Huijausviestejä liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää.

Sosiaalivakuutusmaksut

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat

Sairausvakuutusmaksu

Työnantajana maksat työnantajan sairausvakuutusmaksua 16–67-vuotiaasta työntekijästä, jos työntekijä on sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu Suomessa.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava, vaikka ennakonpidätystä ei voitaisi toimittaa. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun palkka maksetaan pelkkänä luontoisetuna tai palkasta ei verokortin mukaan tarvitse tehdä ennakonpidätystä. Työkorvauksesta ei makseta sairausvakuutusmaksua.

Tarkista, pitääkö suorituksesta maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Työnantajan maksun lisäksi myös työntekijän on maksettava vakuutetun sairausvakuutusmaksua. Se sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, joten sitä ei tarvitse periä erikseen palkasta.

Jos työntekijä saa palkkaa ulkomailla työskentelystä, se voi olla Suomessa verovapaata niin sanotun kuuden kuukauden säännön perusteella. Työntekijän sairausvakuutusmaksu (ns. minipidätys) ja työnantajan sairausvakuutusmaksu pitää periä vakuutuspalkasta.

 
Verohallinnolle maksettavat 2022 2021
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,34 % 1,53 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu    
  • Sairaanhoitomaksu palkka- ja yrittäjätuloista

0,53 %

0,68 %

  • Päivärahamaksu

1,18 %

0,00 %, jos tulot ovat alle 15 128 euroa.

 

1,36 %

0,00 %, jos tulot ovat alle 14 766 euroa.

Ns. minipidätys (sairaanhoito- ja päivärahamaksu)

1,71 %,  jos tulot ovat vähintään 15 128 euroa.

0,53 %, jos tulot ovat alle 15 128 euroa.

2,04 %, jos tulot ovat vähintään 14 766 euroa.

0,68 %, jos tulot ovat alle 14 766 euroa.

Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustuloista 1,50 % 1,65 %
YEL-yrittäjän päivärahamaksun korotus 0,14 % 0,19 %
YEL-yrittäjän korotettu päivärahamaksu 1,32 % 1,55 %

Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)

Työnantajan on otettava työeläkevakuutus 17–68-vuotiaille työntekijöille, joiden kuukausiansio ylittää vakuuttamisvelvollisuuden alarajan. Sekä työnantaja että palkansaaja maksavat työeläkevakuutusmaksua. Työnantajana sinun pitää periä työntekijän osuus palkanmaksun yhteydessä. Maksa sekä työntekijän että työnantajan osuus työeläkevakuutusyhtiölle.

Lue lisää työeläkevakuutuksesta (tyoelake.fi)

 
Vakuutusyhtiölle maksettavat 2022 2021
Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 17–52-vuotiaat 7,15 % 7,15 %
Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 53–62-vuotiaat 8,65 % 8,65 %
Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 63–68-vuotiaat 7,15 % 7,15 %

Sopimustyönantajan eläkemaksu keskimäärin

Sopimustyönantajalla tarkoitetaan työnantajaa, jolla on palveluksessaan jatkuvasti henkilökuntaa.

17,40 % 16,95 %
Työnantajan merimieseläkevakuutusmaksu (MEL) 11,4 % 11,4 %

Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan pitää maksaa työttömyysvakuutusmaksua, jos hän maksaa kalenterivuoden aikana työntekijöilleen palkkaa yhteensä yli 1 300 euroa. Työttömyysvakuutusmaksua maksetaan 17–64-vuotiaista työntekijöistä.

Myös työntekijän pitää maksaa työttömyysvakuutusmaksua. Työnantajana sinun pitää laskea maksu palkkojen ja luontoisetujen yhteissummasta ja vähentää työntekijän osuus hänen nettopalkastaan palkanmaksun yhteydessä.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös yrityksen osaomistajaa.

Lue lisää työttömyysvakuutuksesta (tyollisyysrahasto.fi)

 
Työllisyysrahastolle maksettavat 2022 2021
Työnantajan osuus

0,50 %, jos palkkoja maksettu enintään 2 197 500 euroa

2,05 %, jos palkkoja maksettu yli 2 197 500 euroa

0,50 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta)

 

 

0,50 %, jos palkkoja maksettu enintään 2 169 000 euroa

1,90 %, jos palkkoja maksettu yli 2 169 000 euroa

0,50 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta)

 

 

Työntekijän osuus

  • peritään 1.1.–31.7.2022, jos työntekijä 17–64-vuotias
  • peritään 1.8.2022 alkaen, jos työntekijä 18-vuotias (syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta)
1,50 % 1,40 %
Osaomistajan osuus 0,74 % 0,65 %

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu

Työnantajana sinun on vakuutettava työntekijäsi työtapaturman ja ammattitaudin varalta, jos maksat palkkoja kalenterivuodessa yhteensä yli 1 300 euroa. Vakuutuksen on oltava voimassa heti, kun työntekijä aloittaa työt.

Tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti. Saat vakuutusmaksusta vakuutusyhtiöltä laskun.

Jos olet yrittäjä, voit ottaa vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuutuksen.

Lue lisää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Voit joutua ottamaan työntekijöillesi myös ryhmähenkivakuutuksen, jos työnantajaa koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu niin.

Vakuutusyhtiö perii ryhmähenkivakuutusmaksun tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Saat niistä vakuutusyhtiöltä erillisen laskun. Maksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.12.2021