Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

Verotuksen julkiset tiedot

Julkisia ovat ainoastaan laissa erikseen luetellut asiakirjat ja rekisterit, kuten tuloverotuksen ja kiinteistöverotuksen julkiset tiedot.

Verotustiedot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Salassapito koskee kaikkea verotusta varten annettua ja laadittua tietoa kuten veroilmoituksia, verotarkastuskertomuksia, valitusasiakirjoja liitteineen ja lisäselvityksineen sekä työnantajien, eläkelaitosten ja muiden tiedonantovelvollisten verotusta varten antamia tietoja. Asianosaisella itsellään on oikeus saada tieto oman verotuksensa perusteista.

Julkisia ovat mm. tuloverotuksen julkisten tietojen luettelo, kiinteistöverotuksen julkiset tiedot, ennakkoperintärekisteri ja arvonlisäverovelvollisten rekisteri sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmä.