Soome tööle marju korjama või muule hooajatööle – maksuteemad

Kui tulete Soome tööle ning vajate maksukaarti või maksunumbrit ja -kaarti:

Kui teil ei ole Soome isikukoodi, helistage telefonil 029 49 7050, kust saate juhised edasiseks tegevuseks. Maksuametisse ei ole vaja kohale minna. Selline erandlik kord kehtib ajavahemikus -31.3.2022. Lugege uudise kohta lisa: Välisriigi töötaja võib saada maksukaardi või -numbri ilma maksuameti bürood külastamata.
Maksuameti büroode lahtiolekuaegu on piiratud ja me ei soovita neid asjaajamiseks külastada.

Kui teil on Soome isikukood ja saate logida sisse teenusesse OmaVero, saate ise maksunumbri OmaVero kaudu maksunumbrite registrisse märkida. Vt juhiseid OmaVero teenuses andmete esitamise kohta

Kui tulete välismaalt Soome hooajatööle, nt marju korjama või turismisektorisse, peate enamasti tasuma makse Soomes. Teie maksustamist mõjutavad Soomes elamise aeg ja see, kas töötate soome või välisriigi ettevõttes.

Kui elate Soomes kõige rohkem kuus kuud, peab tööandja palgast kinni 35% tuluallikamaksu. Enne tuluallikamaksu kinnipidamist võib tööandja arvata teie palgast maha 510 eurot kuus või 17 eurot päevas, kui taotlete tuluallikamaksukaardi ja esitate selle oma tööandjale.

Vt enda olukorrale vastavaid juhiseid

Tulete tööle Soome tööandja juurde

Tulete tööle välisriigi tööandja juurde

Võite taotleda progressiivset maksustamist

Kui elate ELi või EMÜ liikmesriigis või riigis, millega Soomel on maksuleping, võite nõuda ka progressiivset maksustamist.

Maksukaardi saamiseks on vaja Soome isikukoodi. Isikukood võidakse teile anda ka maksuameti büroos, kuhu peab isiklikult kohale minema. Võtke kaasa

  • täidetud registreerimisvorm (vorm 6150);
  • tööleping;
  • pass;
  • hooajatööd puudutav luba (hooajatöö tõend, viisa või elamisluba).

Hooajatööks õigust andvat luba on vaja, kui te ei ole ELi ega EMÜ liikmesriigi kodanik. Hooajatöö luba saab taotleda migratsiooniametist

Kui teil juba on Soome isikukood, võite esitada progressiivse maksustamise avalduse posti teel.

Saate piiratult maksukohustuslase maksukaardi, mille peate esitama oma tööandjale enne esimest palgapäeva.

Kui elate Soomes üle kuue kuu, peab tööandja palgast kinni maksud kooskõlas maksukaardile vastava maksuprotsendiga. Maksustamine on progressiivne ja maksuprotsenti mõjutavad nii Soomes kui ka välismaalt saadavad tulud. Kui elate alaliselt välismaal, võib maksuleping siiski takistada Soomel maksustada tulusid, mida saate välismaalt.

Vt enda olukorrale vastavaid juhiseid

Tulete tööle Soome tööandja juurde

Tulete tööle välisriigi tööandja juurde

Tööandja hoolitseb hooajatöölise kindlustuste eest

Lisaks tuluallikamaksu või tulumaksu kinnipidamisele on hooajatöölise tööandjal muid palgamaksmisega seotud kohustusi. Need kohustused puudutavad Soome tööandjaid ja tööandjaid, kellel on Soomes püsiv tegevuskoht.

Hooajatöölisel on töötamise alusel Soomes haiguskindlustus, kui talle makstav palk on vähemalt 726,27 eurot kuus (2021. aastal). Sellisel juhul peab tööandja pidama hooajatöölise palgalt kinni haiguskindlustusmakse (ravimakse ja päevarahamakse). Haiguskindlustusmakse sisaldub maksuprotsendis, kui hooajatöölisel on piiratud maksukohustuslase maksukaart. Tööandja peab maksma lisaks tööandja haiguskindlustusmakseid.

Lugege lisa Soome tööle tulija haiguskindlustusmaksete kohta.

Tööandja võib olla kohustatud sõlmima hooajatöölisele ka järgmised sotsiaalkindlustused ja maksma nendega seonduvaid makseid valitud kindlustusettevõttele:

Alates 2018. aasta algusest ei tule hooajatööliste eest tasuda töötuskindlustusmakseid. Muude sotsiaalkindlustusmaksete osas hooajatöö seadus muudatusi ei toonud.

Hooajatöö seaduses (seadus kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja elamise õiguste kohta hooajatöödel osalemiseks) mõistetakse hooajatöölise all kolmanda riigi kodanikku (ei ole ELi liikmesriigi, Islandi, Liechtensteini, Norra ega Šveitsi kodanik), kelle alaline elukoht ei asu Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras ega Šveitsis ning kes elab Soomes seaduslikult ja ajutiselt hooajatööl olles sellise tähtajalise töölepingu alusel, mis on sõlmitud tema ja Soomes asuva tööandja vahel.

Page last updated 5/28/2021