Kun kotitalous ostaa palvelun yritykseltä

Palkkatietojen ilmoittamiseen on tulossa muutoksia

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisen muutoksesta.

Kun ostat esimerkiksi siivouspalvelun yritykseltä tai yrittäjältä, sinun on tarkistettava, kuuluuko yritys ennakkoperintärekisteriin. Jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, sinun täytyy huolehtia tietyistä velvoitteista. Kotitalouden velvollisuudet koskevat sekä yksityishenkilöitä että kuolinpesiä.

Jos yritys tai yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin

Kun ostat palvelun (eli teetät esimerkiksi siivoustyön) ennakkoperintärekisteriin kuuluvalta yritykseltä tai yrittäjältä, sinulla ei ole muita velvollisuuksia kuin maksaa lasku tehdystä työstä. Voit tarkistaa kahdella tavalla, kuuluuko yritys ennakkoperintärekisteriin:

 • YTJ-yrityshausta (www.ytj.fi). Tietoja voi hakea joko yrityksen nimellä tai Y-tunnuksella. Palvelu on maksuton.
 • Verohallinnon palvelunumerosta 029 497 004 (Yrittäjän tuloverotus puhelun hinta pvm./mpm.).

Saat työstä kotitalousvähennyksen, jos palvelu on ostettu ennakkoperintärekisteriin kuuluvalta yritykseltä tai yrittäjältä ja myös vähennyksen muut edellytykset täyttyvät.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä.

Jos yritys tai yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin

Jos yritys tai yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, maksetun työkorvauksen määrä vaikuttaa kotitalouden velvollisuuksiin. Alla mainitut eurorajat ovat maksajakohtaisia, ja ne koskevat sekä yksityishenkilöä että kuolinpesää.

Jos käyttämäsi yritys tai yrittäjä ei ole ennakkoperintärekisterissä ja maksamasi korvaus työn osuudesta on enintään 1 500 euroa vuodessa, sinun

 • ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä
 • ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä lakisääteisiä vakuutusmaksuja, koska työn suorittajana on yritys
 • ei tarvitse antaa veroilmoitusta työnantajasuorituksista.
 • ei tarvitse antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoitusta.

Jos olet toimittanut ennakonpidätyksen esimerkiksi yrittäjän pyynnöstä, se on maksettava ja ilmoitettava Verohallinnolle sähköisesti työkorvauksen maksua seuraavan kuukauden 12. päivä. Maksun ja ilmoituksen voit hoitaa OmaVerossa (vero.fi/omavero).

Jos käyttämäsi yritys tai yrittäjä ei ole ennakkoperintärekisterissä ja maksamasi korvaus työn osuudesta on yli 1 500 euroa vuodessa, sinun on huolehdittava seuraavista asioista:

 • Toimita ennakonpidätys maksamastasi suorituksesta.
 • Ilmoita ja maksa ennakonpidätykset Verohallinnolle viimeistään työkorvauksen maksua seuraavan kuukauden 12. päivä.
 • Anna vuosi-ilmoitus (työkorvauksen suorituslaji H, suorituksen määrä ja ennakonpidätys).

Voit ilmoittaa ja maksaa ennakonpidätykset OmaVerossa (vero.fi/omavero) kohdassa Työnantajasuoritukset. 

Vuosi-ilmoitus on annettava viimeistään työkorvauksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Sen voi antaa myös heti työsuorituksen päätyttyä, jos et enää maksa kyseisenä vuonna samalle saajalle työkorvauksia. Huomaa, että uusi vuosi-ilmoitus korvaa aina aikaisemmin annetun ilmoituksen. Siksi sinun kannattaa antaa koko kalenterivuoden tiedot yhdellä vuosi-ilmoituksella.

Tee ennakonpidätys verokortin mukaan

Jos yrittäjää ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, ennakonpidätys toimitetaan tekijän verokortin (yleensä sivutulon verokortin) mukaan.

 • Jos henkilö ei esitä verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan 60 %:n suuruisena.
 • Jos työn tekee yritys tai yhteisö (esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö), ennakonpidätys toimitetaan 13 %:n suuruisena.

Ennen kuin ennakonpidätys lasketaan, laskun loppusummasta vähennetään arvonlisäveron osuus. Sen sijaan esimerkiksi matkakuluja tai tavaroiden osuutta ei vähennetä, vaan ennakonpidätys lasketaan summasta, joka sisältää myös nämä kustannukset.

Huom. Sinulla ei ole oikeutta kotitalousvähennykseen, jos ostat palvelun yritykseltä tai yrittäjältä, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Poikkeuksena ovat tietyt hoito- ja hoivapalvelut.