Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan tuloverotus

Yhteisöjen eli osakeyhtiöiden ja osuuskuntien tuloveroprosentti on 20. Yhteisöt ovat itsenäisiä verovelvollisia: niiden saama tulo verotetaan osakeyhtiön tai osuuskunnan tulona. Yhteisön verotus ei suoraan vaikuta yksittäisen osakkaan tai osuuskunnan jäsenen verotukseen. 

Huomaathan, että et voi ottaa osakeyhtiösi omaisuutta eli esimerkiksi osakeyhtiön saamia tuloja omaan tai perheesi yksityiskäyttöön ilman veroseuraamuksia.

Osuuskuntaa verotetaan osakeyhtiön tavoin erillisenä verovelvollisena, jos se on merkitty kaupparekisteriin ennen tilikauden päättymistä. Rekisteröimätöntä osuuskuntaa verotetaan samalla tavoin kuin elinkeinoyhtymää.

Millä perusteella tuloveroa maksetaan?

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien tuloveroprosentti on 20.

Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin, joita on kaksi:

  • elinkeinotoiminnan tulolähde
  • maatalouden tulolähde.

Verotettava tulo tarkoittaa verovuoden tulosta, josta on vähennetty aikaisemmilta verovuosilta vahvistetut tappiot. Eri tulolähteiden verotettavat tulot lasketaan yhteen, ja yhteisön tulovero lasketaan tämän yhteismäärän perusteella. Osakeyhtiöllä ja osuuskunnalla ei ole enää henkilökohtaista tulolähdettä. 

Osakeyhtiön tai osuuskunnan pitää maksaa tuloveroa verovuoden aikana ennakkoveroina. Ennakkovero perustuu viimeksi päättyneen verotuksen tietoihin eli yleensä edellisen vuoden veroilmoitukseen. Jos olet uusi yrittäjä, ensimmäisen vuoden ennakkovero perustuu omaan arvioosi. Jos yhteisö on maksanut liian vähän veroa ennakkoon, verot täytyy maksaa jälkikäteen jäännösverona. Jos taas veroa on maksettu ennakkoon liikaa, yhteisö saa veronpalautusta.

Lisätietoa

Verotuksen toimittaminen ja verotuspäätös

Verohallinto toimittaa verotuksen veroilmoituksen ja muualta saamiensa tietojen perusteella. Kun verotus on toimitettu, saat verotuspäätöksen, josta näet verotuksen lopputuloksen sekä mahdollisen veronpalautuksen tai jäännösveron määrän.

Mikä on yhteisön verovuosi?

Verotus toimitetaan verovuoden ajalta. Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet saman kalenterivuoden aikana. Veroilmoitus pitää kuitenkin antaa jokaiselta tilikaudelta erikseen.

Esimerkki: Osakeyhtiön tilikausi on 1.4.2023–31.3.2024. Osakeyhtiö haluaa muuttaa tilikautta, ja sen seuraava tilikausi on tavallista lyhyempi: 1.4.2024–31.12.2024. Molempien tilikausien verovuosi on 2024. Yhteisön pitää antaa veroilmoitus erikseen 31.3. päättyvältä tilikaudelta ja 31.12. päättyvältä tilikaudelta. Verovuoden tulo muodostuu molempien tilikausien yhteenlasketusta verotettavasta tulosta.

Milloin verotus päättyy?

Verotuksen päättymispäivä on kerrottu verotuspäätöksessä. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on loppunut. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, tämä 10 kuukauden määräaika lasketaan viimeisimmän tilikauden lopusta.

Esimerkki: Osakeyhtiön tilikausi on 1.1.2022–31.12.2022. Verotus päättyy viimeistään 31.10.2023.

Esimerkki: Osuuskunnan tilikausi on 1.4.2022–31.3.2023. Verotus päättyy viimeistään 31.1.2024.

Voit täydentää tai korjata veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Jos täydennät tai korjaat verotustietoja, verotuksen päättymispäivä voi muuttua alkuperäisessä verotuspäätöksessä ilmoitetusta ajankohdasta.

Verotuksen päättymispäivä voi muuttua myös silloin, jos Verohallinto jatkaa verotusta esimerkiksi sen vuoksi, että verovalvonta on kesken. Tässä tapauksessa saat ilmoituksen verotuksen jatkamisesta ennen kuin verotus päättyy.

Jos olet täydentänyt tai korjannut verotustietoja tai jos Verohallinto on ilmoittanut verotuksen jatkamisesta, saat myöhemmin uuden verotuspäätöksen, vaikka verotuksen lopputulos ei muuttuisi. Uudesta verotuspäätöksestä näet myös sen, onko verotuksen päättymispäivä muuttunut.

Yhteisöt maksavat myös yleisradioveroa

Yhteisöjen pitää maksaa myös Yle-veroa. Se on mukana yhteisön ennakkoveroissa. Lue lisää Yle-verosta.

Muualla aiheesta

Sivu on viimeksi päivitetty 15.2.2024