Sosiaalivakuutusmaksut 2019 ja 2018

Sairausvakuutusmaksu

Verohallinnolle maksettavat 2019 2018
Työnantajan sairausvakuutusmaksu 0,77 % 0,86 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu:    
  • Sairaanhoitomaksu palkka- ja työtuloista

0,00 %

0,00 %

  • Päivärahamaksu

1,54 %

0,00 %, jos tulot ovat alle 14 282 euroa.

1,53 %

0,00 %, jos tulot ovat alle 14 020 euroa

Ns. minipidätys (sairaanhoito- ja päivärahamaksu) 1,54 % 1,53 %

Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustuloista

 

1,61 % 1,53 %
YEL-yrittäjän päivärahamaksun korotus 0,23 % 0,17 %
YEL-yrittäjän korotettu päivärahamaksu  1,77 % 1,70 %

Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)

Vakuutusyhtiölle maksettavat 2019 2018

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (17-52-vuotiaat)

6,75 %

6,35 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (53–62-vuotiaat)

8,25 %

7,85 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (63–67-vuotiaat) 6,75 % 6,35 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin)

17,35 %

17,75 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (merimiehet) 12,8 % 13,2 %

Työttömyysvakuutusmaksu

Työllisyysrahastolle maksettavat 2019 2018
Työnantajan osuus

0,50 %, jos palkkoja maksettu enintään 2 086 500 euroa

2,05 %, jos palkkoja maksettu yli 2 086 500 euroa

0,50 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta)

0,65%, jos palkkoja maksettu enintään 2 083 500 euroa

2,60 %, jos palkkoja maksettu yli 2 083 500 euroa

0,65 %, osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta)

Työntekijän osuus 1,50 % 1,90 %
Osaomistajan osuus 0,78 % 0,92 %