Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Selvitystietojärjestelmä

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 18 §:n mukainen tietojärjestelmäseloste

TIETOJÄRJESTELMÄ Selvitystietojärjestelmä
Tietojärjestelmän vastuutaho ja yhteystiedot Verohallinto
PL 325, 00052 VERO
puh.029 512 000
Käyntiosoite: Kirjaamo
Vääksyntie 4, Helsinki
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Selvitystietojärjestelmä on selvitysyksikön käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henkilörekisteri.

Selvitystietojärjestelmä voi sisältää sellaisia tietoja, joita on tarpeen käsitellä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamisessa. Selvitystietojärjestelmän osarekistereitä ovat velvoitteidenhoitoselvitysrekisteri ja ilmiöselvitysrekisteri.

Tietolähteet

Tietolähteitä ovat esimerkiksi:

  • Kaupparekisteri
  • YTJ
  • Väestötietojärjestelmä
  • Verohallinnon rekisterit
  • Tullin rekisterit
  • Eläketurvakeskuksen rekisterit
  • Työttömyysvakuutusrahaston rekisterit
  • Ulosoton rekisterit
  • Poliisin rekisterit
  • Oikeusrekisterikeskuksen rekisterit
Tietojärjestelmän tietojen salassapito

Tietojärjestelmän asiakirjojen ja tietojen julkisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999).

Ilmiöselvitysten laatimiseksi saadut tiedot, velvoitteidenhoitoselvitykset ja niiden laatimiseksi saadut tiedot sekä ilmiöselvityksiä ja velvoitteidenhoitoselvityksiä koskevat pyynnöt ovat selvitysyksikössä salassa pidettäviä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 13 §:n perusteella.

Julkiset tiedot Tietojärjestelmän muiden kuin edellä todettujen salassa pidettävien asiakirjojen julkisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999).
Lisätietoja tietojärjestelmästä Selvitystietojärjestelmän osarekistereistä on laadittu henkilötietolain (521/!999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Sivu on viimeksi päivitetty 25.4.2016