Ajoneuvon muu veroton käyttö

Ajoneuvon maahantuoja tai käyttöönottaja on velvollinen antamaan Verohallinnolle verottoman käytön ilmoituksen ennen kuin käyttö alkaa. Lue lisää verottomasta käytöstä

Ajoneuvon käyttö on verotonta, jos

  • ajoneuvo tuodaan Suomeen vain huoltoa, korjausta tai muuta käsittelyä varten tai ajoneuvoa siirretään näiden toimenpiteiden takia Suomessa lyhyitä matkoja
  • ajoneuvoa käytetään yksinomaan kokeiluun
  • ajoneuvoa käytetään yksinomaan tutkimuskäyttöön
  • ajoneuvoa käytetään yksinomaan tyyppihyväksynnän suorittamista varten
  • ajoneuvoa käytetään yksinomaan lyhytaikaiseen esittelyyn
  • ajoneuvoa siirretään ajamalla tuontipaikalta muualle Suomeen tai vientipaikalle.

Verohallinto voi yksittäistapauksissa hyväksyä ajoneuvon lyhytaikaisen verottoman käytön myös muussa vastaavassa tilanteessa.

Jos verottoman käytön edellytykset eivät täyty, ajoneuvo katsotaan otetuksi verolliseen käyttöön ja käyttöönottajan on annettava ajoneuvosta käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus. Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.

Tee ilmoitus ajoneuvon verottomasta käytöstä OmaVerossa

Verohallinto vahvistaa ilmoituksen, mutta vahvistus ei tarkoita, että Verohallinto olisi tutkinut ja hyväksynyt verottoman käytön edellytykset. Muista itse etukäteen selvittää, onko verottomalle käytölle perusteet. Jos perusteita ei ole, ajoneuvon käyttö on verollista.

Saat ilmoituksen vahvistamisesta heti kirjeen OmaVeroon. Näin löydät vahvistuskirjeen:

  1. Avaa etusivulta välilehti Tehtävät.
  2. Valitse linkki Katso päätökset ja kirjeet.
  3. Valitse postilaatikosta työsuhdeajoneuvoa koskeva pdf-ilmoitus.

Tulosta ilmoitus eli vahvistuskirje, pidä se mukana ajoneuvossa ja esitä se pyydettäessä poliisille tai Tullille.

Vahvistuskirje tulee myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista.

Voit tehdä ilmoituksen myös lomakkeella Ilmoitus ajoneuvon muusta verottomasta käyttöönotosta (1225)

  • Verohallinnon vahvistama ilmoitus postitetaan ilmoittamaasi osoitteeseen.