8B Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av en näringssammanslutning, rörelseidkare eller yrkesutövare (3080r)

Med den här blanketten anmäls de värdepapper och värdeandelar som hör till näringsverksamhetens anläggnings- eller finansieringstillgångar.

Använd e-tjänster

Om du deklarerar på papper, returnera blanketten med skattedeklaration 5 (rörelseidkare och yrkesutövare) eller med skattedeklaration 6A (näringssammanslutning).