Oikaisuvaatimus rekisteröintiasiaan

Tämä ohje koskee kaikkia yrityksiä ja yhteisöjä.

Voit hakea muutosta päätökseen, joka koskee rekisteröintiä

  • arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • ennakkoperintärekisteriin
  • autoveroilmoittajien rekisteriin
  • valmisteverotuksen rekisteriin.

Huomaa, että oikaisua ei voi hakea päätökseen, joka koskee työnantajaksi rekisteröitymistä.

Toimi näin ennen kuin teet oikaisuvaatimuksen

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri: Pyydä ensin muutoksenhakukelpoinen rekisteröintipäätös OmaVerossa. Oikaisuvaatimusta ei voi tehdä suoraan sen ilmoituksen perusteella, jonka yritys tai yhteisö saa rekisteröinnistä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Kun olet saanut muutoksenhakukelpoisen päätöksen, voit tehdä oikaisuvaatimuksen tämän sivun ohjeiden mukaan. Siirry OmaVeroon 

Ennakkoperintärekisteri: Voit tehdä oikaisuvaatimuksen päätökseen, jonka mukaan Verohallinto on poistanut yrityksen tai yhteisön ennakkoperintärekisteristä tai jättänyt sen merkitsemättä rekisteriin. 

Huomaa, että oikaisuvaatimusta ei tarvitse tehdä silloin, jos Verohallinto on poistanut yrityksen tai yhteisön ennakkoperintärekisteristä laiminlyöntien vuoksi. Kun yritys tai yhteisö on korjannut laiminlyönnit, se voidaan merkitä rekisteriin uudelleen. Tee uusi rekisteröintihakemus Verohallinnolle. Vaikka laiminlyönnit olisivat olleet toistuvia, Verohallinto voi merkitä yrityksen uudelleen rekisteriin viimeistään vuoden kuluttua poistamisesta, jollei laiminlyöntien jatkumista ole pidettävä ilmeisenä.

Valmisteverotuksen ja autoveroilmoittajien rekisterit: Yritys tai yhteisö saa rekisteröinnistä aina muutoksenhakukelpoisen päätöksen, johon voi suoraan hakea oikaisua tämän sivun ohjeiden mukaan.

Oikaisuvaatimusohjeet

1

Milloin oikaisuvaatimuksen voi tehdä?

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 60 päivän kuluessa siitä, kun yritys tai yhteisö on saanut päätöksen.

Jos oikaisuvaatimuksen määräajan viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, määräpäivä on seuraava arkipäivä. Oikaisuvaatimuksen pitää olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä viimeistään klo 16.15.

Esimerkki: Yritys on saanut ilmoituksen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä 3.11.2022. Yritys on pyytänyt siihen muutoksenhakukelpoisen päätöksen, ja saanut sen 21.11.2022. Oikaisuvaatimuksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään 20.1.2023 klo 16.15.

2

Näin teet oikaisuvaatimuksen

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

  1. Kun olet kirjautunut OmaVeroon, valitse välilehti Toiminnot.
  2. Valitse kohdasta Oikaisuvaatimukset linkki Kaikki oikaisuasiat.
  3. Valitse linkki Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.
  4. Täytä kohdat, jotka koskevat tilannettasi ja joihin haet muutosta. Lopuksi lähetä oikaisuvaatimus.

Jos et voi asioida OmaVerossa: voit hakea oikaisua paperilomakkeella ja vapaamuotoisella hakemuksella.

3

Kun olet tehnyt oikaisuvaatimuksen

Vaikka haet muutosta yrityksen tai yhteisön saamaan rekisteröintipäätökseen, päätöstä täytyy noudattaa, kunnes oikaisuvaatimus on ratkaistu.

Voit seurata oikaisuvaatimuksen käsittelyä OmaVerossa: Valitse välilehti Toiminnot ja sen jälkeen kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila linkki Käsittelytilanteen seuranta.

Lisätietoa ja ohjeita oikaisuista

Voit perua tekemäsi oikaisuvaatimuksen joko osittain tai kokonaan. Valitse OmaVerossa välilehti Toiminnot. Valitse sen jälkeen kohdasta Oikaisuvaatimukset linkki Oikaisuvaatimuksen peruminen.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Tarkista määräaika sekä ohjeet valituksen tekemiseen valitusosoituksesta, joka on saamasi päätöksen liitteenä.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2023