72A Bolagsmän i en näringssammanslutning – tilläggsblad för blankett 6A (3056r)

Med denna blankett lämnar öppna bolag, kommanditbolag, rederibolag eller andra näringssammanslutningar uppgifter om sina bolagsmän samt om hyror, räntor, överlåtelsepriser och övriga betalningar till bolagsmännen och deras anhöriga.

På denna blankett anges inte vinstandelar, privatuttag eller uppgifter som ska anges i årsanmälan (utbetalda löner, naturaförmåner, räntor).