73B Specifikation av dividender och överskott från andelslag som näringssammanslutningen fått (3087r)

I den här blanketten specificeras dividenderna och överskott från andelslag som närringssammanslutningen har fått per förvärvskälla.

Använd e-tjänster