Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Hallintaoikeuden arvo lahjaverotuksessa

Hallintaoikeuden arvoon vaikuttaa se, kuinka pitkäksi ajaksi hallintaoikeus on pidätetty – eliniäksi vai määräajaksi.

Jos lahjanantaja on pidättänyt lahjaan hallintaoikeuden, merkitse se lahjaveroilmoitukseen. Verohallinto laskee hallintaoikeudelle kaavamaisen arvon ja vähentää sen lahjan arvosta, joten lahjavero pienenee.

Kun hallintaoikeus on pidätetty eliniäksi

Verohallinto laskee hallintaoikeuden arvon ja tekee vähennyksen puolestasi. 

Hallintaoikeuden arvo lasketaan seuraavasti: 

  • ikäkerroin x lahjan tuottokerroin x lahjan käypä arvo = hallintaoikeuden arvo

Ikä- ja tuottokertoimet

Ikäkerroin määräytyy hallintaoikeuden saajan iän mukaan.

Hallintaoikeuden saajan ikä Ikäkerroin
alle 44 vuotta 12
44–52 vuotta 11
53–58 vuotta 10
59–63 vuotta 9
64–68 vuotta 8
69–72 vuotta 7
73–76 vuotta 6
77–81 vuotta 5
82–86 vuotta 4
87–91 vuotta 3
92 tai enemmän 2

Tuottokerroin on omaisuuden mukaan

  • 3 %, kun on kyse vapaa-ajan asunnosta.
  • 5 %, kun on kyse muusta omaisuudesta, esimerkiksi asunto-osakkeesta, asuinkäytössä olevasta kiinteistöstä tai arvo-osuustilistä.

Esimerkki eliniäksi pidätetystä hallintaoikeudesta: Antti lahjoittaa pojalleen Mikalle kesämökkikiinteistön, jonka arvo on 300 000 euroa. Antti on 75-vuotias. Antti pidättää itselleen hallintaoikeuden kesämökkikiinteistöön.

Hallintaoikeuden arvo on ikäkerroin 6 x tuottokerroin 3 % x käypä arvo 300 000 euroa = 54 000 euroa. Hallintaoikeuden arvo vähennetään lahjan käyvästä arvosta. Näin saadaan lahjan verotettava arvo lahjaverotuksessa.

Verotettava määrä on 300 000 euroa – 54 000 euroa = 246 000 euroa. Vero 246 000 euron lahjasta 1. veroluokassa vuonna 2024 on 29 000 euroa.

Kun hallintaoikeus on pidätetty määräajaksi

Verohallinto laskee hallintaoikeuden arvon ja tekee vähennyksen puolestasi. 

Hallintaoikeuden arvo lasketaan seuraavasti:

  • tuottokerroin x määräaikaisen hallintaoikeuden kerroin x lahjan käypä arvo = hallintaoikeuden arvo 

Tuotto- ja määräaikaisen hallintaoikeuden kertoimet

Tuottokerroin on omaisuuden mukaan

  • 3 %, kun on kyse vapaa-ajan asunnosta.
  • 5 %, kun on kyse muusta omaisuudesta, esimerkiksi asunto-osakkeesta, asuinkäytössä olevasta kiinteistöstä tai arvo-osuustilistä.

Määräaikaisen hallintaoikeuden kertoimet

Huom! Jos määräajan kestävä hallintaoikeuden kerroin on suurempi kuin elinikäisen hallintaoikeuden mukainen ikäkerroin, hallintaoikeus lasketaan elinikäisen kertoimen mukaan.

Esimerkki määräajaksi pidätetystä hallintaoikeudesta: Antti lahjoittaa pojalleen Mikalle 150 000 euron arvoisen huoneiston. Antti on 75-vuotias. Hän pidättää huoneiston hallintaoikeuden itsellään viideksi vuodeksi. 

Hallintaoikeuden arvo on tuottokerroin 5 % x määräaikaisen hallintaoikeuden mukainen kerroin 3,99 x käypä arvo 150 000 euroa = 29 925 euroa. Hallintaoikeuden arvo vähennetään käyvästä arvosta. Näin saadaan lahjan verotettava arvo.

Verotettava määrä on 150 000 euroa – 29 925 euroa = 120 075 euroa.  Vero 120 075 euron lahjasta 1. veroluokassa vuonna 2024 on 12 500 euroa.

Haluatko luopua hallintaoikeudesta? Lue lisää: Hallintaoikeudesta luopuminen

Usein kysyttyä

Ilmoita lahjaveroilmoituksessa lahjan käypä arvo ja mainitse, että lahjaan on pidätetty hallinta-, tuotto- tai muu oikeus. Hallintaoikeuden pidättäminen ei vaikuta lahjan käypään arvoon, mutta se vaikuttaa siihen arvoon, jonka perusteella lahjavero lasketaan.

Oikeuden pidättäminen tarkoittaa sitä, että lahjanantajalla on oikeus käyttää omaisuutta ja/tai saada omaisuuden tuotto. Lahjanantajalla voi olla myös jokin muu oikeus, jonka hän itse määrittää tai pidättää antamaansa lahjaan.

Arkikielessä hallintaoikeudesta puhutaan monella eri termillä ja niitä käytetään usein synonyymeina toisilleen – esimerkiksi hallintaoikeus, käyttöoikeus, asumisoikeus, nautintaoikeus, tuotto-oikeus, syytinki. Lahjanantaja määrittää, mistä oikeudesta on kysymys.

Ilmoitus- ja maksuohjeet

Tee luovutetusta omaisuudesta lahjakirja. Ilmoita lahjakirjassa, että lahjaan on pidätetty hallintaoikeus. Merkitse lahjakirjaan myös se, kenelle ja kuinka pitkäksi aikaa hallintaoikeus on pidätetty − eliniäksi vai määräajaksi. Jos hallintaoikeus on määräaikainen, ilmoita minä päivänä määräaikainen hallintaoikeus päättyy.

Lahjakirjaa ei yleensä tarvitse toimittaa Verohallinnolle. Lahjaveroilmoituksen täyttöohjeessa on kerrottu poikkeustapaukset, jolloin lahjaveroilmoitukseen on liitettävä lahjakirja tai muita asiakirjoja. Katso lahjaveroilmoituksen täyttöohje

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024