Etuustietojen korjaaminen tulorekisterissä

Huom. Etuustietoja voi ilmoittaa tulorekisteriin vasta 1.1.2021. Etuustietoja ilmoittavat esimerkiksi eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, Kela, Valtiokonttori ja kunnat.

Yleensä työnantajat eivät ilmoita etuustietoja. Luontoisedut ilmoitetaan palkkatietoilmoituksessa, ei etuustietoilmoituksessa.

Tulorekisteriin ilmoitetaan etuus- ja eläketulot, jotka maksetaan 1.1.2021 tai sen jälkeen. Myös näiden tietojen korjaukset ilmoitetaan tulorekisteriin.

Ennen vuotta 2021 maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella ja niihin liittyvät suoritukset oma-aloitteisten verojen veroilmoituksilla. Näiden tietojen mahdolliset korjaukset tehdään suoraan tiedon käyttäjille, eikä niitä ilmoiteta tulorekisteriin. Poikkeuksena on 1.1.2021 tai sen jälkeen tapahtuva takaisinperintä tai regressivähennys, joka ilmoitetaan tulorekisteriin, vaikka alkuperäinen tulo olisikin maksettu ennen vuotta 2021.

Virheellinen tai puutteellinen ilmoitus on korjattava heti

Etuuden maksajan on korjattava ilmoittamansa virheellinen tieto viivytyksettä, kun virhe on huomattu. Jos etuuden saaja huomaa tiedoissaan virheen, hänen on pyydettävä korjausta etuuden maksajalta. Tulorekisteriyksikkö ei voi korjata tietoja.

Korjaamisen kannalta ei ole merkitystä, millä tavalla alkuperäinen ilmoitus on annettu. Esimerkiksi teknisen rajapinnan kautta annettuja ilmoituksia voi korjata sähköisessä asiointipalvelussa verkkolomakkeella ja latauspalvelun kautta annettuja ilmoituksia voi korjata teknisen rajapinnan kautta.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja voi ylläpitää ja korjata niin kauan, kuin niitä tulorekisterissä säilytetään. Tiedot säilytetään tulotietojärjestelmässä 10 vuotta tiedon tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien.

Mitä tietoja pitää korjata?

Kaikki ilmoituksella virheellisesti annetut tiedot on korjattava, vaikka virhe olisi pieni. Myös alkuperäisestä ilmoituksesta puuttuneet tiedot pitää sisällyttää korvaavaan ilmoitukseen. Jos virheitä ei korjata, tiedon käyttäjien päätökset perustuvat virheelliseen tai puutteelliseen tietoon. Tämä voi johtaa esimerkiksi etuuden takaisinperintään sen saajalta.

Ilmoituksessa oleva virhe voi liittyä joko ilmoittamiseen tai maksamiseen. Ilmoittamisen virhe tarkoittaa, että tulo on maksettu oikein, mutta se on ilmoitettu tulorekisteriin väärin. Maksamisen virheessä taas ilmoitus on annettu oikein, mutta tulo on maksettu väärän suuruisena. 

Lue lisää korjaamisesta ohjeesta Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin, luvusta 6 Etuustietojen korjaaminen tulorekisterissä.