Käyntiasiakaspalvelu lakkaa Myyrmäessä 31.12.2017

Vuoden 2018 alusta voit varata autoverotuksen käyntiasiointiin ajan Kluuvin asiakaspalvelupisteeseen Helsinkiin. Palvelua on tarjolla Kluuvissa torstaisin.

Voit kuitenkin jättää ilmoituksia, tulostaa lomakkeita tai täyttää sähköisiä ilmoituksia asiakaspäätteillä kaikissa Suomen toimipisteissä.

Taulukoita ajoneuvojen sovelletuista verotusarvoista

Taulukkoa käytettäessä tulee huomioida, että ajoneuvojen arvo elää jatkuvasti markkinoiden mukaan. Ajoneuvon verotusarvosta tai veron määrästä ei voida antaa ennakkoratkaisua tai muuta sitovaa etukäteistietoa (autoverolaki 67 § 1 momentti).

Vuoden 2008 alusta alkoi henkilöautojen CO2-perusteinen verotus. Muuttuneessa tilanteessa vuoden 2007 verotusarvot eivät olleet enää suuntaa-antavia, vaan pikemminkin harhaanjohtavia markkinatilanteen muutosten takia. Siksi loppuvuoden tilastojen julkaisusta luovuttiin.

>> Henkilöautot
>> Moottoripyörät
>> Pakettiautot

Henkilöauto

Moottoripyörät

Pakettiautot

Avainsanat:

Sivu on viimeksi päivitetty 10.11.2017