Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Kun saat eläkettä ulkomailta Suomeen

Jos asut Suomessa ja saat eläkettä ulkomailta, eläkkeen verotuksen ratkaisee yleensä Suomen ja eläkkeen lähdevaltion välinen verosopimus.

Usein maksat ulkomailta saadusta eläkkeestä veroa ulkomaille. Kun asut Suomessa, maksat eläkkeestä veroa myös Suomessa, mutta kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa yleensä hyvittämällä ulkomaille maksetut verot Suomen veroista.

Aina eläkettä ei veroteta siinä valtiossa, josta eläke on saatu. Silloin Suomi verottaa eläkkeen normaalisti.

Ulkomainen eläkkeesi alkaa tai muutat Suomeen ja saat eläkettä ulkomailta

Ulkomailta saadusta eläkkeestä määrätään ennakkovero. Jos saat myös Suomesta eläkettä, voit saada Verohallinnosta Suomen eläkettä varten verokortin, jonka veroprosentissa on otettu huomioon ulkomailta saatu eläke. Kun maksat korkeampaa veroprosenttia Suomen eläkkeestä vuoden mittaan, et joudu jälkikäteen maksamaan jäännösveroa ja mahdollisia korkoja.

Hae verokorttia eläkettä varten OmaVerossa. Ilmoita ulkomailta saamasi eläke kohdassa Ulkomaantulot.

Hae verokorttia tai ennakkoveroa OmaVerossa

Jos ilmoitat  paperilomakkeella, täytä seuraavat lomakkeet:

Ilmoita eläke myös Suomen veroilmoituksella

Ilmoita aina ulkomailta saamasi eläke Suomen veroilmoituksella. Eläke on ilmoitettava silloinkin, kun Suomi ei verota sitä.

Ilmoita tiedot OmaVerossa

Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla

Jos ilmoitat paperilomakkeella, ilmoita tulot lomakkeella 16A Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot

Eläke on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa

Ilmoita tulot euroina sentin tarkkuudella. Jos tulo on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, muunna se euroiksi. Käytä 

  • Euroopan keskuspankin julkaisemaa keskikurssia tai
  • eläkkeen maksupäivän mukaista päiväkurssia.

Ilmoita valuutanmuuntokulut

Verohallinto vähentää verotuksessa eläkkeen määrästä valuutanmuuntokuluja 60 euroa. Jos muuntokulut ovat suuremmat, ilmoita ne itse.

Sairaanhoitomaksu

Suomessa asuville määrätään verotuksen yhteydessä sairaanhoitomaksu, joka on alle 2 % tuloista. Jos sinulla on eläketuloja Suomesta ja ulkomailta, maksu lasketaan niiden yhteismäärästä. Maksu ei voi olla suurempi kuin eläke, jonka saat Suomesta.

Tämä sivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Anna komissiolle palautetta sivusta.

https://europa.eu/youreurope/index_fi.htm
Sivu on viimeksi päivitetty 16.8.2023