Lahjavero kansainvälisissä tilanteissa

Lahjaveroa on maksettava omaisuuden siirtyessä toiselle henkilölle lahjana

  • jos lahjansaaja tai lahjanantaja asui lahjoitushetkellä Suomessa tai
  • jos lahjoitetaan Suomessa olevaa kiinteää omaisuutta tai sellaisen yhteisön osakkeita tai osuuksia, jonka varoista enemmän kuin 50 % muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta.

Myös ulkomailla sijaitsevasta omaisuudesta, kuten Espanjassa olevasta asunnosta, on maksettava Suomessa lahjaveroa, jos lahjanantaja tai lahjansaaja asuu lahjoitushetkellä Suomessa.

Suomessa lahjaveron alaista on lisäksi ulkomailta saatu lahja, esimerkiksi ulkomailla asuvalta henkilöltä saatu rahalahja, jos lahjansaaja asuu lahjoitushetkellä Suomessa.

Lahjaveroa voi joutua maksamaan, vaikka sekä lahjanantaja että lahjansaaja asuvat ulkomailla. Lahjaveroa on maksettava, jos lahjoitetaan Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta tai sellaisen yhteisön osakkeita tai osuuksia, jonka varoista yli 50 % muodostuu Suomessa sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta.