73B Näringssammanslutningens dividender och överskott från andelslag (3087r)

Med denna blankett deklareras näringssammanslutningens dividender och överskott från andelslag separat för varje förvärvskälla.

Tjänsterna MinSkatt och lomake.fi öppnas i januari 2019

Deklarera i MinSkatt

Andra sätt att deklarera elektroniskt

  • 73B Näringssammanslutningens dividender och överskott från andelslag (lomake.fi)
  • Du kan spara deklarationen som halvfärdig och fortsätta med att fylla i den senare. Halvfärdiga och inlämnade blanketter sparas i Mina e-tjänster (lomake.fi).
  • Ilmoitin.fi (filöverföring)
  • Bekanta dig med andra sätt att deklarera elektroniskt på webbsidan Elektronisk deklarering.

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.