Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Osingonjakotietojen ilmoittaminen

Ilmoita veroilmoituksella osingonjakoa koskevat tiedot, jos päätös osingonjaosta on tehty ja tilinpäätös vahvistettu. Jos päätös voitonjaosta tehdään vasta veroilmoituksen jättämisen jälkeen, lähetä tiedot Verohallintoon kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Huomaa, että osingosta tai ylijäämästä pitää antaa erikseen vuosi-ilmoitus

Anna osingonjakotiedot OmaVerossa tai muussa sähköisessä kanavassa

Jos annat veroilmoituksen OmaVerossa, tee myös tarvittavat täydennykset OmaVerossa. Jos annat ilmoituksen muun sähköisen kanavan kautta, täydennä ilmoitusta mieluiten saman kanavan kautta. Jos annat ilmoituksen paperilomakkeella, ilmoita tiedot osingonjaosta lomakkeella 63 ja liitä mukaan ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Älä sisällytä salassa pidettävää tietoa (esim. henkilötunnus) kaupparekisterissä julkaistaviin tilinpäätösasiakirjoihin. Lue lisää lisäosingonjaon ilmoittamisesta vain Verohallinnon käyttöön.

Mihin asti sähköisiä ilmoituskanavia voi käyttää ilmoittamiseen?

Kaikki sähköiset ilmoituskanavat ovat käytettävissä ilmoittamiseen ennen verotuksen päättymistä. OmaVerossa tiedot voitonjaosta voi ilmoittaa 12 kuukauden ajan yhtiön tilikauden päättymisen jälkeen ja muissa sähköisissä kanavissa 10 kuukauden ajan tilikauden päättymisen jälkeen. Jos yhtiöllä on tarve ilmoittaa voitonjakotietoja myöhemmin kuin 12 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen, tiedot täytyy antaa paperilla (lomake 63 ja yhtiökokouksen pöytäkirja tai pöytäkirjaote).

Lue lisää osingonjakotietojen ilmoittamisesta veroilmoituksen täyttöohjeesta (Yhteisön päätös voitonjaosta)

Sivu on viimeksi päivitetty 20.1.2023