Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

7C Uppgifter om jordbrukets förvärvskälla i en näringssammanslutning (3076r)

Med blanketten deklareras de intäkter, kostnader, tillgångar och skulder som hänför sig till jordbrukets förvärvskälla i en näringssammanslutning.

Deklarera i MinSkatt

Andra sätt att deklarera elektroniskt:

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.

Sidan har senast uppdaterats 25.2.2020