Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tulot somekanavista – osakeyhtiöt

Sometoiminnasta saamiesi tulojen verotukseen vaikuttaa, harjoitatko toimintaa henkilökohtaisesti vai oman yrityksesi kautta. Tässä ohjeessa käsitellään osakeyhtiön kautta harjoitetun somevaikuttamisen verotusta. Palkkatulona tai työkorvauksena saatuja sometuloja ja toiminimen kautta harjoitetun sometoiminnan verotusta käsitellään ohjeessa Tulot somekanavista – henkilöasiakkaat.

Sometoiminnan tulot ovat osakeyhtiön tuloja

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen. Kun harjoitat sometoimintaa oman osakeyhtiösi kautta, sosiaalisessa mediassa toimimisesta saamasi tulot verotetaan osakeyhtiön tulona. Myös esimerkiksi sometoiminnassa saatujen tuotelahjojen saajaksi katsotaan osakeyhtiösi.

Verolainsäädännössä ei ole sometoimintaa koskevia erityissäännöksiä. Tämän vuoksi osakeyhtiön saamat sometulot verotetaan ja menot vähennetään yleisten periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää osakeyhtiön verotuksesta.

Huomaathan, että et voi ottaa osakeyhtiösi omaisuutta eli esimerkiksi osakeyhtiön saamia tuloja omaan tai perheesi yksityiskäyttöön ilman veroseuraamuksia.

Milloin sometulot ovat verotettavaa tuloa?

Osakeyhtiön veronalaista tuloa ovat esimerkiksi

  • rahakorvaukset, joita osakeyhtiö saa esimerkiksi kaupallisesta yhteistyöstä
  • muut rahanarvoiset korvaukset ja edut, kuten alennukset, lahjakortit, matkat tai pääsyliput
  • tuotelahjat, paitsi tavanomaiset mainoslahjat. Katso tarkemmat ohjeet.

Jos korvaus ei ole rahaa vaan esimerkiksi tavara tai alennus, veronalaisen tulon määrä on sama kuin tuotteen käypä arvo. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa eli hintaa, jolla omaisuus myytäisiin toisilleen vieraiden henkilöiden välisessä kaupassa.

Verotukseen ei vaikuta se, onko osakeyhtiösi sopinut esimerkiksi tuotelahjan vastaanottamisesta etukäteen lähettäjän kanssa.

Esimerkki: Osakeyhtiösi on tehnyt toisen yrityksen kanssa sopimuksen siitä, että markkinoit ja tuot esiin yrityksen tuotetta somessa tietyn ajan. Tämän jälkeen tuotteen saa pitää. Muusta korvauksesta ei ole sovittu. Tuotteen käypä arvo on 1 000 euroa. Tuotteen käypä arvo eli 1 000 euroa on osakeyhtiösi veronalaista tuloa.

Esimerkki: Osakeyhtiösi saa toiselta yritykseltä 300 euron arvoisen tuotelahjan, jonka yritys on lähettänyt omasta aloitteestaan. Yrityksen toiveena on, että tuote saa näkyvyyttä somessasi. Osakeyhtiölläsi ei kuitenkaan ole velvollisuutta hyödyntää tuotetta eikä palauttaa sitä. Et tarjoa tuotteelle näkyvyyttä etkä hyödynnä sitä muutenkaan sometileilläsi. Tuotelahja on osakeyhtiöllesi veronalaista tuloa. Tulon määrä on tuotteen käypä arvo eli 300 euroa.

Kaikista tuotelahjoista ei tarvitse maksaa veroa

Jotkin lahjaksi saaduista tuotteista voivat olla niin sanottuja tavanomaisia mainoslahjoja. Tavanomaisia mainoslahjoja voivat olla esimerkiksi yrityksen valmistamien tai myymien tuotteiden satunnaiset näytelähetykset. Tällaisia tuotteita pidetään tavanomaisina mainoslahjoina, jos tuotteiden arvonlisäverollinen myyntihinta on enintään 50 euroa. Tavanomaiset mainoslahjat eivät ole veronalaista tuloa. Huomaa kuitenkin, että jos tuotelahja on saatu vastineeksi esimerkiksi sen mainostamisesta tai muusta somenäkyvyydestä, lahjan käypä arvo on aina veronalaista tuloa. Tällaisessa tapauksessa 50 euron rajalla tai tuotteen ominaisuuksilla ei ole merkitystä, vaan tuotelahjan arvo on kokonaan veronalaista tuloa.

Esimerkki: Osakeyhtiösi saa toiselta yritykseltä tuotteen, jonka arvonlisäverollinen hinta on 40 euroa. Yritys ei edellytä, että palautat tuotteen tai hyödynnät sitä sometoiminnassa. Kysymys on tavanomaisesta mainoslahjasta, joka ei ole veronalaista tuloa.

Esimerkki: Yritys, jonka kanssa osakeyhtiösi on aiemmin tehnyt kaupallista yhteistyötä, lähettää 100 euron arvoisen vaatteen uudesta mallistostaan. Tuotelahja on osakeyhtiöllesi verotettavaa tuloa, koska tuotteen arvonlisäverollinen ostohinta on yli 50 euroa. 

Voiko osakeyhtiön saamat tulot ja tuotelahjat ottaa omaan käyttöön?

Kun harjoitat sometoimintaa osakeyhtiön kautta, sometoiminnassa saatujen tulojen ja tuotelahjojen saaja on osakeyhtiösi. Koska osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen, et voi ottaa osakeyhtiösi omaisuutta omaan tai perheesi yksityiskäyttöön ilman veroseuraamuksia.

Voit nostaa osakeyhtiöstä rahaa esimerkiksi palkkana tai osinkona. Palkka verotetaan aina henkilökohtaisena ansiotulonasi. Lue lisää ansiotulojen verotuksesta ja osinkojen verotuksesta.

Jos otat esimerkiksi osakeyhtiösi saaman tuotteen omaan tai perheesi yksityiskäyttöön, saat osakeyhtiöstä rahanarvoisen etuuden. Etuus verotetaan henkilökohtaisena ansiotulonasi.

Osakeyhtiösi pitää käsitellä yksityiskäyttöön ottamasi tuote sinulle maksettuna palkkana tai luontoisetuna. Vaihtoehtoisesti voit esimerkiksi ostaa tuotteen osakeyhtiöltäsi käypään hintaan. Silloin sinulle ei synny veronalaista tuloa. Jos osakeyhtiösi ei ole käsitellyt yksityiskäyttöä palkkana tai luontoisetuna tai et ole ostanut tuotetta osakeyhtiöltäsi käypään hintaan, kysymys on peitellystä osingosta, joka verotetaan henkilökohtaisena ansiotulonasi.

Jos osakeyhtiö käsittelee tuotteen sinulle maksettuna palkkana tai luontoisetuna, osakeyhtiö saa vähentää palkan tai luontoisedun yhtiön verotuksessa. Jos taas ostat tuotteen osakeyhtiöltä, ostohinta on osakeyhtiön veronalaista tuloa, ja yhtiö saa vähentää tuotteen jäljellä olevan hankintamenon.

Esimerkki: Osakeyhtiösi tekee toisen yrityksen kanssa kaupallista yhteistyötä. Yhteistyön ansiosta osakeyhtiösi saa omistukseensa käsilaukun, jonka käypä arvo on 1 000 euroa. Tämä määrä verotetaan osakeyhtiön tulona.

Otat käsilaukun yksityiskäyttöösi siten, että osakeyhtiösi käsittelee suorituksen sinulle maksettavana palkkana. Palkan määrä on käsilaukun käypä arvo eli 1 000 euroa. Osakeyhtiön pitää huolehtia palkanmaksuun liittyvistä työnantajavelvoitteista. Osakeyhtiö saa vähentää palkan ja siihen liittyvät sivukulut tuloverotuksessaan. Palkan määrä eli 1 000 euroa verotetaan sinun ansiotulonasi.

Sometoiminnan menot voi vähentää

Voit vähentää osakeyhtiösi tuloverotuksessa ne sometoiminnan menot, jotka liittyvät suoraan osakeyhtiön tulojen hankkimiseen. Vähennettävän määrän pitää aina perustua kirjanpitoon.

Jos osakeyhtiö on saanut tuotelahjan, jota käytetään tulon hankkimiseen osakeyhtiölle, tuloverotuksessa saa vähentää tulon hankkimiseen käytetyn osuuden tuotteen arvosta. Vähennettävä määrä perustuu tuotteen käypään arvoon. 

Jos kysymys on tuotteesta, joka kuluu käytössä (esimerkiksi kosmetiikka tai elintarvikkeet), verotuksessa voi vähentää tulojen hankkimiseen käytetyn osuuden.

Esimerkki: Somevaikuttajan osakeyhtiö saa tuotelahjana leivontatuotteita, joiden käypä arvo on 100 euroa. Tuotteiden käypä arvo eli 100 euroa on osakeyhtiön veronalaista tuloa. Somevaikuttaja käyttää leivontatuotteet kokonaan siihen, että yhtiö tuottaa leivonta-aiheista sisältöä someensa. Osakeyhtiö saa vähentää kuluna leivontatuotteiden arvon eli 100 euroa. 

Koneiden, laitteiden ja muiden irtainta käyttöomaisuutta vastaavien tuotteiden hankintamenot vähennetään verotuksessa hyödykkeen hankintamenon määrän ja taloudellisen käyttöiän mukaan joko vuotuisina poistoina tai kertapoistona. Lue lisää poistoista

Onko yhtiö arvonlisäverovelvollinen?

Jos osakeyhtiösi liikevaihto ylittää 15 000 euroa tilikaudessa, sinun täytyy ilmoittaa osakeyhtiö arvonlisäverovelvolliseksi.

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2023