Verohallinnon strategia 2019–2024

Toiminta-ajatus

Toteutamme verotuksen oikean määräisenä ja oikeaan aikaan yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseksi.
 • Varmistamme verotulojen kertymisen yhteiskunnan käyttöön hankkimalla ja hyödyntämällä verotustietoja kattavasti.
 • Torjumme harmaata taloutta ja poistamme siten epätervettä kilpailua.
 • Huolehdimme siitä, että toimintamme on tuloksellista ja toimintavarmuutemme on hyvä.
 • Panostamme henkilöstömme osaamiseen ja työyhteisön hyvinvointiin.
 • Toimintamme on yhdenmukaista ja tehokasta.
 • Veroasioinnin helppous ja oikeudenmukaisesti toimitettu verotus tuottavat positiivisen asiakaskokemuksen.

Arvot

Arvomme ovat

 • Luottamus
 • Yhteistyö
 • Uudistuminen

Tavoitteet

Strategiset tavoitteemme ovat

 • verotulojen varmistaminen
 • oikeudenmukaisesti toimitettu verotus
 • positiivinen asiakaskokemus

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää erilaisten ilmiöiden hallintaa, oikein kohdennettua ohjausta ja valvontaa, toiminnan tehokkuutta ja laajaa vaikuttamista koko toimintaympäristöön.

Lähivuosina keskitymme analytiikkaan ja tekoälyyn, automaatioon ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä rajapintoihin, tietojen saantiin ja niiden hyödyntämiseen. Osaamisemme ja toimintamallimme on oltava sellaista, että pystymme tarvittaessa tekemään nopeitakin muutoksia.

Verohallinnon toimintaa ohjaavat linjaukset

Toimintatapa

 • Parannamme toiminnan ketteryyttä: lisäämme itseohjautuvuutta ja hyödynnämme uusia toimintamalleja vaiheittain.
 • Verohallintotasoisella prosessiohjauksella varmistamme verotuksen toimintavarmuuden, tehokkuuden ja yhdenmukaisuuden.

Asiakaslähtöisyys

 • Palvelujemme ja tuotteidemme kehittäminen perustuu asiakasymmärrykseen ja asiakkaiden osallistamiseen.
 • Helpotamme asiakkaidemme toimintaa kehittämällä palveluja yhdessä kumppaniemme kanssa.

Henkilöstön osaaminen

 • Osaamisen kehittäminen ja rekrytoinnit perustuvat strategiseen henkilöstösuunnitelmaan.
 • Panostamme asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtämiseen tehtävissä ja osaamisessa.

Johtaminen

 • Verohallinnon johtaminen perustuu yhteisiin tavoitteisiin ja tiedolla johtamiseen. Operatiivisen toiminnan ja kehittämisen tavoitteet tulevat strategiasta.
 • Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyömme on tavoitteellista, järjestelmällistä ja vaikuttavaa.

Voimavarojen suuntaaminen

 • Varaamme Verohallinnon ydintoimintaan ja sen kehittämiseen vähintään 75 % henkilötyövuosista.
 • Kohdennamme voimavarat todennetun vaikuttavuuden perusteella ja strategisiin kehittämiskokonaisuuksiin vähentäen samalla rinnakkaista kehittämistä.

Visio

Parasta verotusta – yhdessä

Verohallinto kuuluu digitaalisen talouden edelläkävijöihin. Olemme sulauttaneet palvelumme kolmansien osapuolien liiketoiminta-alustoihin. Asiakkaiden ei tarvitse miettiä verotusta, koska verotus tehdään siinä kohdassa, jossa verotettava tapahtuma syntyy. Näin verotus on sulautunut vaivattomasti ihmisten arkeen. Verovaje on pienentynyt ja yhteiskunnan rahoitus on turvattu.