Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Milloin ulkomaisen yrityksen tai yhteisön ajoneuvoa voi käyttää verottomasti Suomessa?

Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa voi käyttää Suomessa yrityksen tai yhteisön toiminnassa verottomasti vain, jos kaikki nämä ehdot täyttyvät:

  • Ajoneuvoa käytetään sellaisen yrityksen, yhteisön tai kansalaisjärjestön toiminnassa, joka on sijoittunut muualle kuin Suomeen. Huomaa, että esimerkiksi Suomessa sijaitseva tytäryritys ei täytä tätä ehtoa.
  • Ajoneuvon tuo Suomeen henkilö, joka asuu vakituisesti ulkomailla.
  • Ajoneuvon käyttäjä asuu vakituisesti ulkomailla.
  • Ajoneuvoa käytetään Suomessa enintään 7 kuukautta 12 kuukauden aikana.

Jos käytät ajoneuvoa Suomessa ja kaikki nämä ehdot täyttyvät, sinun ei tarvitse tehdä ajoneuvon käytöstä ilmoitusta Verohallinnolle.

Jos ehdot eivät täyty, veroton käyttö päättyy ja ajoneuvosta pitää tehdä käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus.

Miten toimin, jos tarvitsen autoa pidempään kuin 7 kuukautta?

Verottoman käytön määräaikaa ei voi pidentää. Jos ajoneuvoa halutaan 7 kuukauden jälkeen edelleen käyttää Suomessa, ajoneuvosta pitää tehdä käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus. Lue lisää käyttöönottoilmoituksen ja veroilmoituksen antamisesta.

Mitä vaihtoehtoja on, kun ajoneuvon veroton käyttö päättyy?

Voit lopettaa ajoneuvon käytön Suomessa. Jos ajoneuvon käyttö loppuu viimeistään silloin, kun oikeus verottomaan käyttöön päättyy, ajoneuvosta ei tarvitse antaa käyttöönottoilmoitusta eikä autoveroilmoitusta. Siitä ei myöskään tarvitse maksa autoveroa.

Autoveroa ei tarvitse maksaa Suomeen myöskään silloin, jos ajoneuvo viedään pysyvästi johonkin toiseen maahan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun verottoman käytön määräaika on päättynyt.

Jos jatkat ajoneuvon käyttöä Suomessa tai joku muu ottaa ajoneuvon käyttöönsä, ajoneuvosta on annettava käyttöönottoilmoitus ja autoveroilmoitus sekä maksettava autovero. Ilmoitukset ja vero ovat käyttöönottajan vastuulla.

Kuka käyttöönottoilmoituksesta ja veroilmoituksesta vastaa?

Yleensä käyttöönottaja on se, jonka käytössä ajoneuvo on silloin, kun se on ensimmäistä kertaa liikenteessä Suomessa. Jos ajoneuvo on ollut alun perin verottomassa käytössä, ratkaisevaa on tilanne sillä hetkellä, kun verottomuuden edellytykset päättyvät eli auton käytöstä tulee verollista.

Jos esimerkiksi yrityksen työntekijä käyttää yrityksen autoa pääasiassa yritystoiminnan ajoihin, käyttöönottaja on yrittäjä eikä yrityksen työntekijä eli kuljettaja. Myös yksityishenkilöiden välisessä tilanteessa käyttöönottaja on se, jonka puolesta tai jonka tarkoituksiin autoa käytetään, vaikka hän ei itse kuljettaisi autoa. Jos käyttöönottajaa ei pystytä muuten nimeämään tai selvittämään, käyttöönottaja on ajoneuvon omistaja. Silloin ilmoitukset ovat omistajan vastuulla.

Muista myös

Verohallinto voi pyytää ajoneuvon kuljettajalta selvitystä siitä, miten ajoneuvoa on käytetty ja mitkä ovat verottoman käytön perusteet. Selvitystä voidaan pyytää myös siltä yritykseltä tai yhteisöltä, jonka toiminnassa ajoneuvoa käytetään.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.3.2023