Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Taksiyrittäjä - näin aloitat toiminnan

Jotta voit toimia taksiautoilijana, sinun täytyy ensin rekisteröityä yrittäjäksi ja hankkia taksiliikenteen harjoittamisessa tarvittavat luvat. Yritystoimintaa voi harjoittaa eri yritysmuodoissa, mutta tyypillisesti taksiautoilija on toiminimiyrittäjä eli liikkeen- tai ammatinharjoittaja. 

Sinun on ilmoitettava ajotulosi yritystoiminnan veroilmoituksella riippumatta siitä, onko ajo tapahtunut ulkopuolisen toimijan välityksellä vai ei. 

Kun aloitat taksiautoilijana, toimi näin

1

Rekisteröidy yrittäjäksi

Tee yrityksen perustamisilmoitus osoitteessa ytj.fi. Saat Y-tunnuksen ja voit samalla ilmoittautua Verohallinnon rekistereihin, joita ovat arvonlisäverovelvollisten rekisteri, ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri.

Lue lisää uuden yrittäjän sivulta

2

Hoida luvat kuntoon

Taksiliikenteen harjoittaminen edellyttää taksiliikennelupaa. Kuljettajalla on lisäksi oltava taksinkuljettajan ajolupa.

Tarkempaa tietoa lupien hakemisesta saat Traficomin sivuilta.

3

Rekisteröi autosi luvanvaraiseen käyttöön

Auto on rekisteröitävä luvanvaraiseen käyttöön, jos sitä käytetään edes osan aikaa taksina. Rekisterimerkintä voi vaikuttaa esimerkiksi auton katsastukseen ja vakuutuksiin.

Katso ohjeet ajoneuvon käyttötiedon muutokseen Traficomin sivulta

Jos hankit tilataksin ja se on esteetön tai hyväksytty koulu- ja päivähoitokuljetuksiin, voit hakea vapautusta autoveroon. Tavalliset taksit eivät voi saada autoveron alennusta.  

Lue lisää taksien autoverosta

4

Pidä ajopäiväkirjaa

Ammattiautoilijana sinun on pidettävä ajopäiväkirjaa. Jos autossasi on kuitinantolaitteella varustettu taksamittari, voit käyttää sen tuottamaa raporttia ajopäiväkirjana.

Pidä ajopäiväkirjaa kultakin kuukaudelta ajovuoroittain, tai jos ajovuoroja ei ole vahvistettu, vuorokausittain. Ajopäiväkirjassa on oltava seuraavat asiat:

  • ajotulot jaettuna käteisajotuloihin, luottoajotuloihin ja muihin tuloihin
  • tiedot koko verovuoden ajokilometreistä jaettuna ammattiajoihin, tuloa tuottamattomiin ammattiajoihin, yksityisajoihin ja muihin ajoihin.

Jos autosi on vapautettu autoverosta, ajopäiväkirjassa täytyy olla lisäksi

  • kalenterikuukauden yhteenlaskettu ajokilometrimäärä, joka on jaettava ammattiajoihin ja muihin ajoihin
  • päiväkohtaisesti ja ajokilometreittäin eritelty tieto ajoneuvon käyttämisestä koulu- ja päivähoitokuljetuksiin, jos auto on vapautettu autoverosta tällä perusteella.

Säilytä ajopäiväkirjaa vähintään 6 vuotta verovuoden päättymisestä ja esitä se tarvittaessa Verohallinnolle.

Jos et ole yrittäjä vaan ajat taksia työsuhteessa, työaikalaissa on lisäksi omat säännöksensä ajopäiväkirjasta. Työsuhteessa sinun on pidettävä ajopäiväkirjaa, josta näkyvät työ- ja lepoaikojen sekä taukojen alkamis- ja päättymisajankohdat. Pidä mukanasi kuluvan viikon ajopäiväkirja ja edellisen viikon viimeisen ajopäivän ajopäiväkirja. Lue lisää työsuhteisen kuljettajan ajopäiväkirjasta

5

Muista antaa kuitti asiakkaalle

Sinun on aina tarjottava asiakkaalle kuitti saamastasi maksusta. Voit antaa kuitin myös sähköisesti, esimerkiksi sähköpostilla. Merkitse kaikki maksutapahtumat yrityksesi kirjanpitoon.

Lue lisää kuitinantovelvollisuudesta: Pelaa reilusti - muista kuitti.

Ilmoittaudu arvonlisäverovelvolliseksi

Sinun on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos arvioit liikevaihtosi ylittävän 15 000 euroa tilikaudessa (yleensä kalenterivuosi). Vaikka myynti jäisi tätä pienemmäksi, voit hakeutua rekisteriin vapaaehtoisesti.

Kun olet arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, lisää myymäsi kuljetuksen hintaan arvonlisäveron osuus. Arvonlisävero on

  • henkilökuljetuksissa 10 %
  • muissa kuljetuspalveluissa 24 % (esim. ruuan kotiinkuljetus tai pelkkä tavarankuljetus). 

Vastaavasti voit vähentää yrityksesi hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron, kun olet alv-rekisterissä. Vähennettäviä kuluja ovat esimerkiksi arvonlisäveron osuus auton polttoainekuluista ja lataussähköstä sekä korjaukseen ja pesuun liittyvistä kuluista.

Jos ajoneuvoa käytetään henkilökuljetuksen ohella myös muussa verollisessa liiketoiminnassa ja autolla on lisäksi yksityiskäyttöä, vähennykset voi tehdä vain henkilökuljetuksen osalta.

Ilmoita tulot ja vähennykset elinkeinotoiminnan veroilmoituksella

Taksitoiminnasta saatu tulo on veronalaista tuloa, joka sinun pitää ilmoittaa elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Esimerkiksi liikkeen- tai ammatinharjoittajan veroilmoitus annetaan keväisin huhtikuun alussa.

Lue lisää eri yritysmuotojen veroilmoituksesta.

Verotuksessa voit vähentää ne toiminnasta aiheutuneet kulut, jotka kohdistuvat suoraan elinkeinotoiminnan tuloon. Tällaisia ovat esimerkiksi auton polttoainekulut sekä auton korjaukseen ja pesuun liittyvät kulut. Vähennykset voi tehdä vain sen osuuden mukaisesti, jota käytetään elinkeinotoiminnassa.

Vähennä taksina käytettävän auton osuus verotuksessa

Saat tehdä ajoneuvosta verotuksessa poiston, jos taksina käytettävä ajoneuvo kuuluu yrityksen varallisuuteen. Ajoneuvo kuuluu yrityksen varallisuuteen, jos ajoneuvolla vuosittain ajetuista kilometreistä yli puolet on elinkeinotoiminnan ajoa.

Jos taas ajoneuvo ei kuulu yritystoiminnan varallisuuteen, saat tehdä yritystoimintaan kohdistuvien kilometrien perusteella lisävähennyksen.

Ajopäiväkirjalla pystyt osoittamaan, kuinka paljon autoa on käytetty elinkeinotoiminnassa.

Lisätietoa:

Huomaa, että Verohallinto saa kuljetuspalvelujen välittäjiltä tietoja saamistasi maksuista verovalvonnan käyttöön. Muista siis ilmoitusvelvollisuutesi.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2024