18B Förteckning på fastigheter som hör till anläggningstillgångarna - Näringssammanslutningar, rörelseidkare och yrkesutövare (3022r)

I blanketten specificeras fastigheterna som hör till näringsverksamhetens förmögenhet.

Använd e-tjänster

Om du deklarerar på papper, returnera blanketten med skattedeklaration 5 (rörelseidkare och yrkesutövare) eller med skattedeklaration 6A (näringssammanslutning).