Ilmoita vuokratulot aina veroilmoituksessa

Muista ilmoittaa vuokratulot aina veroilmoituksessa. Verokorttia tai ennakkoveroja varten ilmoittamasi tiedot vuokratuloista eivät näy automaattisesti esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus) on sulkeutunut.

Tietojen ilmoittaminen vuodelta 2017 tässä palvelussa ei ole enää mahdollista. Ilmoita tiedot esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella ja tarvittavilla liitelomakkeilla. Palauta ne verotoimistoon postitse.

Näin ilmoitat vuokratulot Veroilmoitus verkossa -palvelussa

Jos et ilmoita sähköisesti, voit palauttaa paperisen veroilmoituslomakkeen ja oikean liitelomakkeen:

Säilytä kuitit itselläsi

Säilytä kuitit ja toimita ne Verohallintoon vain, jos niitä erikseen pyydetään. Älä liitä kuitteja veroilmoitukseen.

Sinun on pidettävä vuokraustoiminnastasi muistiinpanoja, joihin sisältyvät verotuksessa tarvittavat tiedot ja tositteet.

Muistiinpanot on säilytettävä 6 vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Muista maksaa verot vuokratuloista 

Tarkista, onko vuokratulo otettu huomioon verokortissa tai ennakkoveroissa. Jos ei ole, hae muutosta verokorttiin tai ennakkoveroa. Silloin vero kertyy ajantasaisesti ja vältyt jäännösverolta.

Tarkista, että ilmoitat oikein seuraavat vuokratulot:

Jos vuokralainen maksaa vuokran etukäteen edellisen vuoden puolella, verotuksessa vuokra on tuloa siltä vuodelta, jolloin se on maksettu.

Esimerkki: Antti on maksanut vuonna 2017 Pekalle 11 kuukauden vuokran, sillä hän maksoi joulukuun vuokran vasta vuoden 2018 tammikuussa. Pekka ilmoittaa saamansa 11 kuukauden vuokratulot vuoden 2017 verotuksessa. Jos Antti maksaa kaikki vuoden 2018 vuokrat (12 kk) vuoden 2018 aikana, Pekka ilmoittaa vuoden 2018 vuokratuloiksi 13 kuukauden vuokran.

Jos omistat vain osan vuokratusta kohteesta, ilmoita pelkästään oma osuutesi vuokratuloista ja niihin kohdistuvista menoista.

Jos omistat esimerkiksi sijoitusasunnon yhdessä toisen kanssa, kumpikin teistä ilmoittaa vain oman osansa vuokratuloista ja niistä vähennettävistä kuluista.

Esimerkki: Aviopuolisot Sanna ja Pasi omistavat puoliksi osakehuoneiston, jonka he ovat vuokranneet Matti Meikäläiselle. Matti maksaa vuokraa 800 euroa kuukaudessa eli Sanna ja Pasi saavat vuokratuloja yhteensä 9 600 euroa vuodessa. Huoneiston hoitovastike on 130 euroa kuukaudessa eli yhteensä 1 560 euroa vuodessa. Muita vuokraustoimintaan kohdistuvia kuluja on yhteensä 180 euroa. Sannan pitää ilmoittaa veroilmoituksessa oma osuutensa vuokratuloista (4 800,00 euroa) ja niihin kohdistuvista kuluista (780,00 euroa ja 90,00 euroa). Myös Pasin pitää ilmoittaa samat tiedot.

Jos omistat useita vuokrattavia asuntoja tai muita kohteita, veroilmoituksessa vuokratulot pitää ensin eritellä joka kohteesta ja lopuksi laskea yhteen:

  1. Ilmoita vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut erikseen jokaisesta vuokralla olevasta kohteesta.
  2. Laske lopuksi kaikki vuokratulot tai -tappiot yhteen. Merkitse yhteenlaskettu summa veroilmoituksen kohtaan Vuokratulot tai Vuokraustoiminnan tappiot.

Esimerkki: Asunnosta A saatu vuokratulo (kulujen vähentämisen jälkeen) on 4 500 euroa ja asunnon B vuokratulo 4 000 euroa. Asunnosta C on tullut vuokraustoiminnan tappiota 2 000 euroa. 

Kunkin asunnon vuokratuloista ja -kuluista täytetään oma erittely. Verotettavan vuokratulon määrä on yhteensä 8 500 euroa ja vuokraustoiminnan tappio 2 000 euroa.

Jos saat vuokratuloa omalta yritykseltäsi, ilmoita vuokratulo verotuksessa. Vuokran täytyy olla käyvän vuokran suuruinen. 

Elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloihin saattaa sisältyä vuokratuloa, esimerkiksi pellon vuokraa. Tällaista vuokratuloa ei käsitellä erikseen pääomatulona. Se lasketaan mukaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden niin sanottuun jaettavaan yritystuloon.

Ilmoita vuokratulot verotuksessa maatalouden tai elinkeinotoiminnan tuloina.

Lue lisää maatalouden vuokratuloista.

Jos omistat kiinteistön yhdessä toisen kanssa, mutta kyseessä ei ole aviopuolisosi, Verohallinto muodostaa teistä verotusta varten kiinteistöyhtymän. Kiinteistöyhtymän vuokratulot ilmoitetaan kiinteistöyhtymän verotuksessa, ei henkilökohtaisessa verotuksessa. Kiinteistöyhtymän tulos jaetaan verotettavaksi yhtymän osakkaiden tulona.

Lue lisää kiinteistöyhtymästä.