7B Specifikation över näringssammanslutningens resultat från personlig förvärvskälla (3075r)

Med blanketten anmäls intäkter och utgifter från näringssammanslutningens personliga förvärvskälla

Dividender och räntor på andelskapitalet från en personlig förvärvskälla anmäls inte med den här blanketten, utan med blankett 73B Specifikation av dividender och överskott på andelskapital som näringssammanslutningen.

Använd e-tjänster