Kotitalous työn teettäjänä

Kotitalous voi teettää esimerkiksi remonttityötä, lastenhoitoa tai siivousta joko palkkaamalla työntekijän tai ostamalla palvelun yritykseltä. Jos kotitalous palkkaa työntekijän, sen on huolehdittava työnantajan velvoitteista.

Kun teetät ulkopuolisella esimerkiksi remonttityötä, lastenhoitoa tai siivousta, on velvollisuuksien kannalta ratkaisevaa, ostatko työn

  • ennakkoperintärekisteriin kuuluvalta yritykseltä tai yrittäjältä
  • yritykseltä tai yrittäjältä, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin
  • palkkaamalla yksityisen henkilön työsuhteeseen.

Kun työhön liittyvistä asioista sovitaan, on selvitettävä, onko kysymyksessä työsuhde vai toimeksiantosuhde. Työsuhteessa työn tekee palkattu työntekijä eli palkansaaja, jolle kotitalous maksaa palkkaa. Toimeksiantosuhteessa kotitalous ostaa työn yrittäjältä tai yritykseltä ja maksaa tälle työkorvausta laskun perusteella.

Kun ostat palvelun yritykseltä, tärkeintä on selvittää, kuuluuko yritys tai yrittäjä ennakkoperintärekisteriin. Jos yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, sinun ei tarvitse huolehtia muusta kuin laskun maksamisesta.

Lue lisää palvelun ostamisesta yritykseltä.

Kun palkkaat henkilön työsuhteeseen, sinun on huolehdittava työnantajavelvollisuuksista ja työntekijän vakuuttamisesta. Jos työntekijä esittää verokortin palkkaa varten, hän tekee työtä palkansaajana. Kotitaloudella on pääsääntöisesti samat velvollisuudet huolehtia työnantajavelvoitteista kuin muillakin työnantajilla. Kotitaloudella tarkoitetaan yksityishenkilöä tai kuolinpesää.

Lue lisää työntekijän palkkaamisesta.