Kiinteistöveron julkiset tiedot, verovuosittain

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

 

REKISTERI Verotuksen tietojärjestelmä
OSAREKISTERI Kiinteistöveron julkiset tiedot
verovuosittain
REKISTERINPITÄJÄ Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Käyntiosoite:
Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS
Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 6 §:n mukainen julkisuus
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET
Tietolähdeluettelo
SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Luettelo tietojen luovutuksista
REKISTERÖITYJEN
RYHMÄT
Kunnan kiinteistöverovelvolliset henkilöasiakkaat
TIEDOT
  • Kiinteistötunnus
  • Määräala
  • Vuokra-alue
  • Laskennallinen kiinteistövero
  • Kiinteistöverovelvollisen nimi
Kiinteistöverotuksen julkisten tietojen luettelo tulee julkiseksi kiinteistöverotuksen päätyttyä. Luettelo on nähtävillä verotoimistossa ja siitä annetaan tietoja laissa säädetyin edellytyksin (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 16 §)