Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Tiedoksianto veroasioissa

Verotuspäätös, päätös oikaisuvaatimukseen ja muu asiakirja toimitetaan tiedoksi verovelvolliselle.

Tiedoksiannon toimittaminen tapahtuu pääasiassa lähettämällä asiakirja postitse tavallisena tiedoksiantona Verohallinnon tiedossa olevaan osoitteeseen tai sellaiselle verovelvollisen edustajalle tai valtuutetulle, joka on merkitty Verohallinnon asiakasrekisteriin.

Veronkantolain (11/2018) 70 §:ssä tarkoitettu yhteenveto ja veronkantolain mukaiset päätökset annetaan tiedoksi lähtökohtaisesti sähköisesti. Verovelvollisen pyynnöstä yhteenveto ja päätökset voidaan lisäksi lähettää postitse.

Sähköinen tiedoksianto

Verohallinto voi antaa verotuspäätökset tai muut asiakirjat tiedoksi sähköisesti silloin kun asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Sähköisessä tiedoksiannossa asiakirjat viedään OmaVero -palveluun ja asiakkaalle lähetetään asiakirjoista heräte.

Asiakkaan verotuspäätökset ja muut asiakirjat ovat joka tapauksessa nähtävillä OmaVero -palvelussa riippumatta siitä onko asiakas antanut suostumuksen sähköiseen tiedoksiantoon.

Yleistiedoksianto

Verohallinto voi antaa asiakirjat tiedoksi myös yleistiedoksiantona silloin, jos sitä ei ole voitu muutoin toimittaa.

Yleistiedoksianto toteutetaan siten, että asiakirjat ovat vastaanottajan nähtävillä ja saatavilla Verohallinnossa. Tästä ilmoitetaan hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaisesti Verohallinnon verkkosivuilla. Asiakirjat ovat myös nähtävillä OmaVerossa.

Tarpeen vaatiessa ilmoitus julkaistaan myös sanomalehdessä. Virallista lehteä käytetään, jos Verohallinnon verkkosivuilla on sellainen tietoliikennehäiriö, joka estää ilmoituksen julkaisemisen.

Verohallinnon yleistiedoksiannot

Verohallinnolla on oikeus ilmoittaa asiakirjan nähtäville asettamisesta verkkosivuilla ja julkaista tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot (hallintolain 62 b §). Tiedot poistetaan sivuilta seitsemän päivän kuluttua ilmoituksesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.1.2020