7B Uppgifter om näringssammanslutningens personliga förvärvskälla (3075r)

Fyll i på blanketten de intäkter och kostnader som ingår i näringssammanslutningens personliga förvärvskälla.

Sådana dividender och överskott från andelslag som ingår i den personliga förvärvskällan deklareras inte på denna blankett, utan på blankett 73B Näringssammanslutningens dividender och överskott från andelslag

Tjänsterna MinSkatt och lomake.fi öppnas i januari 2019

Deklarera i MinSkatt

Andra sätt att deklarera elektroniskt:

Om du deklarerar på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.