Kun kotitalous palkkaa työntekijän

Palkkatietojen ilmoittamiseen on tulossa muutoksia

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisen muutoksesta.

Kun maksat palkkaa työntekijälle, sinun on hoidettava myös työnantajalle kuuluvat velvollisuudet. Sinun täytyy huolehtia esimerkiksi ennakonpidätyksestä, työnantajan sairausvakuutusmaksuista, työeläkevakuutuksesta sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. Sinun on annettava Verohallinnolle veroilmoitus työnantajasuorituksista palkanmaksukuukausilta sekä vuosi-ilmoitus.

Kun kotitalous palkkaa työntekijän, palkan määrä vaikuttaa kotitalouden velvollisuuksiin. Alla mainitut eurorajat ovat maksajakohtaisia, ja ne koskevat sekä yksityishenkilöä että kuolinpesää.

Palkka on enintään 1 500 euroa vuodessa

Jos maksat palkkaa yhdelle henkilölle enintään 1 500 euroa bruttona vuodessa, sinun on huolehdittava seuraavista asioista:

 • Peri palkasta työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta.
 • Peri palkasta työntekijän osuus työeläkemaksusta.
 • Sinun ei tarvitse periä palkasta veroja (ennakonpidätystä), ellei työntekijä sitä pyydä.
 • Sinun ei myöskään tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua (aikaisemmin sosiaaliturvamaksu).

Jos maksat yhdelle tai usealle henkilölle palkkaa yhteensä yli 1 200 euroa kalenterivuoden aikana,

 • sinun täytyy ottaa työntekijöillesi työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
 • sinun on maksettava työttömyysvakuutusmaksuja Työttömyysvakuutusrahastolle (huomaa, että työnantajana sinun on aina pidätettävä palkasta työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta, vaikka palkka olisi alle 1 200 euroa).

Mitä ilmoituksia sinun täytyy antaa?

Työntekijän palkka enintään 1.500 euroa kalenterivuodessa, eikä ennakonpidätystä ole tämän vuoksi toimitettu eikä työnantajan sairausvakuutusmaksua maksettu

 • ei veroilmoitusta työnantajasuorituksista
 • antaa vuosi-ilmoituksen palkoista, jos samalle saajalle  on maksettu vähintään 200 euroa kalenterivuodessa

Palkasta on toimitettu ennakonpidätys tai maksettu työnantajan sairausvakuutumaksu:

 • antaa veroilmoituksen vain niiltä kuukausilta, jolloin se on maksanut palkkoja ja palkoista on toimitettu ennakonpidätys tai maksettu työnantajan sairausvakuutusmaksu.
 • antaa vuosi-ilmoituksen
 •  antaa veroilmoituksen jokaiselta kuukaudelta (tai neljännesvuosittain, jos säännöllinen työnantaja on hakeutunut pidennettyyn verokauteen).
 • antaa vuosi-ilmoituksen

Lisätietoa ohjeesta kotitalous työn teettäjänä

 Lisätietoja saat myös vakuutusyhtiöiden sivuilta. Maksuissa on ikä- ja eurorajoja.

Palkka on enemmän kuin 1 500 euroa vuodessa

Jos maksat palkkaa yhdelle henkilölle enemmän kuin 1 500 euroa bruttona vuodessa, sinun on huolehdittava seuraavista asioista:

 • Peri palkasta verot (ennakonpidätys).
 • Peri palkasta työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta.
 • Peri palkasta työntekijän osuus työeläkemaksusta.

Sinun täytyy myös hoitaa seuraavat työnantajamaksut:

 • työeläkemaksu (työnantajan ja työntekijän osuudet) työeläkeyhtiölle
 • verot ja työnantajan sairausvakuutusmaksu (aiemmin sosiaaliturvamaksu) Verohallintoon
 • työtapaturma- ja ammattitautivakuutus vahinkovakuutusyhtiölle
 • työttömyysvakuutusmaksu (työnantajan ja työntekijän osuudet) Työttömyysvakuutusrahastolle.

Mitä ilmoituksia sinun täytyy antaa?

Anna Verohallintoon

 • veroilmoitus työnantajasuorituksista palkanmaksukuukausilta.
 • vuosi-ilmoitus.

Anna ilmoitukset myös työeläkeyhtiöön, Työttömyysvakuutusrahastoon ja vahinkovakuutusyhtiöön.

Laske palkka ja tee ilmoitukset Palkka.fi:ssä

Kotitaloustyönantaja voi hoitaa palkanmaksun Palkka.fi-palvelussa. Palvelussa voit laskea työntekijän palkan sivukuluineen. Palvelu lähettää automaattisesti ilmoitukset Verohallintoon, työeläkeyhtiöihin ja Työttömyysvakuutusrahastoon. Palkka.fi:ssä voit hoitaa kaikki tässä ohjeessa kerrotut työnantajan velvoitteet.

Voit hakea myös kotitalousvähennystä maksamistasi palkoista ja työkorvauslaskusta. Tiedot siirtyvät suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen. Lisäksi saat palvelusta työntekijän palkkalaskelman. Palkka.fi arkistoi kaikki tiedot 11 vuoden ajaksi.
Palkka.fi  

Verohallinnolle maksettavat työnantajasuoritukset voi hoitaa myös OmaVerossa

Jos et käytä Palkka.fi:tä, Verohallinnolle maksettavat ennakonpidätykset ja muut työnantajasuoritukset voit ilmoittaa ja maksaa myös OmaVerossa (vero.fi/omavero).
• Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen
• OmaVero (vero.fi/omavero)

Vuosi-ilmoitus palkoista annetaan lomakkeella Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (7801). Sen voi antaa verkossa tai paperilomakkeella.

Jos olet käyttänyt palkanlaskentaan Palkka.fi:tä, palvelu on jo lähettänyt tarvittavat ilmoitukset puolestasi. Älä lähetä samoja tietoja enää uudestaan muuta kautta.

Entä jos arvio palkkasummasta muuttuu kesken vuoden?

Arvio maksettavasta palkkasummasta voi muuttua vuoden aikana. Jos olet olettanut palkan olevan vuodessa enintään 1 500 euroa, siitä ei ole tarvinnut maksaa ennakonpidätystä ja työnantajan sairausvakuutusmaksuja. Jos vuoden aikana palkkaa kuitenkin maksetaan yli 1 500 euroa, ennakonpidätys on tehtävä palkasta siitä alkaen, kun 1 500 euron raja ylittyy. Aikaisemmin maksetuista palkoista ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä jälkikäteen. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on kuitenkin maksettava koko vuoden palkkasummasta. 

Esimerkki: Jos 1 500 euron raja ylittyy lokakuussa ja vuoden aikana on maksettu palkkaa yhteensä 2 000 euroa, tehdään ennakonpidätys 500 eurosta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan 2 000 eurosta. Marras- ja joulukuun palkoista tehdään ennakonpidätys ja maksetaan työnantajan sairausvakuutusmaksu koko palkkasummasta. Lakisääteiset työeläke- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksut on pitänyt maksaa koko palkanmaksuajalta.

Miten nettopalkka lasketaan?

Osapuolten sopimasta palkasta (bruttopalkasta) vähennetään työntekijän maksettavaksi kuuluvat maksut. Jos palkka on enemmän kuin 1 500 euroa vuodessa, työntekijälle maksettava määrä eli nettopalkka lasketaan seuraavasti:

bruttopalkka
– ennakonpidätys
– työeläkemaksu (työntekijän osuus)
– työttömyysvakuutusmaksu (työntekijän osuus)
= nettopalkka

Palkan lisäksi työnantajan on maksettava

 • työnantajan sairausvakuutusmaksu (aiemmin sosiaaliturvamaksu)
 • työeläkemaksu (työnantajan osuus)
 • työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu
 • työttömyysvakuutusmaksu
 • ryhmähenkivakuutusmaksu.

Katso maksujen määrät ohjeesta Työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksuprosentit 2018.

Huom. Jos työn teettäminen oikeuttaa kotitalousvähennykseen, saat vähennyksenä 20 % maksetusta palkasta ja palkan sivukulut.

Tee ennakonpidätys verokortin mukaan

Kun työntekijälle maksetut palkat ovat yli 1 500 euroa vuodessa, työnantajan täytyy tehdä palkoista ennakonpidätys. Jos maksetut palkat ovat enintään 1 500 euroa, kotitaloustyönantajan ei tarvitse tehdä palkoista ennakonpidätystä, ellei työntekijä sitä pyydä. Ennakonpidätys on kuitenkin suositeltavaa tehdä, jotta työntekijälle ei aiheudu palkasta jäännösveroja.

Työntekijän täytyy antaa työnantajalle verokortti, josta näkyy työntekijän ennakonpidätysprosentti. Päätoimen verokortti on annettava työnantajalle. Sivutulon verokortti voi olla myös kopio. Sivutulon verokorttia ei myöskään tarvitse luovuttaa palkan maksajalle. Riittää, että palkan maksaja saa verokortista työntekijän ennakonpidätys- ja henkilötiedot.

Jos työntekijällä ei ole verokorttia, ennakonpidätys on tehtävä 60 %:n suuruisena.

Anna työntekijälle palkasta tosite

Kotitaloustyönantajan on annettava palkasta tosite työntekijälle. Tosite on vapaamuotoinen. Siinä tulee kuitenkin olla ainakin seuraavat tiedot:

 • työnantajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero
 • työntekijän nimi, henkilötunnus ja osoite
 • palkan ja siitä toimitetun ennakonpidätyksen määrä
 • palkanmaksun ajankohta
 • työntekijältä peritty työntekijän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu
 • sairausvakuutuksen päivärahamaksu.

Tosite on annettava työntekijälle, vaikka ennakonpidätystä ei olisi toimitettu lainkaan tai se olisi toimitettu vain osasta palkkaa.

Säilytä muistiinpanot ja tositteet 6 vuotta

Kotitalouden täytyy tehdä maksamistaan palkoista muistiinpanot, joista ilmenevät

 • työntekijän nimi ja henkilötunnus
 • palkanmaksupäivä
 • maksettu palkka ja luontoisetujen arvo
 • maksetut kustannusten korvaukset
 • aika, jolta palkka on maksettu.

Muistiinpanot, laskut ja kuitit on säilytettävä 6 vuotta palkanmaksuvuoden päättymisestä.

Kotitalouksien työnantajarinki

Kotitaloudet voivat myös yhdessä palkata siivoojan, lastenhoitajan tai muun työntekijän. Kotitalouksien on keskenään sovittava siitä, kuka toimittaa ja maksaa ennakonpidätyksen ja hoitaa työnantajan sosiaaliturvamaksun sekä muut työnantajavelvoitteet. Vastuuhenkilö käyttää ilmoittamisessa ja maksamisessa omaa henkilötunnustaan.