Ilmoita vuokratulot veroilmoituksessa

Kun saat esitäytetyn veroilmoituksen, tarkista ilmoituksen tiedot. Jos tiedot vuokratuloista eivät näy veroilmoituksessa tai tiedoissa on korjattavaa, tee korjaukset OmaVerossa ilmoituksessa merkittyyn määräpäivään mennessä.

Ilmoita OmaVerossa

Jos et ilmoita verkossa, käytä näitä paperilomakkeita:

Palauta lomakkeet niin ajoissa, että ne ovat perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksesi määräpäivänä. Palautusosoite on lomakkeiden etusivulla.

Säilytä kuitit itselläsi

Säilytä kuitit ja toimita ne Verohallintoon vain, jos niitä erikseen pyydetään. Älä liitä kuitteja lomakkeisiin.

Sinun on pidettävä vuokraustoiminnastasi muistiinpanoja, joihin sisältyvät verotuksessa tarvittavat tiedot ja tositteet. Muistiinpanot on säilytettävä 6 vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Muista maksaa verot vuokratuloista 

Tarkista, onko vuokratulo otettu huomioon verokortissa tai ennakkoveroissa. Jos ei ole, tee muutos verokorttiin tai hae ennakkoveroa OmaVerossa. Silloin vero kertyy ajantasaisesti ja vältyt jäännösverolta.

Ennakkoveroa voit täydentää myös verovuoden jälkeen hakemalla lisäennakkoa. Lisäennakkoa voit hakea ja maksaa OmaVerossa aina oman verotuksesi päättymiseen saakka. 

Näin maksat verot vuokratuloista

Tarkista, että ilmoitat vuokratulot oikein

Jos vuokralainen maksaa vuokran etukäteen edellisen vuoden puolella, verotuksessa vuokra on tuloa siltä vuodelta, jolloin se on maksettu.

Esimerkki: Antti on maksanut vuonna 2018 Pekalle 11 kuukauden vuokran, sillä hän maksoi joulukuun vuokran vasta vuoden 2019 tammikuussa. Pekka ilmoittaa saamansa 11 kuukauden vuokratulot vuoden 2018 verotuksessa. Jos Antti maksaa kaikki vuoden 2019 vuokrat (12 kk) vuoden 2019 aikana, Pekka ilmoittaa vuoden 2019 vuokratuloiksi 13 kuukauden vuokran.

Jos omistat vain osan vuokratusta kohteesta, ilmoita pelkästään oma osuutesi vuokratuloista ja niihin kohdistuvista menoista.

Jos omistat esimerkiksi sijoitusasunnon yhdessä toisen kanssa, kumpikin teistä ilmoittaa vain oman osansa vuokratuloista ja niistä vähennettävistä kuluista.

Esimerkki: Aviopuolisot Sanna ja Pasi omistavat puoliksi osakehuoneiston, jonka he ovat vuokranneet Matti Meikäläiselle. Matti maksaa vuokraa 800 euroa kuukaudessa eli Sanna ja Pasi saavat vuokratuloja yhteensä 9 600 euroa vuodessa. Huoneiston hoitovastike on 130 euroa kuukaudessa eli yhteensä 1 560 euroa vuodessa. Muita vuokraustoimintaan kohdistuvia kuluja on yhteensä 180 euroa. Sannan pitää ilmoittaa veroilmoituksessa oma osuutensa vuokratuloista (4 800,00 euroa) ja niihin kohdistuvista kuluista (780,00 euroa ja 90,00 euroa). Myös Pasin pitää ilmoittaa samat tiedot.

Jos omistat useita vuokrattavia asuntoja tai muita kohteita, veroilmoituksessa vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut pitää eritellä jokaisesta vuokralla olevasta kohteesta.

Esimerkki: Asunnosta A saatu vuokratulo (kulujen vähentämisen jälkeen) on 4 500 euroa ja asunnon B vuokratulo 4 000 euroa. Asunnosta C on tullut vuokraustoiminnan tappiota 2 000 euroa. 

Kunkin asunnon vuokratuloista ja -kuluista täytetään oma erittely. Verotettavan vuokratulon määrä on yhteensä 8 500 euroa ja vuokraustoiminnan tappio 2 000 euroa.

Jos saat vuokratuloa omalta yritykseltäsi, ilmoita vuokratulo verotuksessa. Vuokran täytyy olla käyvän vuokran suuruinen. 

Elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloihin saattaa sisältyä vuokratuloa, esimerkiksi pellon vuokraa. Tällaista vuokratuloa ei käsitellä erikseen pääomatulona. Se lasketaan mukaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden niin sanottuun jaettavaan yritystuloon.

Ilmoita vuokratulot verotuksessa maatalouden tai elinkeinotoiminnan tuloina.

Lue lisää maatalouden vuokratuloista.

Jos omistat kiinteistön yhdessä toisen kanssa, mutta kyseessä ei ole aviopuolisosi, Verohallinto muodostaa teistä verotusta varten kiinteistöyhtymän. Kiinteistöyhtymän vuokratulot ilmoitetaan kiinteistöyhtymän verotuksessa, ei henkilökohtaisessa verotuksessa. Kiinteistöyhtymän tulos jaetaan verotettavaksi yhtymän osakkaiden tulona.

Lue lisää kiinteistöyhtymästä.

Vuokratulojen ja muiden pääomatulojen ilmoittaminen (28.3.2019)