Ulkomailla sijaitsevan asunnon myynti

Ulkomailla olevan asunnon sijaintivaltio vaikuttaa myyntivoiton tai -tappion verotukseen. Jos asut Suomessa, sinun on maksettava Suomeen veroa kaikista tuloistasi, myös ulkomailta saaduista. Joudut yleensä maksamaan voitosta veroa myös siihen valtioon, josta tulo on saatu. Kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa.

Veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus) on sulkeutunut.

Tietojen ilmoittaminen vuodelta 2017 tässä palvelussa ei ole enää mahdollista. Ilmoita tiedot esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella ja tarvittavilla liitelomakkeilla. Palauta ne verotoimistoon postitse.

Kaksinkertainen verotus voidaan poistaa joko hyvitys- tai vapautusmenetelmällä. Menetelmän ratkaisee se, mitä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta on sovittu asunnon sijaintivaltion ja Suomen välisessä verosopimuksessa. Jos asunto on esimerkiksi toisessa Pohjoismaassa, käytetään hyvitysmenetelmää. Suomessa Verohallinto määrää myyntivoitosta pääomatulojen veroprosentin mukaisen 30 %:n veron alle 30 000 euron pääomatuloista. Yli 30 000 euron myyntivoitosta veroprosentti on 34 %.  Ulkomailla maksettu vero hyvitetään Suomen myyntivoittoverosta.

Espanjan, Portugalin, Ranskan ja Egyptin kanssa tehdyt verosopimukset edellyttävät, että kaksinkertaisen verotuksen poistamisessa käytetään vapautusmenetelmää. Jos asunto sijaitsee näissä maissa, Suomi ei verota myyntivoittoa. Kaksinkertainen verotus poistetaan vapautusmenetelmällä, toisin sanoen vapauttamalla Suomen verosta. Tulo voi kuitenkin vaikuttaa korottavasti muista pääomatuloista maksettavaan veroon. Tästä syystä sinun on ilmoitettava myyntivoitto Suomen veroilmoituksella. Vapautusmenetelmä vaikuttaa niin, että et voi vähentää asuntoon kohdistuvia korkoja tulon ylittävältä osuudelta. Myyntitappioita ei voi vähentää muista luovutusvoitoista Suomen verotuksessa.

Ilmoita myyntivoitot ja -tappiot Suomen veroilmoituksessa

Ulkomailla olevasta omaisuudesta saatu myyntivoitto lasketaan samalla tavalla kuin Suomesta saatu. Jos olet omistanut asunnon ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta ja samalla käyttänyt sitä vakituisena asuntona vähintään 2 vuotta, asunnon myyntivoitto on Suomessa verovapaata.

Jos olet saanut myyntivoittoa tai -tappiota ulkomailta:

Avainsanat: