Etuudet

Kela puuttuu etuusväärinkäytöksiin

Lähde: Kela

Vuonna 2023 Kelassa havaittiin 2 174 etuuksiin liittyvää väärinkäytösepäilyä, joita selvitetään tarkemmin muun muassa kuulemalla asiakasta. Väärinkäytöstä voidaan epäillä, jos asiakas on esimerkiksi antanut vääriä tietoja tai salannut tietoisesti jonkin etuuteen vaikuttavan seikan.

Vuonna 2023 Kela teki 585 tutkintapyyntöä poliisille, jotka sisälsivät yhden tai useamman teon. Teot kohdistuivat yleensä aikaisempiin vuosiin. Tutkintapyyntöön johtaneiden väärinkäytöksien yhteenlaskettu arvo oli 3 868 844 euroa. Väärinkäytöksiin liittyy usein harmaan talouden ilmiöitä, kuten pimeää palkan maksua ja väärennettyjä tositteita.

Kelan tekemät tutkintapyynnöt menestyvät hyvin rikosprosessissa ja noin 85 % tapauksista johtaa tuomioon. Yleisemmin tuomiot tulevat lievästä petoksesta tai petoksesta. Lisäksi tuomioita on tullut törkeistä petoksista ja väärennyksistä. Kokonaan hylättyjen syytteiden määrä on ollut vähäinen.

Kela tekee yhteistyötä muun muassa verottajan kanssa ja saa käyttönsä verotarkastuksissa ilmi tulleita tietoja. Lisäksi Kela tekee omaa tulovalvontaa ja muuta kontrollia väärinkäytöksien havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi.

Kela tekee etuusväärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi myös jatkuvaa kehitystyötä ja hyödyntää työssään muun muassa tietojärjestelmiä ja uusia tekoälyyn sekä koneoppimiseen liittyviä menetelmiä. Vuonna 2023 Kelassa otettiin käyttöön koneellisen havainnoinnin tekniikoita, joilla parannetaan asiakkaiden tulojen ja omaisuuden havaitsemista asiakkaiden toimittamista tiliotteista. Lisäksi Kelassa edistetään väärennettyjen asiakirjojen koneellista tunnistamista.

Lisätietoja Kela tekee töitä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja tunnistamiseksi [.fi]›.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.3.2024