Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

18B Fastigheter som utgör anläggningstillgångar (3022r)

På blanketten deklareras fastigheter som utgör tillgångar inom en rörelseidkares, yrkesutövares eller näringssammanslutnings näringsverksamhet. Bilageblankett för huvudblanketterna 5 och 6A.

Deklarera i MinSkatt

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.

Sidan har senast uppdaterats 4.11.2019