Kun kotitalous ostaa palvelun yritykseltä

Kun ostat esimerkiksi siivouspalvelua yritykseltä tai yrittäjältä, sinun on tarkistettava, kuuluuko yritys ennakkoperintärekisteriin. Jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, sinun täytyy huolehtia tietyistä velvoitteista. Kotitalouden velvollisuudet koskevat sekä yksityishenkilöitä että kuolinpesiä.

Jos yritys tai yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin

Kun ostat palvelun (eli teetät esimerkiksi siivoustyön) ennakkoperintärekisteriin kuuluvalta yritykseltä tai yrittäjältä, sinulla ei ole muita velvollisuuksia kuin maksaa lasku tehdystä työstä. Voit tarkistaa kahdella tavalla, kuuluuko yritys ennakkoperintärekisteriin:

  • YTJ-yrityshausta (www.ytj.fi). Tietoja voi hakea joko yrityksen nimellä tai Y-tunnuksella. Palvelu on maksuton.
  • Verohallinnon palvelunumerosta 029 497 004 (Yrittäjän tuloverotus puhelun hinta pvm./mpm.).

Saat työstä kotitalousvähennyksen, jos palvelu on ostettu ennakkoperintärekisteriin kuuluvalta yritykseltä tai yrittäjältä ja myös vähennyksen muut edellytykset täyttyvät.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä.

Jos yritys tai yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin

Jos yritys tai yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, ilmoita työkorvaukset ja muut työstä maksettavat suoritukset aina tulorekisteriin. Tiedot pitää ilmoittaa maksun määrästä riippumatta - euromääräistä alarajaa ei ole.

Huomaa, että Palkka.fi-palvelussa ei voi maksaa työkorvauksia, joten palvelu ei välitä niistä ilmoituksia tulorekisteriin.

Jos yritys tai yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, maksetun työkorvauksen määrä vaikuttaa kotitalouden velvollisuuksiin. Alla mainitut euromääräiset rajat ovat maksajakohtaisia, ja ne koskevat sekä yksityishenkilöä että kuolinpesää.

Jos käyttämäsi yritys tai yrittäjä ei ole ennakkoperintärekisterissä ja maksamasi korvaus työn osuudesta on enintään 1 500 euroa vuodessa, sinun

  • täytyy ilmoittaa palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin kaikki maksamasi työkorvaukset ja muut mahdolliset suoritukset, kuten kustannusten korvaukset ilman euromääräistä alarajaa.
  • ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä
  • ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä lakisääteisiä vakuutusmaksuja, koska työn tekee yritys.

Jos olet toimittanut ennakonpidätyksen esimerkiksi yrittäjän pyynnöstä, ilmoita se tulorekisteriin viimeistään työkorvauksen maksua seuraavan kuukauden 5. päivänä. Voit maksaa ennakonpidätykset OmaVerossa (vero.fi/omavero). Maksut muodostuvat OmaVeroon entiseen tapaan, sillä Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä.

Jos käyttämäsi yritys tai yrittäjä ei ole ennakkoperintärekisterissä ja maksamasi korvaus työn osuudesta on yli 1 500 euroa vuodessa:

  • ilmoita palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin työkorvauksen määrä, toimitettu ennakonpidätys sekä muut mahdolliset suoritukset, kuten kustannusten korvaukset ilman euromääräistä alarajaa.
  • voit maksaa ennakonpidätykset OmaVerossa (vero.fi/omavero). Maksut muodostuvat OmaVeroon entiseen tapaan, sillä Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä.
  • sinun ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä lakisääteisiä vakuutusmaksuja, koska työn tekee yritys.

Muista antaa palkoista vuosi-ilmoitus vielä maksuvuodelta 2018. Anna vuosi-ilmoitus sähköisesti viimeistään 4.2.2019 (paperilla viimeistään 31.1.2019). 

Ilmoita Verohallinnolle myös korjaukset, jotka koskevat ennen 1.1.2019 maksettuja palkkoja.

Tee ennakonpidätys verokortin mukaan

Jos yrittäjää ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, ennakonpidätys toimitetaan tekijän verokortin mukaan.

  • Jos henkilö ei esitä verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan 60 %:n suuruisena.
  • Jos työn tekee yritys tai yhteisö (esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö), ennakonpidätys toimitetaan 13 %:n suuruisena.

Ennen kuin ennakonpidätys lasketaan, laskun loppusummasta vähennetään arvonlisäveron osuus. Sen sijaan esimerkiksi matkakuluja tai tavaroiden osuutta ei vähennetä, vaan ennakonpidätys lasketaan summasta, joka sisältää myös nämä kustannukset.

Huom. Sinulla ei ole oikeutta kotitalousvähennykseen, jos ostat palvelun yritykseltä tai yrittäjältä, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Poikkeuksena ovat tietyt hoito- ja hoivapalvelut.