Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

73B Näringssammanslutningens dividender och överskott från andelslag (3087r)

Med denna blankett deklareras näringssammanslutningens dividender och överskott från andelslag separat för varje förvärvskälla.

Deklarera i MinSkatt

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.