Auto- ja valmisteverotus siirtyivät Tullista Verohallintoon 1.1.2017.

Etusivu > Henkilöasiakkaat > Autoverotus

Autoverotus

Autoveroa kannetaan Suomessa pääsääntöisesti kaikista täällä ensimmäistä kertaa rekisteröitävistä tai käyttöönotettavista henkilö- ja pakettiautoista, linja-autoista (oma massa alle 1875 kg), moottoripyöristä ja muista L-luokan ajoneuvoista (esimerkiksi mönkijät).

Autovero on suoritettava ennen rekisteröintiä ja käyttöönottoa Suomessa. Poikkeuksena ovat tietyt väliaikaisen verottoman käytön tilanteet.

Autovero kannetaan samojen periaatteiden mukaan ajoneuvon tuontialueesta riippumatta. ETA-alueelta ja muualta tuodun samanlaisena pidettävän ajoneuvon verotuksessa sovelletaan samaa veroprosenttia. EU:n ulkopuolelta tuotavista ajoneuvoista kannetaan lisäksi tulli ja maahantuonnin arvonlisävero.  

Tulli (www.tulli.fi) vastaa autoverosta kannetun arvonlisäveron (elv) vahingonkorvausasioiden käsittelystä ja vahingonkorvauskanteisiin vastaamisesta.

Käytetyn ajoneuvon autovero

Jos tuot Suomeen tai ostat täällä käytetyn ajoneuvon, jota ei ole rekisteröity Suomessa, on sinun huolehdittava autoveroilmoituksen tekemisestä ja autoveron maksamisesta. Jos käytät ajoneuvoa ennen sen verotusta ja rekisteröintiä Suomessa, sinun on tehtävä ajoneuvon käytöstä ensin käyttöönottoilmoitus Verohallinnolle.

Autoveroilmoitus liitteineen tulee antaa viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen antamisesta. Autoverotuspäätöksen saatuasi sinun on huolehdittava autoveron maksamisesta. Vasta tämän jälkeen ajoneuvo voidaan rekisteröidä Suomeen. Rekisteröinnistä vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto (www.trafi.fi) ja käytännössä ajoneuvo rekisteröidään Suomeen katsastustoimipaikalla.

Uuden ajoneuvon autovero

Jos tuot uuden ajoneuvon itse Suomeen, sinun pitää ilmoittaa ajoneuvosi verotettavaksi, maksaa vero sekä rekisteröidä ajoneuvo. Jos käytät ajoneuvoa ennen sen verotusta ja rekisteröintiä Suomessa, sinun on tehtävä ajoneuvon käytöstä ensin käyttöönottoilmoitus Verohallinnolle.

Jos olet ostanut uuden ajoneuvon Suomesta ja se on rekisteröity ennen luovutusta, sinun ei itse tarvitse huolehtia autoverosta. Tällöin jälleenmyyjä huolehtii autoveron perimisestä asiakkaalta ja tilittämisestä Verohallinnolle.   

Ajoneuvojen hintatietopalvelu

Ajoneuvojen hintatietopalvelusta voi hakea autoverotuksessa käytettäviä uusien ja käytettyjen ajoneuvojen hintatietoja

Ajoneuvon käyttöönottoilmoitus

Käyttöönottoilmoitus voidaan tehdä sähköisesti Suomeen rekisteröitävästä ajoneuvosta.

Autoveroilmoituspalvelu

Autoveroilmoituspalvelu on autoverotuksen asiakkaille tarkoitettu palvelu, jolla voit lähettää autoveroilmoituksen sähköisesti Verohallinnolle.

Autoveron määrä

Autoveron määrä riippuu auton yleisestä vähittäismyyntiarvosta Suomen markkinoilla sekä päästölukemasta (CO2).

Ennakkoratkaisun hakeminen autoverotuksessa

Verohallinto voi antaa ennakkoratkaisun siitä, kuinka autoverolakia sovelletaan hakijan ajoneuvon verotukseen.

Taulukoita ajoneuvojen sovelletuista verotusarvoista

Taulukkoa käytettäessä tulee huomioida, että ajoneuvojen arvo elää jatkuvasti markkinoiden mukaan

Käytetyn ajoneuvon maahantuonti Suomeen Eta-alueelta

Ajoneuvon käyttäjä vastaa siitä, että ajoneuvon rekisteröinti ja liikennevakuutus ovat voimassa, kun ajoneuvoa käytetään Suomessa.

Uusien ajoneuvojen verotus

Ajoneuvoa pidetään uutena, jos se ei ole ollut rekisteröitynä eikä käytössä. Uutena pidetään myös uutena maahantuotua ajoneuvoa, joka on ollut väliaikaisesti verottomassa esittelykäytössä.

Autoveronpalautus invalideille

Invalidi voi saada autoveroa takaisin autosta, joka tulee hänen omaan käyttöönsä ja rekisteröidään ensimmäistä kertaa Suomessa.

Ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö

Autoverolaissa on säädetty, milloin ajoneuvoa saa käyttää väliaikaisesti autoverotta.

Uuden ajoneuvon verotusarvo

Ajoneuvon yleisellä vähittäismyyntiarvolla tarkoitetaan hintaa, joka ajoneuvosta olisi saatavissa myytäessä se verollisena kuluttajalle

Autoveronhuojennus

Autoveron huojennuksella tarkoitetaan sitä, että hakija vapautetaan autoveron maksamisesta kokonaan tai osaksi tietyin edellytyksin.

Autoveron vientipalautus

Autoveron vientipalautusta voidaan maksaa, kun Suomessa verotettu ajoneuvo viedään maasta pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2016