73B Näringssammanslutningens dividender och överskott från andelslag (3087r)

Med denna blankett deklareras näringssammanslutningens dividender och överskott från andelslag separat för varje förvärvskälla.

Deklarera i MinSkatt

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.