18B Fastigheter som utgör anläggningstillgångar (3022r)

På blanketten deklareras fastigheter som utgör tillgångar inom en rörelseidkares, yrkesutövares eller näringssammanslutnings näringsverksamhet. Bilageblankett för huvudblanketterna 5 och 6A.

Tjänsterna MinSkatt och lomake.fi öppnas i januari 2019

Deklarera i MinSkatt

Andra sätt att deklarera elektroniskt

  • 18B Fastigheter som utgör anläggningstillgångar  (lomake.fi)
  • Du kan spara deklarationen som halvfärdig och fortsätta med att fylla i den senare. Halvfärdiga och inlämnade blanketter sparas i Mina e-tjänster (lomake.fi).
  • Ilmoitin.fi (filöverföring)
  • Bekanta dig med andra sätt att deklarera elektroniskt på webbsidan Elektronisk deklarering.

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.