Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ilmoititko tiedot tulorekisteriin myöhässä?

Jos ilmoitat tiedot tulorekisteriin myöhässä, seurauksena on myöhästymismaksu. 

Verohallinto määrää myöhästymismaksua pakollisista tiedoista, jotka ilmoitetaan tulorekisteriin myöhässä. Myöhästymismaksu määrätään tulorekisteristä saatujen tietojen perusteella.

Myöhästymismaksu määrätään kultakin kalenterikuukaudelta annettavien tietojen perusteella. Samalle kuukaudelle voi muodostua useita myöhästymismaksupäätöksiä. Päiväkohtaista myöhästymismaksua määrätään kohdekaudelle kuitenkin vain kerran.

Päätös myöhästymismaksusta näkyy kuukausittaisella yhteenvedolla ja OmaVerossa. Maksun määräpäivä on yhteenvedolle merkitsemistä seuraava toinen yleinen eräpäivä.

Myöhästymismaksua ei maksuunpanna, jos myöhästymismaksun määrä on alle kolme euroa. Jos samalle kohdekaudelle tulee myöhemmin uusia, myöhässä annettuja ilmoituksia, myös aikaisemmin määräämättä jätetty maksu huomioidaan laskennassa.

Lue lisää myöhästymismaksusta tulorekisterin sivuilta

Korjaatko tietoja mitätöimällä ja antamalla uuden ilmoituksen? Lue uuden ilmoituksen vaikutukset myöhästymismaksuun.

Jos et ilmoita palkkatietoja tulorekisteriin, verokauden tiedot arvioidaan

Jos et ilmoita palkkatietoja tulorekisteriin määräajassa, saat Verohallinnolta kehotuskirjeen, jossa ilmoituksia pyydetään antamaan. Kehotuskirjeessä on arvio veron määrästä.

Anna ilmoitukset tulorekisteriin viimeistään kirjeessä mainittuna määräpäivänä. Muuten joudumme arvioimaan yrityksesi palkkatiedot. Arvion perusteella määräämme verot sekä veronkorotuksen, joka seuraa ilmoitusten laiminlyönnistä.

Jos annat ilmoitukset tulorekisteriin myöhemmin, poistamme arvion ja veronkorotuksen, kun tiedot näkyvät järjestelmässämme.

Mitä virheellisestä tiedosta seuraa?

Jos annat tulorekisteriin virheellisen palkkatietoilmoituksen etkä korjaa ilmoitusta kehotuksesta huolimatta, Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun.

Lisätietoa tulorekisterin seuraamusmaksuista

Sivu on viimeksi päivitetty 5.1.2023