Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Identiteettien väärinkäytösten torjunta

Henkilön identiteetti on avain yhteiskuntaan. Identiteetillä voi saada erilaisia julkisia palveluita, kuten terveydenhuollon, koulutuksen ja erilaisia sosiaalietuuksia. Identiteetin avulla henkilö voi ryhtyä yrittäjäksi. Yrityksen identiteetille muodostuu erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Identiteettien väärinkäytöksistä aiheutuu paljon vahinkoa, josta on haittaa paitsi henkilöille ja yrityksille, myös koko yhteiskunnalle. Identiteettien väärinkäytökset ovat kansainvälinen ongelma.

Ulkomaalaisten työntekijöiden rekisteröintiin liittyy identiteetin väärinkäytösten riski

Kun ulkomaalainen työntekijä tulee töihin Suomeen, hän tarvitsee suomalaisen henkilötunnuksen esimerkiksi veronumeroa varten. Havaintojemme mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden rekisteröintiin liittyy riski identiteetin väärinkäytöksistä. Rekisteröinti onkin merkittävässä roolissa identiteettien väärinkäytön torjunnassa ja vaatii erikoisosaamista. Verohallinnossa  ulkomaalaisten rekisteröintiin liittyvä osaaminen on keskitetty tiettyihin toimistoihin. Katso lista toimipisteistä, joista voi saada suomalaisen henkilötunnuksen.

Miten identiteetin väärinkäytöksen voi tunnistaa?

Verohallinto on usean vuoden ajan tehnyt aktiivista yhteistyötä identiteettien väärinkäytösten torjumiseksi yhteistyössä muiden pohjoismaisten verohallintojen kanssa sekä Suomessa eri viranomaisten ja organisaatioiden kanssa.

Katso neljästä videosta koostuva tietopaketti "Follow the Identity", jossa kerrotaan:

  1. Mikä on identiteetti
  2. Vaikutus yhteiskuntaan
  3. Riski-indikaattorit
  4. Kuinka voimme toimia

Jokainen voi osallistua väärinkäytösten torjuntaan. Videoista saa tietoa identiteettien väärinkäytöksiin liittyvistä ongelmista ja rikollisuudesta sekä keinoja havainnoida väärinkäytöksiä.

Identiteettien väärinkäytöksien ennaltaehkäisyä ja torjuntaa käsittelevä tietopaketti "Follow the Identity" on suunniteltu ja tehty pohjoismaisten verohallintojen yhteistyöverkoston Nordisk Agendan alaisessa ID Criminality -projektissa. Yhteistyön tavoitteena on jakaa tietoa identiteettien väärinkäytöksiin liittyvistä ongelmista ja rikollisuudesta.

Videot ovat englanninkielisiä. Voit valita tekstityksen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi napsauttamalla painiketta CC.

1. What is an identity ― mikä on identiteetti

Pohjoismainen yhteiskunta perustuu siihen, että kaikilla ihmisillä on yksi todellinen identiteetti. Henkilötunnus seuraa henkilöä koko hänen elämänsä ajan. Luotettavat identiteetit ovat tärkeitä niiden omistajien, perhesuhteiden ja hyvinvointiyhteiskunnan kannalta. Henkilötunnuksen omaavilla henkilöillä on Suomessa paljon oikeuksia; mm. oikeus terveydenhuoltoon, sosiaalietuuksiin ja erilaisiin eläkeperusteisiin tuloihin. Yhteiskunnan instituutiot kohtaavat ongelmia, jos henkilöllisyys on rekisteröity väärin väestötietojärjestelmään tai henkilöllä on käytössään useampi kuin yksi henkilöllisyys tai kokonaan väärä henkilöllisyys.

Kenenkään ei myöskään tulisi altistua riskille henkilöllisyytensä varastamisesta ja hyödyntämisestä.

Tästä videosta saat tietoa identiteetistä ja identiteetin arvosta (vimeo).

2. Impact on society ― vaikutus yhteiskuntaan

Vääriä identiteettejä käytetään apuna rikoksien teossa yhä enemmän erityisesti Pohjoismaissa. Keskiössä ovat erityyppiset talousrikokset ja sosiaalietuuksiin kohdistuvat petokset. Väärällä henkilöllisyydellä petollisille toimijoille muodostuu nimettömyys, mikä tekee tapauksien havaitsemisen ja tutkimisen vaikeaksi. Väärä identiteetti mahdollistaa myös maksu- ja juridisten velvoitteiden välttämisen. Yksittäinen henkilö tai taho voi useiden väärien identiteettien avulla tehdä rikoksia, joilla on merkittäviä taloudellisia seurauksia. Osa väärinkäytöksistä jää myös kokonaan havaitsematta. Tekotapoja on useita ja rikolliset kehittävät jatkuvasti myös uusia tapoja.

Tämä video osoittaa, kuinka identiteetteihin liittyvä rikollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan ja antaa käsityksen siitä, kuinka tärkeää identiteettien väärinkäytösten ennaltaehkäisy on (vimeo).

3. Riskindicators ― riski-indikaattorit

Petolliset toimijat hyödyntävät eri viranomaisten järjestelmissä ja prosesseissa olevia heikkouksia. Useat eri viranomaiset ja organisaatiot voivat havaita identiteettien väärinkäytöksiin viittaavia riski-indikaattoreita. On tärkeää huomata, että indikaattorit voivat vaihdella eri tapauksissa. On myös tärkeää selvittää asioita tarkemmin, mikäli havaitsee normaalista poikkeavia tapahtumia. Kysy itseltäsi, mikä voisi olla riski-indikaattori omassa organisaatiossasi?

Tässä videossa kerrotaan, millaisia riski-indikaattoreita voi olla erilaisissa väärinkäytöstilanteissa (vimeo).

4. How can we act ― kuinka voimme toimia

Pohjoismaisten verohallintojen jakamien kokemusten ja yhteistyön johtopäätöksenä tulisi identiteetteihin liittyvien rikosten estämiseksi tai rajoittamiseksi jakaa tietoa identiteettien väärinkäytöksistä. Tiedon jakamisen lisäksi on tärkeää, että prosessit ovat kunnossa ja viranomaisten yhteistyö tehokasta, jos ja kun väärinkäytöksiä havaitaan.

Lisääntyneellä tietoisuudella pyritään suojelemaan sekä kansalaisia että yhteiskuntaa rikollisilta toimijoilta. On hyvä, että eri viranomaiset ja organisaatiot tunnistavat oman roolinsa väärinkäytösten torjunnassa ja ryhtyvät mahdollisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Henkilöt tulee pystyä yksilöimään ja tunnistamaan luotettavasti.

Tässä videossa kerrotaan tapahtuneista väärinkäytöksistä Norjassa ja Tanskassa sekä kuinka voimme toimia identiteettirikollisuuden torjumiseksi (vimeo).

Lue myös:

Identiteetin väärinkäytöstapaukset ovat lisääntyneet talousrikoksissa, Harmaa talous & Talousrikollisuus -verkkosivu

Sivu on viimeksi päivitetty 14.5.2020