunkirjoituksessa.

Lisäohjeet eri vakuutuksia ja tukia varten

Kerro perukirjassa myös nämä asiat:

 • Korvaus perustuu yksilölliseen eläkevakuutukseen.
 • Onko vakuutus otettu ennen 18.9.2009 vai sen jälkeen.
 • Jos vakuutus on otettu 18.9.2009 tai sen jälkeen:
  • Kerro, onko vakuutuskorvaus suurempi kuin eläkevakuutuksen säästömäärä.
  • Merkitse osuus, joka ylittää säästömäärän.
  • Merkitse vakuutuskorvauksesta maksettava tulovero kuolinpesän velkoihin. Veroprosentti on 30 %, mutta 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %. Kirjoita vakuutuskorvauksen kokonaismäärä eli älä vähennä siitä ennakonpidätystä.

Merkitse perukirjaan, mikä vainajan velka maksetaan vakuutuskorvauksella. Yleensä vakuutuskorvaus kuittaa velan kokonaan, jolloin velkaa ei merkitä perinnönjättäjän velkoihin. 

Perintöveroa täytyy maksaa

 • hautausavustuksesta, joka perustuu ryhmähenkivakuutukseen tai vastaavaan vakuutukseen
 • taloudellisesta tuesta, joka vastaa työntekijöiden ryhmähenkivakuutusta ja jonka maksaa valtio, kunta tai muu julkisoikeudellinen yhteisö tai eläkelaitos.

Kun kuolinpesä saa tällaista tukea tai hautausavustusta, merkitse perukirjaan lisäksi

 • tuen maksaja
 • kenelle tuki maksetaan
 • mihin tuen maksaminen perustuu
 • tuen määrä
 • maksupäivä.

Jos hautausavustuksen maksaa kunta tai seurakunta, avustusta ei tarvitse merkitä perukirjaan eikä siitä tarvitse maksaa perintöveroa.

Perinnönjättäjän lesken varallisuuteen kuuluvat kaikki hänellä olevat vakuutussopimukset ja niiden arvo vainajan kuolinpäivänä. Sopimukseen liittyvä tuloverovelka voidaan vähentää sopimuksen arvosta.

Merkitse vakuutus perukirjaan lesken varoihin sen arvoisena kuin vakuutus on puolison kuolinpäivänä. Voit tarkistaa vakuutuksen arvon vakuutusyhtiön ilmoituksesta.

Ilmoita myös lesken omistama kapitalisaatiosopimus eli sijoitussopimus sekä sen arvo kuolinpäivänä.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.4.2023