Tulorekisterin lomakkeet

Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin paperilomakkeella vain erityisestä syystä, esimerkiksi jos sähköinen ilmoittaminen on maksajalle teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Tämä voi käytännössä koskea lähinnä yksityishenkilöitä, kuolinpesiä, satunnaisia työnantajia tai ulkomaisia maksajia.

Lomakkeita ei voi lähettää kirjattuna kirjeenä.

Lähetä lomakkeet osoitteeseen:

Tulorekisteri
PL 1
00055 TULOREKISTERI

Tulorekisterin lomakkeet ja täyttöohjeet

Palkkatietoilmoitus (TULOR 6101)

 • Palkkatietoilmoitus sopii useimpiin palkanmaksutilanteisiin.
 • Käytä tätä lomaketta, jos sekä maksajalla että tulonsaajalla on suomalainen tunniste eli henkilötunnus tai Y-tunnus.
 • Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, kun
  • maksaja on tilapäinen työnantaja, kotitalous tai kotitalouksien työnantajarinki
  • tulonsaaja on osaomistaja tai yhteisö.

Laaja palkkatietoilmoitus (TULOR 6104)

Käytä ilmoittamiseen laajaa palkkatietoilmoitusta aina, jos

 • maksajalla tai tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai Y-tunnusta
 • maksajalla tai tulonsaajalla ei ole tunnistetta lainkaan
 • ilmoitat kansainvälisiä tilanteita, esimerkiksi jos maksaja on ulkomainen työnantaja tai jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen tai työskentelee ulkomailla
 • ilmoitat palkanmaksun erityistilanteita kuten perusteetonta etua, takaisinperintää, konkurssitilanteita tai sijaismaksajana maksettuja palkkoja
 • tulonsaaja on osakasasemassa maksajaan tai tulonsaaja on yrittäjä, jolla ei ole YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta.

Työnantajan erillisilmoitus (TULOR 6103)

 • Ilmoita kohdekuukaudelta työnantajan sairausvakuutusmaksu ja siitä tehtävät vähennykset tai säännöllisen työnantajan Ei palkanmaksua -tieto.
 • Jos olet säännöllinen työnantaja eli kuulut Verohallinnon työnantajarekisteriin, anna ilmoitus joka kuukausi. Jos et kuulu työnantajarekisteriin, anna ilmoitus vain niiltä kuukausilta, joiden aikana olet maksanut palkkoja.
 • Ilmoita palkkatiedot jokaisesta työntekijästä ja jokaisesta maksusta erikseen joko lomakkeella 6101 tai 6104.

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä (TULOR 6105)

 • Anna ilmoitus silloin, kun tulonsaaja työskentelee ulkomailla pidempijaksoisesti.
 • Yksittäisistä lyhyistä työmatkoista ei tarvitse antaa ilmoitusta. 

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus (TULOR 6106)

 • Anna ilmoitus ulkomaisesta vuokratyöntekijästä, jonka ulkomainen yritys on vuokrannut Suomessa olevalle työn teettäjälle.
 • Ilmoitus on annettava työskentelyn kestosta riippumatta. 

Paperilomakkeita eivät voi käyttää työnantajat, joiden työeläkelaitoksen yhtiötunnus on jokin seuraavista:

20 Kevan jäsenyhteisöt
24 KEVA - Åland landskapsregerings pensionssystem
25 KEVA - kirkko
29 KEVA - Kelan toimisuhde-eläkkeet
30 KEVA - valtio

Jos olet julkisen sektorin työnantaja tai haluat ilmoittaa merityötuloa tai Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevälle henkilölle maksettua palkkaa, etkä voi ilmoittaa sähköisesti, ota yhteyttä tulorekisterin asiakaspalveluun.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.6.2022