Tulorekisterin lomakkeet

Paperilomakkeita voivat käyttää edunvalvojat, yksityishenkilöt ja kuolinpesän edustajat. Yritykset voivat ilmoittaa paperilla vain poikkeustilanteissa, jos sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista.

Tutustu sähköisen ilmoittamisen tapoihin

Lähetä lomakkeet osoitteeseen:

Tulorekisteri
PL 1
00055 TULOREKISTERI

Lomakkeita ei voi lähettää kirjattuna kirjeenä. Katso myös vinkit lomakkeen huolellisesta täyttämisestä.

Lomakkeet ja täyttöohjeet

Täytä jokaisesta tulonsaajasta oma lomake. Anna lomakkeella yhden maksupäivän tiedot.

Palkkatietoilmoitus (TULOR 6101)

 • Palkkatietoilmoitus sopii useimpiin palkanmaksutilanteisiin. Voit ilmoittaa tällä lomakkeella esimerkiksi palkat, työkorvaukset, luontoisedut sekä kustannusten korvaukset.
 • Käytä tätä lomaketta, jos sekä maksajalla että tulonsaajalla on suomalainen tunniste eli henkilötunnus tai Y-tunnus.
 • Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, kun
  • maksaja on tilapäinen työnantaja, kotitalous tai kotitalouksien työnantajarinki
  • tulonsaaja on osaomistaja tai yhteisö.

Laaja palkkatietoilmoitus (TULOR 6104)

Käytä ilmoittamiseen laajaa palkkatietoilmoitusta aina, jos

 • maksajalla tai tulonsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai Y-tunnusta
 • maksajalla tai tulonsaajalla ei ole tunnistetta lainkaan
 • ilmoitat kansainvälisiä tilanteita, esimerkiksi jos maksaja on ulkomainen työnantaja tai jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen tai työskentelee ulkomailla
 • ilmoitat palkanmaksun erityistilanteita kuten perusteetonta etua, takaisinperintää, konkurssitilanteita tai sijaismaksajana maksettuja palkkoja
 • tulonsaaja on osakasasemassa maksajaan tai tulonsaaja on yrittäjä, jolla ei ole YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta.

Työnantajan erillisilmoitus (TULOR 6103)

 • Anna vain yksi kaikkia työntekijöitäsi koskeva työnantajan erillisilmoitus kuukaudessa.
 • Ilmoita sillä kohdekuukaudelta työnantajan sairausvakuutusmaksu ja siitä tehtävät vähennykset.
  • Jos olet säännöllinen työnantaja eli kuulut Verohallinnon työnantajarekisteriin, anna ilmoitus joka kuukausi. Jos et maksanut lainkaan palkkoja kyseisen kuukauden aikana, ilmoita "Ei palkanmaksua" -tieto.
  • Jos et kuulu työnantajarekisteriin, anna ilmoitus vain niiltä kuukausilta, joiden aikana olet maksanut palkkoja.
 • Ilmoita palkkatiedot jokaisesta työntekijästä ja jokaisesta maksusta erikseen joko lomakkeella 6101 tai 6104.

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä (TULOR 6105)

 • Anna ilmoitus silloin, kun tulonsaaja työskentelee ulkomailla pidempijaksoisesti.
 • Yksittäisistä lyhyistä työmatkoista ei tarvitse antaa ilmoitusta. 

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus (TULOR 6106)

 • Anna ilmoitus ulkomaisesta vuokratyöntekijästä, jonka ulkomainen yritys on vuokrannut Suomessa olevalle työn teettäjälle.
 • Ilmoitus on annettava työskentelyn kestosta riippumatta. 

Täytä lomake huolellisesti

Jos lomakkeesta puuttuu pakollisia tietoja tai tiedot on täytetty epäselvästi, ilmoitus hylätään. Silloin sitä ei tallenneta tulorekisteriin.

Täytä lomake huolellisesti ja katso myös vinkit ilmoituksen korjaamiseen

Paperilomakkeita eivät voi käyttää työnantajat, joiden työeläkelaitoksen yhtiötunnus on jokin seuraavista:

 • 20 Kevan jäsenyhteisöt
 • 24 KEVA - Åland landskapsregerings pensionssystem
 • 25 KEVA - kirkko
 • 29 KEVA - Kelan toimisuhde-eläkkeet
 • 30 KEVA - valtio

Jos olet julkisen sektorin työnantaja tai haluat ilmoittaa merityötuloa tai Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevälle henkilölle maksettua palkkaa, etkä voi ilmoittaa sähköisesti, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.7.2024