Verojen maksaminen ulkomailta

Kun maksat veroja, on tärkeää, että käytät oikeaa pankkitilinumeroa ja viitenumeroa. Viitenumeron avulla Verohallinto kohdistaa suorituksen oikean maksajan hyväksi.

Maksamiseen tarvittavat tiedot kuten Verohallinnon tilinumeron, viitenumeron ja maksun eräpäivän löydät verosta riippuen joko verotuspäätöksestäsi, saamistasi tilisiirtolomakkeista tai OmaVerosta.

Ulkomaisen pankin kautta maksettaessa maksun välittämisessä Verohallinnon tilille voi kulua aikaa. Selvitä tarvittaessa maksun välittämiseen kuluva aika omasta pankistasi ja ota se huomioon maksaessasi veroa. Myöhässä maksetusta verosta joutuu maksamaan viivästysseuraamuksia. Huomaathan, että maksamasi summan on katettava veron lisäksi myös pankin perimät mahdolliset välitys- ja muut kulut. Selvitä kulujen määrä pankistasi.

Jos maksusi ei saavu perille Verohallinnon tilille esimerkiksi puutteellisten tai virheellisten maksutietojen vuoksi, maksusi voi palautua takaisin. Tällöin sinun on maksettava myös palautuksesta mahdollisesti aiheutuneet kulut.

Viitenumero kohdistaa maksun oikealle verolle

Veroja maksettaessa on aina käytettävä verolajin omaa viitenumeroa. Viitenumeron avulla Verohallinto kohdistaa maksun oikean verovelvollisen ja veron hyväksi.

Löydät viitenumeron

  • OmaVerosta
  • saamaltasi verotuspäätökseltä (muiden kuin oma-aloitteisten verojen osalta)
  • maksuliikkeen palvelunumerosta +358 29 497 026
  • arvonlisäverovelvollisena ja säännöllisenä työnantajana toimivalle Verohallinto lähettää rekisteröinnin yhteydessä oma-aloitteisten verojen viitenumeron kirjeellä.

Tarvittaessa voit tarkistaa maksutiedot OmaVerosta tai palvelunumerosta +358 29 497 026.

Käytä viitenumeron kansainvälistä muotoa eli RF-muotoa. Kirjoita siis viitenumero kokonaan, myös kirjaimet RF. Jos RF-muotoisen viitteen syöttäminen ei jostain syystä onnistu, voi neljä ensimmäistä merkkiä jättää pois.

Huomaathan, että jos viitenumeron kirjoittaminen viitekenttään ei ole jostain syystä mahdollista, viitenumeron voi kirjoittaa siinä tapauksessa myös maksun viestikenttään.

Usein kysyttyä

Veron maksaminen Suomeen Euroopan Unionin alueelta ja eräistä muista Euroopan maista on edullisinta ja nopeinta SEPA-maksuna.

SEPA on lyhenne englanninkielisistä sanoista Single Euro Payments Area. Yhtenäiseen euromaksualueeseen kuuluu 34 Euroopan maata: kaikki EU-maat sekä Islanti, Norja ja Liechtenstein sekä Andorra, Monaco ja Sveitsi.

SEPA-tilisiirron ominaisuudet:

  • alkuperäinen summa siirretään täysimääräisenä saajan tilille
  • SEPA-tilisiirto on aina euromääräinen
  • maksu on saajan tilillä viimeistään kolmantena pankkipäivänä
  • tilitunnisteina käytetään IBAN-tilinumeroa ja pankin BIC-koodia.

Maksutavat sekä maksujen välittämisestä perittävät palkkiot vaihtelevat eri maissa. Maksajan on selvitettävä omasta pankistaan, miten maksaminen Suomeen tapahtuu ja kuinka kauan maksun välittyminen Suomeen kestää. Lisäksi maksajan on verokohtaista viitenumeroa tai viestitietoja käyttämällä selkeästi ilmoitettava, kenen ja mitä veroa maksaa.

Verohallinnon pankkiyhteystieto muodostuu BIC-tunnuksesta ja kansainvälisessä IBAN-muodossa olevasta tilinumerosta. BIC-tunnus yksilöi maksunsaajan pankin. Esimerkiksi Danske Bankin BIC-tunnus on DABAFIHH. Suomalainen IBAN-tilinumero alkaa aina maatunnuksella FI.

Verohallinto ei ota vastaan sekkejä. Verot on maksettava Verohallinnon ilmoittamille pankkitileille euroissa.

Ulkomailla asuvan tai sinne muuttavan tulee aina itse ilmoittaa osoitteensa muutoksista Verohallinnolle. Lue lisää: Osoitteenmuutos

Jos ulkomailla oleskelu on pysyvää tai kestää pitkään, on suositeltavaa, että Verohallinnolle ilmoitetaan asianhoitajaksi Suomessa asuva henkilö. Verotuspäätökset ja muu Verohallinnon posti lähetetään silloin asianhoitajalle.