Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vientirekisteröidyn ajoneuvon veroton käyttö

Vientirekisteröinnillä tarkoitetaan ajoneuvon tilapäistä rekisteröintiä, joka tehdään, kun

  • rekisteröintivelvollisuuden alainen aikaisemmin rekisteröimätön ajoneuvo, joka luovutetaan Suomessa, viedään täältä muussa valtiossa käytettäväksi
  • ajoneuvo siirretään kuljetusvälineellä Suomesta rekisteröintimaahan
  • ajoneuvo viedään ulkomaille esittelyä, kilpailua tai tuote-esittelyä varten
  • on muu erityinen syy.

Vientirekisteröintiä haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom). Hakemuksessa on oltava selvitys ajoneuvon omistusoikeudesta ja liikennevakuutuksesta sekä tieto luovutus- ja vientipaikasta. Lue lisää vientirekisteröinnin tekemisestä (Traficom).

Vientirekisteröintiä voi hakea sekä yritys että yksityinen henkilö.

Vientirekisteröinnistä ei tarvitse antaa verottoman käytön ilmoitusta

Vientirekisteröidyn ajoneuvon käytöstä Suomessa ei tarvitse tehdä verottoman käytön ilmoitusta Verohallinnolle. Huomaa, että sinun tulee kuitenkin tehdä ilmoitus Suomen rajan ylittämispaikan tulliviranomaiselle, kun viet ajoneuvon maasta.

Milloin vientirekisteröityä ajoneuvoa saa käyttää veroa maksamatta Suomessa

Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa Suomessa käyttää ennen maasta vientiä vain ajoneuvon siirtoon luovutuspaikalta vientipaikalle tai ajoneuvon omistajan maastamuuttoon liittyvään matkaan omistajan kotipaikalle ja sieltä edelleen vientipaikalle.

Vientirekisteröidyn ajoneuvon autoveroton tilapäiseksi katsottava käyttö on mahdollista vain, jos henkilö asuu vakituisesti muualla kuin Suomessa.

Jos asut vakituisesti ulkomailla ja tuot vientirekisteröidyn ajoneuvon takaisin Suomeen, voit käyttää sitä tilapäisesti, kun ajoneuvon käyttö liittyy oleskeluusi Suomessa ja oleskelu johtuu pakottavasta syystä, tavanomaisesta lomamatkasta tai tavanomaiseen lomamatkaan verrattavasta lyhyehköstä oleskelusta.

Käytön edellytyksenä on, että asiakirjoissa on tulliviranomaisen ajoneuvon omistajan tai haltijan pyynnöstä tekemä merkintä maahantulo- ja maastapoistumispäivistä.

Huomaa, et kuitenkaan saa käyttää ajoneuvoa Suomessa maasta muuttoa välittömästi seuraavan tai maahanmuuttoa välittömästi edeltävän kuukauden aikana.

Vientirekisteröinnin voimassaolo

Vientirekisteröinti on voimassa:

  • uudella rekisteröimättömällä ajoneuvolla 12 kuukautta (rekisteröintikuukauden lopusta laskettuna)
  • liikennekäytöstä poistetulla tai käytetyllä rekisteröimättömällä ajoneuvolla Suomesta kohdemaahan siirron ajan (1-30 vuorokautta kohdemaasta riippuen).

Huomioi, että kohdemaan lainsäädäntö voi rajata vientirekisteröidyn ajoneuvon käyttöajan lyhyemmäksi kuin vientirekisteröinnin voimassaolo.

Vientirekisteröinnin voimassaoloaikaa ei voida pidentää.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021