Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Usein kysyttyä alkoholin nettitilaamisesta

Alkoholin nettikauppaa valvotaan tehostetusti marraskuusta 2022 alkaen. Jos alkoholitilauksesi toimitus on viivästynyt, tiedustele asiaa ensisijaisesti myyjältä. Lue lisää: Verohallinto ja Tulli tehostavat ulkomaisista verkkokaupoista ostetun alkoholin valvontaa – verot Suomeen

Verolainsäädännön näkökulmasta alkoholia saa tilata ulkomaisesta nettikaupasta, kunhan asiaan kuuluvat verovelvoitteet tulevat hoidetuksi. 

 

Alkoholin tehovalvonta pidentää juomien toimitusaikoja. Jos tilauksen verot ovat maksamatta ja vastuu veroista kuuluu viranomaistietojen mukaan myyjälle, juomat pysähtyvät Tulliin siihen saakka, kunnes myyjäyritys on maksanut juomista verot. Jos taas verot ovat maksamatta ja ne kuuluvat ostajan vastuulle, ostaja saa kyllä tilauksensa selvittelyiden jälkeen, mutta Verohallinto lähettää myös jälkikäteen verotuspäätöksen maksamattomista veroista.  

Ole yhteydessä suoraan myyjään. 

Jos alkoholitilauksesta ei ole tehty vaadittua ennakkoilmoitusta ja maksettu vakuutta, on mahdollista, että viranomaiset ovat ottaneet tilauksen haltuun. Juomat tilanneelle asiakkaalle ei lähde automaattisesti Tullista tai Verohallinnolta tietoa siitä, onko tilaus mahdollisesti otettu haltuun myyjältä. 

Jos tilauksesi toimitus on viivästynyt useita viikkoja etkä saa myyjän kautta selvitettyä asiaa, voit tiedustella Verohallinnolta OmaVero-viestillä, onko tilauksesi otettu haltuun. Kerro viestissäsi tarkat tiedot tilauksestasi (tilaajan nimi, mistä tuotteet on tilattu, milloin tilaus on tehty ja tilausnumero).

Tulli pysäyttää Suomeen saapuvat alkoholitoimitukset ja selvittää, onko niistä maksettu Verohallinnolle vaaditut vakuudet ja tehty ennakkoilmoitukset.   

Jos ilmoitus ja vakuus ovat hoitamatta ja vastuu veroista kuuluu viranomaistietojen perusteella myyjälle, Verohallinto tekee haltuunottopäätöksen. Tapauksissa, joissa vastuu alkoholitilauksen veroista on ostajalla tilausta ei oteta haltuun, vaan Verohallinto lähettää ostajalle jälkikäteen verotuspäätöksen.

Rahojen palauttamisesta tai kaupan purkaminen on ostajan ja myyjän välinen asia. Asiasta kannattaa siis olla yhteydessä myyjään. 

Ensin Tulli selvittää, onko juomista maksettu Verohallinnolle vaaditut vakuudet ja tehty ennakkoilmoitukset. Jos ilmoitukset ja vakuudet ovat kunnossa, lähetys jatkaa matkaa ostajalle.  

Jos ilmoitus ja vakuus ovat hoitamatta ja vastuu veroista kuuluu viranomaistietojen perusteella myyjälle, Verohallinto tekee haltuunottopäätöksen ja tilaus varastoidaan Tullin tiloihin.   

Juomat palautetaan asiakkaalle, kun niiden myyjä on maksanut verot. Kun verot on maksettu, myyjäyritys sopii tuotteiden noutamisesta Tullin kanssa verotuspäätöksellä olevan ohjeen mukaisesti. 

Jos myyjä ei puolen vuoden kuluessa hoida verovelvollisuuksiaan, Tullilla on oikeus hävittää alkoholi. 

Jos ilmoitus ja vakuus ovat hoitamatta ja vastuu veroista kuuluu ostajalle, lähetys jatkaa selvitysten jälkeen matkaa ostajalle, jolle Verohallinto lähettää jälkikäteen verotuspäätöksen.

Vastuu verojen maksamisesta riippuu siitä, miten tilauksen kuljetus on järjestetty. 

Jos alkoholia verkkokaupassa myyvä ulkomainen yritys järjestää tuotteille kuljetuksen Suomeen tai osallistuu kuljetuksen järjestämiseen, kyse on etämyynnistä, jolloin verovelvollisuus on myyjällä. Kuljetuksen järjestämiseen osallistumista on esimerkiksi linkittäminen kuljetusyhtiön sivuille verkkokauppatilauksen yhteydessä. Myyjä vastaa veroista myös silloin, kun se suosittelee asiakasta käyttämään tiettyjä kuljetusliikkeitä tai muutoin osallistuu kuljetuksen järjestelyihin. 

Jos asiakas sen sijaan tilaa alkoholia ulkomaisesta verkkokaupasta ja järjestää tilaukselle itse kuljetuksen, kyse on etäostamisesta, jolloin vastuu veroista on ostajalla.   

Verovelvollisen, eli joko myyjän tai ostajan pitää tehdä tilauksesta ennakkoilmoitus ja asettaa vakuus Verohallintoon ennen, kun tilaus lähetetään Suomeen. Vakuus vastaa käytännössä valmisteveron määrää.  

Ennakkoilmoituksen tekeminen ja vakuuden asettaminen onnistuvat OmaVerossa, täällä ohjeet yksityishenkilölle: Ilmoitus- ja maksuohjeet alkoholi- ja tupakkatuotteille

Jos alkoholia tilaa EU-maassa sijaitsevasta nettikaupasta Ahvenanmaalle, tuotteet pitää tullata Ahvenanmaalla, jolloin vastaanottajan maksettavaksi tulevat arvonlisävero ja valmisteverot. Tullimaksua tilauksesta ei tarvitse maksaa, koska Ahvenanmaa kuuluu EU:n tulliunioniin.  

Verohallinto on tähänkin saakka tehnyt jälkikäteisiä verotarkastuksia alkoholia verkossa myyviin yrityksiin. Esimerkiksi tänä vuonna tarkastuksista on määrätty kymmeniä miljoonia euroja maksamattomia veroja. Jälkikäteinen valvonta on kuitenkin hidasta.  

Reaaliaikainen valvonta vaatii resursseja ja käsipareja. Tänä vuonna Tulli ja Verohallinto ovat saaneet valtiovarainministeriöltä yhteensä lähes kolme miljoonaa euroa alkoholin nettikaupan tehovalvontaan.  

Verohallinnon arvion mukaan valtio menettää vuosittain arviolta 80–100 miljoonaa euroa verotuloja sen vuoksi, että ulkomaisista verkkokaupoista ostetaan alkoholia, josta ei ole maksettu veroja. 

Ulkomaisesta verkkokaupasta ostetusta alkoholista pitää maksaa kahta valmisteveroa eli alkoholijuomaveroa ja juomapakkausveroa. Alkoholijuomaveron suuruus riippuu juoman laadusta, etyylialkoholipitoisuudesta ja määrästä. Alkoholijuomaveron suuruutta voi arvioida laskurilla: Alkoholi- ja alkoholijuomavero - vero.fi 

Juomapakkausvero on 0,51 euroa litralta.  

Esimerkki 1:  24 tölkin (0,33 l) pakkaus keskiolutta (4,6 %) maksaa ulkomaisessa verkkokaupassa 13,90 euroa. Keskioluen alkoholivero on 13,15 euroa ja tölkissä myytävän juoman juomapakkausvero 4,03 euroa. Valmisteverojen osuus yhteensä 17,18 euroa ja verollinen hinta 24 tölkille yhteensä 31,08 euroa.
 
Esimerkki 2: 3 litran hanapakkaus punaviiniä (12,5 %) maksaa ulkomaisessa verkkokaupassa 11,90 euroa. Viinin alkoholivero on 13,68 euroa ja juomapakkausvero 1,53 euroa. Valmisteverojen osuus yhteensä 15,21 euroa ja verollinen hinta hanapakkaukselle yhteensä 27,11 euroa. 

Tulli pidättää kaikki havaitsemansa säännöstenvastaiset kuljetukset vähintään jatkoselvitysten ajaksi. Jatkoselvitysten ajan tilaus odottaa Tullissa. Selvitys voi kestää usean päivän ajan.

Tulli kohdentaa valvontaa muun muassa riskianalyysin perusteella ja pidättää kaikki havaitsemansa säännöstenvastaiset kuljetukset.  

Sääntöjenvastaiset lähetykset pidätetään vähintään jatkoselvitysten ajaksi. Mahdollisesta haltuunotosta päättää Verohallinto.

Mahdollinen tavaroiden palauttaminen ei vaikuta tavaroiden valmisteverokohteluun. Säännösten vastaisesti maahan tuodut alkoholijuomat verotetaan joka tapauksessa, vaikka ne palautettaisiin. 

Verohallinto tekee haltuunottopäätöksiä varmistaakseen maksamattomien valmisteverojen saamisen. Verolainsäädännön näkökulmasta alkoholia saa tilata ulkomaisesta nettikaupasta, kunhan asiaan kuuluvat verovelvoitteet tulevat hoidetuksi.

Vaikka olisitkin maksanut arvonlisäveron tuotteen ostamisen yhteydessä, EU-lakien mukaan valmistevero maksetaan siihen maahan, jossa tuotteet luovutetaan kulutukseen. Näin toimitaan kaikissa EU-jäsenmaissa. 

Haltuunoton tarkoituksena on varmistaa, että verosaatava tulee maksettua. Tämä on valmisteverolain pykälän 103 perusteella sallittua riippumatta siitä, kuka tuotteen haltuunottohetkellä omistaa. Asiakkaan kannattaa olla mahdollisen haltuunoton kohdalla yhteydessä tuotteiden myyjään. 

Sivun tietoja on päivitetty 10.5.2023 Verohallinnon uusien linjauksien vuoksi. 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2023