Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Sosiaalivakuutusmaksut 2021 ja 2020

Sairausvakuutusmaksu

Verohallinnolle maksettavat 2021 2020
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,53 % 1,34 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu:    
  • Sairaanhoitomaksu palkka- ja työtuloista

0,68 %

0,68 %

  • Päivärahamaksu

1,36 %

0,00 %, jos tulot ovat alle 14 766 euroa.

1,18 %

0,00 %, jos tulot ovat alle 14 574 euroa.

Ns. minipidätys (sairaanhoito- ja päivärahamaksu)

2,04 %, jos tulot ovat vähintään 14 766 euroa.

0,68 %, jos tulot ovat alle 14 766 euroa.

 

1,86 %, jos tulot ovat vähintään 14 574 euroa.

0,68 %, jos tulot ovat alle 14 574 euroa.

Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustuloista

 

1,65 % 1,65 %
YEL-yrittäjän päivärahamaksun korotus 0,19 % 0,15 %
YEL-yrittäjän korotettu päivärahamaksu  1,55 % 1,33 %

Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)

Vakuutusyhtiölle maksettavat 2021 2020

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (17-52-vuotiaat)

7,15 %

7,15 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (53–62-vuotiaat)

8,65 %

8,65 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (63–67-vuotiaat) 7,15 % 7,15 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin)

16,95 %

16,95 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (merimiehet) 11,4 % 11,4 %

Työttömyysvakuutusmaksu

Työllisyysrahastolle maksettavat 2021 2020
Työnantajan osuus

0,50 %, jos palkkoja maksettu enintään 2 169 000 euroa

1,90 %, jos palkkoja maksettu yli 2 169 000 euroa

0,50 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta)

0,45 %, jos palkkoja maksettu enintään 2 125 500 euroa

1,70 %, jos palkkoja maksettu yli 2 125 500 euroa

0,45 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta)

Työntekijän osuus 1,40 % 1,25 %
Osaomistajan osuus 0,65 % 0,65 %
Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2022