Verojen maksaminen ulkomailta

Kun maksat veroja, on tärkeää, että käytät oikeaa pankkitilinumeroa ja viitenumeroa tai viestitietoja. Viitenumeron tai viestitiedon avulla Verohallinto kohdistaa suorituksen oikean maksajan hyväksi.

Maksamiseen tarvittavat tiedot kuten Verohallinnon tilinumeron, viitenumeron ja maksun eräpäivän löydät verosta riippuen joko verotuspäätöksestäsi, saamistasi tilisiirtolomakkeista tai OmaVerosta (vero.fi/omavero).

Ulkomaisen pankin kautta maksettaessa maksun välittämisessä Verohallinnon tilille voi kulua aikaa. Selvitä tarvittaessa maksun välittämiseen kuluva aika omasta pankistasi ja ota se huomioon maksaessasi veroa. Myöhässä maksetusta verosta joutuu maksamaan viivästysseuraamuksia. Huomaathan, että maksamasi summan on katettava veron lisäksi myös pankin perimät mahdolliset välitys- ja muut kulut. Selvitä kulujen määrä pankistasi.

Jos maksusi ei saavu perille Verohallinnon tilille esimerkiksi puutteellisten tai virheellisten maksutietojen vuoksi, maksusi voi palautua takaisin. Tällöin sinun on maksettava myös palautuksesta mahdollisesti aiheutuneet kulut.

Viitenumero kohdistaa maksun oikealle verolle

Viitenumeron avulla Verohallinto kohdistaa maksun oikean verovelvollisen ja veron hyväksi.

Kiinteistöveroa, lisäennakkoa ja oma-aloitteisia veroja (kuten arvonlisäveroa tai työnantajasuorituksia) maksettaessa on aina käytettävä verolajin omaa viitenumeroa.

Arvonlisäverovelvollisille ja säännöllisenä työnantajana toimiville Verohallinto lähettää asiakkaaksi rekisteröinnin yhteydessä viitenumeron ja se löytyy myös OmaVerosta. Kiinteistöveron viitenumeron saa kiinteistöveropäätökseltä ja kiinteistöveron tilisiirtolomakkeesta. Tarvittaessa voit kysyä viitenumeroa ja muita maksutietoja palvelunumerosta +358 29 497 026.

Käytä viitenumeron kansainvälistä muotoa eli RF-muotoa. Kirjoita siis viitenumero kokonaan, myös kirjaimet RF. Jos RF-muotoisen viitteen syöttäminen ei jostain syystä onnistu, voi neljä ensimmäistä merkkiä jättää pois.

Huomaathan, että jos viitenumeron kirjoittaminen viitekenttään ei ole jostain syystä mahdollista, viitenumeron voi kirjoittaa siinä tapauksessa myös maksun viestikenttään.

Varainsiirtoveroa maksettaessa käytetään viestitietoja

Varainsiirtoveroa maksettaessa on tärkeää antaa varainiirtoveron maksua koskevat viestitiedot. Näiden tietojen avulla Verohallinto yhdistää maksun oikeaan maksajaan.

Varainsiirtovero pitää maksaa jokaisen ostajan osalta erikseen. Maksajan tulee itse muodostaa varainsiirtoveron maksua koskevista tiedoista koottava viestitieto Näin maksat varainsiirtoveron -ohjeen mukaisesti. Viestitiedoissa on ilmoitettava ostajan nimi ja suomalainen henkilötunnus tai yritystunnus. Jos ostajalla ei ole suomalaista henkilö- tai yritystunnusta, tiedon voi jättää pois ja täyttää muut tiedot. Lisää maksun viestikenttään silloin myös ostajan syntymäaika tai yrityksen ID-tunnus.

Tarkempaa tietoa varainsiirtoveron, henkilöasiakkaan ennakon täydennysmaksun ja yhteisöjen lisäennakon maksamisesta:

Usein kysyttyä

Veron maksaminen Suomeen Euroopan Unionin alueelta ja eräistä muista Euroopan maista on edullisinta ja nopeinta SEPA-maksuna.

SEPA on lyhenne englanninkielisistä sanoista Single Euro Payments Area. Yhtenäiseen euromaksualueeseen kuuluu 34 Euroopan maata: kaikki EU-maat sekä Islanti, Norja ja Liechtenstein sekä Andorra, Monaco ja Sveitsi.

SEPA-tilisiirron ominaisuudet:

  • alkuperäinen summa siirretään täysimääräisenä saajan tilille
  • SEPA-tilisiirto on aina euromääräinen
  • maksu on saajan tilillä viimeistään kolmantena pankkipäivänä
  • tilitunnisteina käytetään IBAN-tilinumeroa ja pankin BIC-koodia.

Maksutavat sekä maksujen välittämisestä perittävät palkkiot vaihtelevat eri maissa. Maksajan on selvitettävä omasta pankistaan, miten maksaminen Suomeen tapahtuu ja kuinka kauan maksun välittyminen Suomeen kestää. Lisäksi maksajan on verokohtaista viitenumeroa tai viestitietoja käyttämällä selkeästi ilmoitettava, kenen ja mitä veroa maksaa.

Verohallinnon pankkiyhteystieto muodostuu BIC-tunnuksesta ja kansainvälisessä IBAN-muodossa olevasta tilinumerosta. BIC-tunnus yksilöi maksunsaajan pankin. Verohallinnon päävälittäjäpankki on OP ja sen BIC-tunnus on OKOYFIHH. Suomalainen IBAN-tilinumero alkaa aina maatunnuksella FI.

Verohallinto ei ota vastaan sekkejä. Verot on maksettava Verohallinnon ilmoittamille pankkitileille euroissa.

Ulkomailla asuvan tai sinne muuttavan tulee aina itse ilmoittaa osoitteensa muutoksista Verohallinnolle. Lue lisää: Osoitteenmuutos

Jos ulkomailla oleskelu on pysyvää tai kestää pitkään, on suositeltavaa, että Verohallinnolle ilmoitetaan asianhoitajaksi Suomessa asuva henkilö. Verotuspäätökset ja muu Verohallinnon posti lähetetään silloin asianhoitajalle.