7C Specifikation över näringssammanslutningens resultat från jordbrukets förvärvskälla (3076r)

Med blanketten anmäls intäkter, utgifterl tillgångar och skulder från näringssammanslutningens jordbruksförvärvskälla.

Använd e-tjänster