Sosiaalivakuutusmaksut 2020 ja 2019

Sairausvakuutusmaksu

Verohallinnolle maksettavat 2020 2019
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,34 % 0,77 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu:    
  • Sairaanhoitomaksu palkka- ja työtuloista

0,68 %

0,00 %

  • Päivärahamaksu

1,18 %

0,00 %, jos tulot ovat alle 14 574 euroa.

1,54 %

0,00 %, jos tulot ovat alle 14 282 euroa

Ns. minipidätys (sairaanhoito- ja päivärahamaksu)

1,86 %, jos tulot ovat vähintään 14 574 euroa.

0,68 %, jos tulot ovat alle 14 574 euroa.

 

1,54 %

Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustuloista

 

1,65 % 1,61 %
YEL-yrittäjän päivärahamaksun korotus 0,15 % 0,23 %
YEL-yrittäjän korotettu päivärahamaksu  1,33 % 1,77 %

Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)

Vakuutusyhtiölle maksettavat 2020 2019

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (17-52-vuotiaat)

7,15 %

6,75 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (53–62-vuotiaat)

8,65 %

8,25 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (63–67-vuotiaat) 7,15 % 6,75 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin)

16,95 %

17,35 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (merimiehet) 11,4 % 12,8 %

Työttömyysvakuutusmaksu

Työllisyysrahastolle maksettavat 2020 2019
Työnantajan osuus

0,45 %, jos palkkoja maksettu enintään 2 125 500 euroa

1,70 %, jos palkkoja maksettu yli 2 125 500 euroa

0,45 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta)

0,50 %, jos palkkoja maksettu enintään 2 086 500 euroa

2,05 %, jos palkkoja maksettu yli 2 086 500 euroa

0,50 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta)

Työntekijän osuus 1,25 % 1,50 %
Osaomistajan osuus 0,65 % 0,78 %