Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Korjaa palkkatietojen virheet tulorekisterissä

Jos olet ilmoittanut palkkatietoja tulorekisteriin mutta huomaat ilmoituksessa virheen, korjaa se tulorekisterissä. Et voi korjata virheitä OmaVerossa. 

Korjaa virheellinen tieto heti, kun huomaat virheen. Virheen korjaaminen on aina työnantajan tai muun suorituksen maksajan vastuulla.

Voit korjata tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja niin kauan, kuin niitä säilytetään tulorekisterissä. Tiedot säilytetään tulotietojärjestelmässä 10 vuotta. Säilytysajan laskeminen alkaa tiedon tallentamista seuraavan vuoden alusta.

Huomaa, että verotusta voidaan kuitenkin oikaista vain kolmen vuoden kuluessa siitä tilikaudesta, johon kuuluvalta verokaudelta vero olisi pitänyt ilmoittaa ja maksaa. Määräaika lasketaan tämän tilikauden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Jos tulonsaaja huomaa tiedoissaan virheen, hänen on pyydettävä suorituksen maksajaa korjaamaan tiedot.

Ohje koskee myös eläke- ja etuustietoja, joita esimerkiksi eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, Kela, Valtiokonttori ja kunnat ilmoittavat tulorekisteriin. Lue tarkemmin etuustietojen korjaamisesta tulorekisterissä.

Miten tiedot voi korjata?

Korjaa virheet antamalla tulorekisteriin uusi, korvaava ilmoitus. Anna ilmoituksessa uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi myös ne tiedot, jotka olivat alkuperäisessä ilmoituksessa oikein.

Korjaa kaikki ilmoituksen tiedot, sekä pakolliset että täydentävät. Sisällytä korvaavaan ilmoitukseen myös alkuperäisestä ilmoituksesta puuttuneet tiedot.

Esimerkki: Palkkatietoilmoituksen tulotiedot muuttuvat niin, että myös  työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä muuttuu. Korjaa palkkatietoilmoitus ja anna uusi, korvaava työnantajan erillisilmoitus, jolla ilmoitat työnantajan sairausvakuutusmaksun korjatun yhteismäärän.

On kuitenkin tilanteita, joissa korjaus pitää tehdä mitätöimällä virheellinen ilmoitus ja antamalla tilalle uusi ilmoitus.

Jos joudut mitätöimään tulorekisteriin annettuja virheellisiä ilmoituksia, mitätöi ensin ilmoitus ja anna sen jälkeen uusi ilmoitus saman päivän aikana. 

  • Jos mitätöit tai annat ilmoituksen klo 16.00–18.00, uusi ilmoitus voi yksittäisissä tapauksissa kirjautua eri päivälle kuin ilmoituksen mitätöinti. Tämän vuoksi on varminta, että teet sekä mitätöinnin että uuden ilmoituksen samana päivänä joko aiemmin kuin klo 16 tai vasta klo 18 jälkeen. 

Veronsaajien kuukausitilitysten turvaamiseksi ilmoitusten mitätöintejä ei tulisi tehdä kuukauden 15.–20. päivänä. Jos tämä on kuitenkin välttämätöntä, on erityisen tärkeää, että uusi ilmoitus annetaan mitätöidyn tilalle heti mitätöinnin jälkeen.

Lue tarkemmat ohjeet: Miten tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja korjataan?

Ilmoituksen mitätöinti: vaikuttaako uusi ilmoitus myöhästymismaksuun?

Ilmoituksen mitätöinti tarkoittaa, että ilmoituksen tiedot poistetaan kokonaan tulorekisteristä eikä ilmoitukseen voi enää kohdistaa korjauksia tai muita muokkauksia. Jos mitätöidyn ilmoituksen tilalle pitää antaa kokonaan uusi ilmoitus, sen tiedot eivät kohdistu mitätöityyn ilmoitukseen.

Uusista ilmoituksista määrätään myöhästymismaksu, jos mitätöit ilmoituksia ja annat uudet ilmoitukset niin, että maksupäivää seuraavan kuukauden 8. päivästä on kulunut yli 45 päivää. (Jos kuukauden 8. päivä on viikonloppu tai pyhäpäivä, aika lasketaan sitä seuraavaa arkipäivää seuraavasta arkipäivästä.)

Myöhästymismaksua ei kuitenkaan määrätä, jos uusissa ilmoituksissa ei ole ilmoitettu lisää veronalaisia suorituksia tai eläkkeen perusteena olevia työansioita ja noudatat tätä aikataulua:

  • Anna uusi ilmoitus saman päivän aikana kuin mitätöit ilmoituksen.
  • Vältä mitätöintiä ja ilmoittamista klo 16–18: tee sekä mitätöinti että uusi ilmoitus joko aiemmin kuin klo 16 tai vasta klo 18 jälkeen.

Lue lisää myöhästymismaksuista tulorekisterin sivuilta.

Tarkista palautusajankohta OmaVerosta

Jos korjaat tulorekisteriin annettuja tietoja ilmoituksia mitätöimällä, tarkista palautusajankohtasi OmaVerossa. Palautusajankohdasta riippuen verolle tarkoitettu maksu voi palautua, jos uusi tulorekisteritieto ei kirjaudu riittävän ajoissa OmaVeroon. Asettamalla palautusajankohdaksi "Palautus jää myöhemmin käytettäväksi", työnantajasuorituksille tarkoitetut maksusi eivät palaudu tarpeettomasti.

Jos palautusajankohta on "Palautus heti käsittelyn jälkeen" tai "Palautus ilmoituspäivää seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen", voi verolle tarkoitettu maksu palautua. Tällöin vero näkyy maksamattomana OmaVerossa, jolloin sille lasketaan viivästyskorkoa veron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.

Voit vaihtaa palautusajankohtaa niin usein kuin haluat. Voit myös pyytää palautusta käyttämättömistä maksuista ja palautuksista huolimatta siitä, mikä palautusajankohta ja palautusraja on valittuna.

Katso ohje: Näin muutat palautusajankohtaa ja -rajaa OmaVerossa

Jos olit maksanut veron ajallaan ja ilmoituksen mitätöinnin vuoksi verolle on kertynyt viivästyskorkoa, voit hakea viivästyskoron perimättä jättämistä OmaVerossa.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.1.2022