Siirtohinnoitteluoikaisuun voi hakea muutosta

Siirtohinnoitteluoikaisusta voi tehdä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Verohallinnon siirtohinnoitteluyksikkö valmistelee siirtohinnoittelua koskevat oikaisuvaatimukset. Verotuksen oikaisulautakunnan päätöksestä voi valittaa hallintotuomioistuimiin.

Oikaisuvaatimuksen käsittely

Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö voivat tehdä siirtohinnoitteluasioissa (toimitetun säännönmukaisen verotuksen tai verotuksen oikaisun osalta) kirjallisen oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Jos verovelvollinen tekee siirtohinnoitteluoikaisusta oikaisuvaatimuksen, Verohallinnon siirtohinnoitteluyksikkö arvioi jo tehdyn siirtohinnoitteluoikaisun perusteet uudelleen. Asian valmistelija voi pyytää verovelvolliselta lisäselvitystä. Arvioituaan asian uudelleen Verohallinto voi joissain tapauksissa hyväksyä oikaisuvaatimuksen muun muassa oikaisuvaatimuksessa esitettyjen uusien seikkojen tai asiaa koskevan uuden oikeuskäytännön perusteella.

Jos Verohallinto ei hyväksy verovelvollisen oikaisuvaatimusta, oikaisuvaatimus ratkaistaan verotuksen oikaisulautakunnassa. Siirtohinnoitteluyksikkö valmistelee ja esittelee siirtohinnoittelua koskevat oikaisuvaatimukset oikaisulautakunnalle. Asian valmistelija ja oikaisulautakunta voivat pyytää verovelvolliselta lisäselvitystä.

Lue lisää oikaisulautakuntamenettelystä (Oikaisulautakuntamenettelyn ohjeet).

Verotuksen oikaisulautakunnan päätöksestä voi valittaa

Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö voivat valittaa verotuksen oikaisulautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Lue lisää verovalitusmenettelystä (Verovalitusmenettelyä koskeva ohje).

Lue myös yleisempi ohje oikaisulautakunta- ja verovalitusmenettelystä (Muutoksen hakeminen verotukseen).