Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Hallintaoikeus perintöverotuksessa

Hallintaoikeus vaikuttaa perintöverotukseen yksinkertaistettuna näin:

 • Jos saat pelkän hallintaoikeuden, hallintaoikeudesta ei mene perintöveroa.
 • Jos saat pelkästään omaisuuden omistusoikeuden ja joku toinen saa samaan omaisuuteen hallintaoikeuden, saat hallintaoikeusvähennyksen. Maksat siis perintöveroa omaisuuden arvosta, josta on vähennetty hallintaoikeuden arvo.

Verohallinto ottaa hallintaoikeuden ja hallintaoikeusvähennyksen huomioon perintöverotuksessa automaattisesti, kun tiedot hallintaoikeudesta on merkitty perukirjaan.

Tältä sivulta voit lukea tyypillisimmistä hallintaoikeuden tilanteista perintöverotuksessa.

Leskenä säilytät hallintaoikeuden yhteiseen kotiin

Leskenä sinulla on oikeus pitää hallinnassasi asunto, jota olet käyttänyt puolisosi kanssa yhteisenä kotina. Kun haluat pitää hallintaoikeuden asuntoon, ilmoita siitä perunkirjoituksessa, jotta asia merkitään perukirjaan tai sen liitteeseen.

Perukirjan tietojen perusteella Verohallinto tekee hallintaoikeusvähennyksen. Se pienentää perintöveron määrää niiltä perillisiltä, jotka saavat asuntoon omaisuuden omistusoikeuden.

Saat hallintaoikeuden testamentilla

Perinnönjättäjä on voinut antaa hallintaoikeudesta testamentilla. Hallintaoikeustestamentilla voi saada hallintaoikeuden perinnönjättäjän koko omaisuuteen, osaan siitä tai yksittäiseen esineeseen.

Kun saat testamentilla vain hallintaoikeuden etkä omistusoikeutta:

 • Asia merkitään perukirjaan tai erilliseen testamentin tiedoksiantotodistukseen.
 • Hallintaoikeudesta ei tule sinulle perintöveroa.
 • Omistusoikeuden saaja saa perintöverotuksessa hallintaoikeusvähennyksen.

Joskus kyseessä voi olla myös omistajattoman tilan testamentti. Lue lisää siitä, miten perintö verotetaan, jos kukaan ei saa heti omaisuuden omistusoikeutta

Sinulla on hallintaoikeus, joka säilyy perinnönjättäjän kuoleman jälkeen

Jos sinulla on ollut hallintaoikeus perinnönjättäjän omaisuuteen hänen elinaikanaan, hallintaoikeutesi säilyy myös perinnönjättäjän kuoleman jälkeen.

Huolehdi, että perukirjaan tai sen liitteeseen merkitään

 • omaisuus, johon sinulla on voimassa oleva hallintaoikeus
 • tiedot, joista käy ilmi, että hallintaoikeus on sinulla, kuten nimesi ja henkilötunnuksesi
 • hallintaoikeuden kesto ja muu sisältö.

Miten hallintaoikeuden arvo lasketaan?

Kun toimitamme perintöverotuksen, vähennämme omaisuuden arvosta hallintaoikeuden arvon. 

Hallintaoikeuden arvoon vaikuttavat

 • omaisuuden käypä arvo eli todennäköinen myyntihinta perinnönjättäjän kuolinpäivänä
 • hallintaoikeuden saajan ikäkerroin
 • omaisuuden keskimääräinen vuosittainen tuotto.

Hallintaoikeuden arvo lasketaan seuraavasti:

ikäkerroin x omaisuuden käypä arvo x tuottokerroin.  

Jos hallintaoikeus on määräaikainen, käytetään ikäkertoimen sijasta määräaikaisen hallintaoikeuden kertoimia. Määräaikaisen hallintaoikeuden kertoimet (pdf)

Ikäkerroin määräytyy hallintaoikeuden saajan iän mukaan.

Ikäkerroin määräytyy hallintaoikeuden saajan iän mukaan.
Hallintaoikeuden saajan ikä Ikäkerroin
alle 44 vuotta 12
44–52 vuotta 11
53–58 vuotta 10
59–63 vuotta 9
64–68 vuotta 8
69–72 vuotta 7
73–76 vuotta 6
77–81 vuotta 5
82–86 vuotta 4
87–91 vuotta 3
92 vuotta tai enemmän 2

Tuottokerroin on omaisuuden mukaan

 • 3 %, kun on kyse vapaa-ajan asunnosta
 • 5 %, kun on kyse muusta omaisuudesta, esimerkiksi asunto-osakkeesta, asuinkäytössä olevasta kiinteistöstä tai arvo-osuustilistä.

Voiko hallintaoikeudesta luopua?

Voit luopua hallintaoikeudestasi milloin tahansa riippumatta siitä, onko kyseessä elinikäinen vai määräaikainen hallintaoikeus. 

Kun luovut hallintaoikeudesta etkä saa siitä mitään vastikkeeksi omaisuuden omistajalta, kyseessä on lahja, josta omaisuuden omistajan täytyy tehdä lahjaveroilmoitus ja maksaa lahjaveroa. Lue lisää ohjeesta hallintaoikeudesta luopuminen lahjaverotuksessa

Jos luovut hallintaoikeudesta ja saat vastikkeeksi rahaa tai muuta omaisuutta, sinun täytyy ilmoittaa luovutusvoitto veroilmoituksessasi ja maksaa siitä veroa. Lue lisää ohjeesta Luovutusvoitto ja luovutustappio

Sivu on viimeksi päivitetty 18.4.2023