Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

7B Uppgifter om näringssammanslutningens personliga förvärvskälla (3075r)

Fyll i på blanketten de intäkter och kostnader som ingår i näringssammanslutningens personliga förvärvskälla.

Sådana dividender och överskott från andelslag som ingår i den personliga förvärvskällan deklareras inte på denna blankett, utan på blankett 73B Näringssammanslutningens dividender och överskott från andelslag

Deklarera i MinSkatt

Övriga sätt att deklarera elektroniskt:

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.