Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Sähköiset palvelut arvonlisäverotuksessa – kasvuyritykset

Arvonlisäverotuksessa sähköisenä palveluna pidetään automatisoitua palvelua, joka suoritetaan Internetin tai sähköisen verkon välityksellä. Sähköisen palvelun suorittaminen ei vaadi juurikaan ihmisen osallistumista. Sähköisiä palveluja ei voida suorittaa ilman tietotekniikkaa.

Sähköisen palvelun myynnistä suoritetaan Suomen arvonlisävero silloin, kun sähköisen palvelun myyntimaa on Suomi. Sovellettava verokanta on 24 %. Jos sähköisen palvelun myyntimaa ei ole Suomi, ei palvelun myynnistä suoriteta Suomen arvonlisäveroa.

Sähköisen palvelun myyntimaa on se maa, jossa palvelun myynnin katsotaan tapahtuvan. Myyntimaa määräytyy seuraavasti:

Elinkeinonharjoittajien väliset myynnit

Suomalainen sähköisen palvelun myyjä --> Suomeen sijoittautunut elinkeinonharjoittaja

Kun suomalainen sähköisen palvelun myyjä myy sähköisen palvelun Suomeen sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle, palvelun myyntimaa on Suomi. Palvelun myynnistä suoritetaan arvonlisäveroa 24 %.

Suomalainen sähköisen palvelun myyjä --> Toiseen EU-maahan tai EU:n ulkopuolelle sijoittautunut elinkeinonharjoittaja

Kun suomalainen sähköisen palvelun myyjä myy sähköisen palvelun toiseen EU-maahan tai EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle, palvelun myyntimaa ei ole Suomi. Palvelun myynnistä ei suoriteta Suomen arvonlisäveroa. Toiseen EU-maahan sijoittautunut elinkeinonharjoittaja suorittaa ostosta arvonlisäveron niin sanotun käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Suomalainen sähköisen palvelun myyjä tekee laskuun merkinnän "Reverse charge".

Elinkeinonharjoittajan myynti kuluttajalle

Suomalainen sähköisen palvelun myyjä --> Suomeen sijoittautunut kuluttaja

Kun suomalainen sähköisen palvelun myyjä myy sähköisen palvelun suomalaiselle kuluttajalle, palvelun myyntimaa on Suomi. Palvelun myynnistä suoritetaan arvonlisäveroa 24 %.

Suomalainen sähköisen palvelun myyjä --> Toiseen EU-maahan sijoittautunut kuluttaja

Kun suomalainen sähköisen palvelun myyjä myy sähköisen palvelun toiseen EU-maahan sijoittautuneelle kuluttajalle, palvelun myyntimaa on se EU-maa, johon kuluttaja on sijoittautunut. Palvelun myynnistä suoritetaan kuluttajan sijoittautumismaan arvonlisävero. Suomalaisen sähköisen palvelun myyjän on joko rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi kyseisessä EU-maassa tai rekisteröidyttävä arvonlisäveron erityisjärjestelmän käyttäjäksi Suomessa.

Huom:! Arvonlisäveron erityisjärjestelmä on laajentunut 1.7.2021 One Stop Shop -järjestelmäksi. Suomalainen vähäisen toiminnan harjoittaja voi käyttää myynneissään Suomen arvonlisäveroa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Yritys myy tele-, lähetys- ja sähköisiä palveluja tai tavaraa etämyyntinä toisissa EU-maissa oleville kuluttajille.
  • Yrityksen arvonlisäveroton liikevaihto yhteensä kyseisistä palveluista ja tavaroista koko EU:n alueella kuluvana kalenterivuonna on enintään 10 000 euroa, eikä tämä määrä ole ylittynyt edellisenäkään kalenterivuonna.
  • Yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa muussa EU-maassa.

Lue lisää: Arvonlisäveron erityisjärjestelmät 1.7. alkaen

Suomalainen sähköisen palvelun myyjä --> EU:n ulkopuolelle sijoittautunut kuluttaja

Kun suomalainen sähköisen palvelun myyjä myy sähköisen palvelun EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle kuluttajalle, palvelun myyntimaa ei ole Suomi. Palvelun myynnistä ei suoriteta Suomen arvonlisäveroa.

esimerkki: saas-palvelut

SaaS-palvelut (Sotfware-as-a-Service) ovat ohjelmistoja, joita ei asenneta käyttäjän laitteistoihin, vaan ne toimivat palveluntarjoajan ylläpitämällä palvelimella. Ohjelmistoa käytetään tavallisimmin Internet-selaimen avulla.

SaaS-palvelut ovat sähköisiä palveluja. SaaS-palvelujen arvonlisäverokäsittely määräytyy edellä kuvatun mukaisesti.