Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tilinpäätöstietojen ilmoittaminen – usein kysyttyä

Tietojen julkaisu kaupparekisterissä

1. Kenen pitää liittää tilinpäätöstietoja veroilmoitukseen?
2. Mitkä tilinpäätöstiedot on liitettävä veroilmoitukseen ja mitkä niistä välitetään kaupparekisteriin? 
3. Miten minun pitää toimia, jotta Verohallinnosta välittyisi kaupparekisteriin ne tilinpäätöstiedot, jotka täytyy toimittaa rekisteröitäväksi?
4. Liitin veroilmoitukseen tilinpäätöksen. Täytyykö minun tämän lisäksi liittää ilmoitukseen vielä erikseen tuloslaskelma ja tase?
5. Miten toimin, jos tilintarkastuskertomus ja yhtiökokouksen pöytäkirja eivät ole vielä käytettävissä, kun annan veroilmoituksen?
6. Miten toimin, jos allekirjoitettua tilinpäätöstä ei ole vielä käytettävissä, kun annan veroilmoituksen? Voinko täydentää veroilmoitusta jälkikäteen?
7. Kun lähetän uudet tilinpäätöstiedot, jäävätkö myös aikaisemmin lähettämäni tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin näkyviin?
8. Sain virkailijalta pyynnön täydentää veroilmoitustamme tilikohtaisella tuloslaskelmalla. Välitetäänkö tällaiset asiakirjat myös kaupparekisteriin?

9. Voinko toimittaa tilinpäätöstiedot Verohallinnolle PRH-välitystä varten, vaikka yhtiömme osalta verovuoden verotus on jo päättynyt?
10. Tein osakeyhtiön verotuksesta oikaisuvaatimuksen, johon liitin korjatun veroilmoituksen ja tilinpäätöksen. Välitetäänkö tämä tilinpäätös kaupparekisteriin?

11. Sain Patentti- ja rekisterihallitukselta kehotuksen toimittaa puuttuvat tilinpäätöstiedot rekisteröitäväksi. Pitääkö tiedot lähettää myös Verohallintoon?

Veroilmoitus sähköisesti

12. Mitkä sähköisesti annetut tiedot Verohallinto välittää tilinpäätöstietoina kaupparekisteriin?
13. Miten nimeän tilinpäätöstiedot oikein, jotta ne välittyisivät automaattisesti kaupparekisteriin, kun jätän yhtiön veroilmoituksen sähköisesti?
14. Voiko tilipäätöstietoja sisältävän sähköisen liitteen suojata ennen lähetystä Verohallintoon?
15. Pitääkö liitelomaketta 63 käyttää, kun jättää veroilmoituksen 6B sähköisesti?
16. Jos jätän sähköisesti tilinpäätösliitteitä täydennyksenä, saanko lähettää ne omana liitetiedostona, vai pitääkö koko tilinpäätöspaketti lähettää "tilinpaatos"-nimisenä liitteenä uudelleen?
17. Kun joudun lähettämään sähköisesti korvaavan veroilmoituksen, pitääkö myös tilinpäätöstiedot lähettää uudelleen?
18. Jos täydennän sähköistä veroilmoitusta tilinpäätöstiedoilla, pitääkö myös veroilmoitus lähettää uudelleen?
19. Miten ilmoitan sähköisesti tiedon lisäosingonjaosta vain Verohallinnon käyttöön?

Veroilmoitus paperilla

 20. Onko liitelomaketta 63 pakko käyttää paperiasioinnissa, jos kaikki tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilinpäätöksestä, yhtiökokouksen pöytäkirjaotteesta ja tilintarkastuskertomuksesta?
 21. Pitääkö yhtiökokouksen pöytäkirja tai pöytäkirjanote lähettää, jos osingonjakotiedot on täytetty lomakkeella 63?

1. Kenen pitää liittää tilinpäätöstietoja veroilmoitukseen?

Kaikkien veroilmoitusta 6B käyttävien yhteisöjen (mm. osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja ei-keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden) pitää liittää tilinpäätöstiedot veroilmoitukseen. Lisäksi veroilmoitusta 6C käyttävät ammattikorkeakouluosakeyhtiöt liittävät tilinpäätöstiedot veroilmoitukseen.

2. Mitkä tilinpäätöstiedot on liitettävä veroilmoitukseen ja mitkä niistä välitetään kaupparekisteriin?

Jos annat veroilmoituksen 6B, liitä veroilmoitukseen kaikki tilinpäätöstiedot, jotka lain mukaan tulee ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle (ks. lista alla). Ilmoita tilinpäätös ensisijaisesti aina yhtenä liitteenä eikä useana tiedostona. Verohallinto toimittaa nämä tiedot automaattisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle, kunhan tilinpäätöstiedot on sähköisessä veroilmoituksessa nimetty oikein (ks. kysymys 13) tai paperisessa veroilmoituksessa nidottu lomakkeeseen 63 siten, että 63 lomake jää tilinpäätöstietojen kansilehdeksi. Näin toimitettuna PRH julkaisee ne kaupparekisterissä. Verohallinto välittää asiakirjat PRH:lle seitsemän vuorokauden kuluttua siitä, kun Verohallinto on vastaanottanut asiakirjat. Ilmoita tilinpäätös kaupparekisteriin vasta kun tilinpäätös on vahvistettu. Muiden veroilmoitusten, kuin 6B, liitteitä ei välitetä PRH:lle. Älä lähetä sellaisia asiakirjoja, joissa on salassapidettävää tietoa (esim. henkilötunnuksia).

Toimita Verohallinnolle kaikki alla mainitut tilinpäätöstiedot, vaikka yhteisöllä ei ole velvoitetta julkaista tilinpäätöstietoja kaupparekisterissä tai velvoitetta on rajattu (esim. säädekirjalla perustetut eläkesäätiöt). Verohallinto ei välitä näiden asiakkaiden tietoja kaupparekisteriin.

Liitä veroilmoitukseen 6B seuraavat tilinpäätöstiedot:

 1. Tilinpäätös, joka sisältää
  • tuloslaskelman ja taseen (josta on poistettu tase-erittelyt)
  • liitetiedot (joista on poistettu erittelyt)
 2. Tilintarkastuskertomus, jos yhtiöllä on velvollisuus toimittaa tilintarkastus.
 3. Selvitys seuraavista yhtiökokouksen päätöksistä:
  • päivämäärä, jolloin tilinpäätös on vahvistettu
  • tilikauden voiton tai tappion käsittely
  • voitonjako (osingonjakopäätöksen päivämäärä, osingon määrä ja päivämäärä, milloin osinko on nostettavissa).

Anna selvitys yhtiökokouksen päätöksistä, vaikka olisit ilmoittanut voitonjakotiedot veroilmoituksessa 6B.

Voit liittää tilinpäätökseen esim. yhtiökokouksen pöytäkirjan otteen tai voit ilmoittaa tiedon PRH:n lomakkeella ”Tilinpäätösilmoitus kaupparekisteriin”. Jos liität mukaan pöytäkirjan, tarkista, ettei se sisällä salassa pidettäviä tietoja kuten henkilötunnuksia.

Lisäksi osan pitää liittää mukaan:

 • Toimintakertomus ja / tai rahoituslaskelma, jos yhtiöllä on näiden laatimisvelvollisuus.
 • Konsernitilinpäätös, jos se sisältyy yhtiön tilinpäätökseen. Liitä konsernitilinpäätökseen konsernituloslaskelma ja -tase sekä konsernin liitetiedot, tarvittaessa tilintarkastuskertomus sekä tarvittaessa konsernin rahoituslaskelma.

3. Miten minun pitää toimia, jotta Verohallinnosta välittyisi kaupparekisteriin ne tilinpäätöstiedot, jotka täytyy ilmoittaa rekisteröitäväksi?

Verohallinto toimittaa automaattisesti kaupparekisteriin niiden asiakasryhmien tilinpäätöstiedot, joista on kerrottu vastauksessa kysymykseen 2. Edellytyksenä on, että tilinpäätöstiedot on sähköisessä veroilmoituksessa nimetty PRH-välitykseen varatuilla liitetyypeillä tai paperisessa veroilmoituksessa nidottu lomakkeeseen 63 siten, että 63 lomake jää tilinpäätöstietojen kansilehdeksi. Paperilla veroilmoituksen voi antaa vain erityisestä syystä.

Jos yhteisöllä on rajoitettu velvollisuus ilmoittaa tilinpäätöksensä, ilmoita tilinpäätöstiedot suoraan PRH:lle. Anna joka tapauksessa Verohallinnolle vastaavat tilinpäätöstiedot kuin muutkin yhteisöt.

Liitä veroilmoitukseen kaikki lakisääteiset tilinpäätösasiakirjat, tarkista etteivät tilinpäätösasiakirjat sisällä salassa pidettäviä tietoja tai tase-erittelyitä. Kun annat veroilmoituksen, huolehdi seuraavista asioista:

 • Nimeä oikein sähköisen veroilmoituksen liitetiedostot
 • Jos annat veroilmoituksen paperilla, nido tilinpäätöstiedot liitelomakkeeseen 63 siten, että 63 lomake jää tilinpäätöstietojen kansilehdeksi.

Verohallinnossa ei tarkisteta tilinpäätösasiakirjoja, jotka Verohallinto toimittaa kaupparekisteriin. Veroilmoituksen antaja vastaa liitteiden sisällöstä.

Katso myös kysymys 13 sähköisten tilinpäätösliitteiden nimeämisestä. 

4. Liitin veroilmoitukseen tilinpäätöksen. Täytyykö minun tämän lisäksi liittää ilmoitukseen vielä erikseen tuloslaskelma ja tase?

Veroilmoitukseen ei tarvitse liittää tuloslaskelmaa ja tasetta erillisinä liitteinä. Liitteenä annettu tilinpäätös on kokonaisuudessaan sekä Verohallinnon että Patentti- ja rekisterihallituksen käytössä, kun ilmoitus on annettu sähköisesti tai tilinpäätökseen on nidottu kansilehdeksi lomake 63.

Katso myös kysymys 13 sähköisten tilinpäätösliitteiden nimeämisestä.

5. Miten toimin, jos tilintarkastuskertomus ja yhtiökokouksen pöytäkirja eivät ole vielä käytettävissä, kun annan veroilmoituksen?

Tällaisessa tilanteessa anna veroilmoituksen liitteenä tilinpäätös, mutta älä valitse sitä välitettäväksi PRH:lle. Tilinpäätös ilmoitetaan kaupparekisteriin, vasta kun se on vahvistettu. Täydennä sitä myöhemmin tilintarkastuskertomuksella ja yhtiökokouksen tiedoilla. Katso myös kysymys 16.

Paperilla veroilmoituksen voi antaa vain erityisestä syystä. Jos ilmoitat tiedot paperilla, kansilehtenä täytyy käyttää lomaketta 63 kaikissa lähetyksissä.

6. Miten toimin, jos allekirjoitettua tilinpäätöstä ei ole vielä käytettävissä, kun annan veroilmoituksen? Voinko täydentää veroilmoitusta jälkikäteen?

Tällaisessa tilanteessa anna veroilmoituksen liitteenä allekirjoittamaton tilinpäätös. Täydennä sitä myöhemmin allekirjoitetulla tilinpäätöksellä (sekä tarvittaessa tilintarkastuskertomuksella ja yhtiökokouksen tiedoilla). Pelkän allekirjoitussivun lähettäminen ei riitä, vaan koko tilinpäätös on annettava uudestaan. Huomaa: ilmoita tilinpäätös kaupparekisteriin vasta kun se allekirjoitettu ja yhtiökokouksen vahvistama.

Korvaavat ja täydentävät ilmoitukset aiheuttavat lisätyötä sekä asiakkaalle että Verohallinnolle. Tämän takia toivomme, että saisimme täydelliset tilinpäätöstiedot jo veroilmoituksen liitteenä.

7. Kun lähetän uudet tilinpäätöstiedot, jäävätkö myös aikaisemmin lähettämäni tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin näkyviin?

Uudet tilinpäätösasiakirjat yhdistyvät aiemmin ilmoittamiisi asiakirjoihin. PRH voi oikaista rekisteritietoja, mikäli se sisältää esim. väärän yrityksen tilinpäätöksen. Katso lisätietoja PRH:n verkkosivuilta.

Jos lähetät samalla liitetyypillä saman päivän aikana yhtä useamman tiedoston, vain viimeksi lähetetty asiakirja välittyy PRH:lle.

8. Sain virkailijalta pyynnön täydentää veroilmoitustamme tilikohtaisella tuloslaskelmalla. Välitetäänkö tällaiset asiakirjat myös kaupparekisteriin?

Kaupparekisteriin ei välitetä selvityksiä tai erittelyitä, jotka Verohallinnon virkailija on erikseen pyytänyt verotuksen toimittamista varten. Pyydetyt selvitykset jäävät vain Verohallinnon käyttöön.

Jos lähetät tiedot täydentämällä veroilmoitusta veroilmoituksen liitteellä, tiedoston nimeäminen ratkaisee, välittyykö tiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle. Samoin jos annat ilmoituksen paperilla ja nidot tilikohtaisen tuloslaskelman liitelomakkeeseen 63, välittyy tuloslaskelma kaupparekisteriin.

9. Voinko toimittaa tilinpäätöstiedot Verohallinnolle PRH-välitystä varten, vaikka yhtiömme osalta verovuoden verotus on jo päättynyt?

Voit toimittaa sähköisen veroilmoituksen liitteenä, ja tilinpäätöstiedot välitetään, vaikka verotus on jo päättynyt, jos verovuoden päättymisestä ei ole vielä kulunut 10 kuukautta.

Jos ilmoitat voitonjakotietoja OmaVeron ”Tilinpäätöstiedot ja osingonjako” -toiminnallisuudella tai Verohallinnon rajapintapalvelussa, tässä yhteydessä annetut tilinpäätösliitteet välittyvät PRH:lle 15 kuukautta tilikauden päättymisestä.

Jos haluat tämän jälkeen toimittaa tilinpäätöstietoja PRH:lle kaupparekisterissä julkaistavaksi, ole yhteydessä suoraan PRH:n.

Paperilla annetut, 63-lomakkeeseen nidotut tilinpäätöstiedot saattavat välittyä Kaupparekisteriin vielä hetken aikaa, vaikka verovuoden päättymisestä olisi kulunut jo 10 kuukautta. Tämä johtuu lomakeversion päivityksestä. Verohallinto ei kuitenkaan voi enää taata paperilla annettujen tilinpäätöstietojen välittymistä. Tämän vuoksi on tärkeää antaa tiedot ennen kuin 10 kuukautta on kulunut verovuoden päättymisestä.

Jos olet ilmoittamassa PRH:lle jonkun aikaisemman tilikauden tilinpäätöstä, ilmoita nämä suoraan sähköisessä YTJ-palvelussa.

10. Tein osakeyhtiön verotuksesta oikaisuvaatimuksen, johon liitin korjatun veroilmoituksen ja tilinpäätöksen. Välitetäänkö tämä tilinpäätös kaupparekisteriin?

Verohallinto ei toimita kaupparekisteriin tilinpäätöstietoja, jotka olet antanut oikaisuvaatimuksen liitteenä. Toimita tiedot erikseen Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitäväksi.

11. Sain Patentti- ja rekisterihallitukselta kehotuksen toimittaa puuttuvat tilinpäätöstiedot rekisteröitäväksi. Pitääkö tiedot lähettää myös Verohallintoon?

Riittää, kun toimitat tilinpäätöstiedot vain PRH:lle noudattaen kirjeessä annettuja ohjeita.

12. Mitkä sähköisesti annetut tiedot Verohallinto välittää tilinpäätöstietoina kaupparekisteriin?

Verohallinto välittää kaupparekisteriin kaikki tilinpäätöstiedot, jotka on nimetty käyttäen niille varattuja liitetyyppejä. Ilmoita tilinpäätös PRH:lle vasta kun se kokouksessa vahvistettu. Tarkista, että sinulla on kaikki laissa säädetyt tilinpäätösasiakirjat ja ilmoita ne kaikki kerrallaan.

Katso kysymys 13 sähköisten tilinpäätöstietojen nimeämisestä sekä kysymys 2 veroilmoitukseen liitettävistä tilinpäätöstiedoista.

13. Miten nimeän tilinpäätöstiedot oikein, jotta ne välittyisivät automaattisesti kaupparekisteriin, kun jätän yhtiön veroilmoituksen sähköisesti?

Verohallinto välittää automaattisesti kaupparekisteriin kaikki ne tilinpäätöstiedot, jotka olet antanut sähköisessä asiointipalvelussa ja nimennyt tilinpäätöstietojen liitetyypeillä. Valitse asiointipalvelussa kullekin liitteelle jokin alla olevista liitetyypeistä:

 • Tilinpaatos
 • Konsernitilinpaatos
 • Tuloslaskelma
 • Tase
 • Tuloslaskelma_ja_tase
 • Tilintarkastuskertomus
 • Yhtiokokouksen_ptkote
 • Tilintarkastuskertomus_ja_ptkote
 • Toimintakertomus
 • Tilinpaatoksen_liitetiedot
 • Rahoituslaskelma

OmaVerossa valitse veroilmoitukseen liitettävän tiedoston liitetyypiksi ”PRH ja Verohallinto” (esim. PRH ja Verohallinto – Tilinpäätös), jos se on tarkoitettu välitettäväksi kaupparekisteriin.

Jos vastaat OmaVerossa selvityspyyntöön Selvityspyynnöt-välilehdeltä, antamasi liitteet eivät välity julkaistavaksi Patentti- ja rekisterihallitukselle.

14. Voiko tilipäätöstietoja sisältävän sähköisen liitteen suojata ennen lähetystä Verohallintoon?

Kun annat veroilmoituksen sähköisesti ja Verohallinto välittää tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin, tiedot siirtyvät suojatussa yhteydessä. Lähetettäviä tiedostoja ei saa suojata erikseen. Suojaus voi estää tiedostojen vastaanoton Verohallinnossa ja niiden välityksen kaupparekisteriin.

15. Pitääkö liitelomaketta 63 käyttää, kun jättää veroilmoituksen 6B sähköisesti? 

Liitelomaketta 63 ei käytetä, kun annat veroilmoituksen sähköisesti.

16. Jos jätän sähköisesti tilinpäätösliitteitä täydennyksenä, saanko lähettää ne omana liitetiedostona, vai pitääkö koko tilinpäätöspaketti lähettää ”tilinpaatos”-nimisenä liitteenä uudelleen?

Aina kun mahdollista, lähetä kaikki tilinpäätösasiakirjat yhtenä kokonaisuutena. Näin varmistetaan, että tilinpäätös tulee rekisteröityä oikein.

Jos täydennät tilinpäätöstä tilintarkastuskertomuksella tai yhtiökokouksen pöytäkirjaotteella, anna vain kyseiset asiakirjat liitetiedostoina ja nimeä ne seuraavasti:

 • Tilintarkastuskertomus
 • Yhtiokokouksen_ptkote
 • Tilintarkastuskertomus_ja_ptkote

Jos haluat täydentää tilinpäätöstä jollakin muulla asiakirjalla kuin tilintarkastuskertomuksella tai yhtiökokouksen pöytäkirjaotteella, anna koko tilinpäätös uudestaan ”Tilinpaatos”-nimisenä liitteenä. Tähän liitteeseen täytyy koota koko tilinpäätöskokonaisuus.

OmaVerossa valitse veroilmoitukseen liitettävän tiedoston liitetyypiksi ”PRH ja Verohallinto” (esim. PRH ja Verohallinto – Tilintarkastuskertomus), jos se on tarkoitettu välitettäväksi kaupparekisteriin. 

17. Kun joudun lähettämään sähköisesti korvaavan veroilmoituksen, pitääkö myös tilinpäätöstiedot lähettää uudelleen? 

Jos tilinpäätöstietoihin ei ole tullut mitään muutoksia, ei niitä lähetetä uudestaan. Jos kuitenkin olet lähettänyt kaikki tilinpäätöstiedot yhtenä tiedostona ja korjaat mitä tahansa tilinpäätöstietoa, täytyy koko tilinpäätöskokonaisuus lähettää uudestaan.

18. Jos täydennän sähköistä veroilmoitusta tilinpäätöstiedoilla, pitääkö myös veroilmoitus lähettää uudelleen?

Kun lähetät tilinpäätöstietoja sähköisesti, useissa ilmoituskanavissa veroilmoitusta ei tarvitse lähettää uudestaan. 

OmaVerossa toiminnolla Tilinpäätöstiedot ja osingonjako voit täydentää veroilmoitusta ainoastaan tilinpäätöstiedoilla. Lisää täydennettävät tilinpäätöstiedot Liitteet-kohdassa olevan Lisää tiedosto -painikkeen avulla. Voit valita seuraavia liitetyyppejä: konsernitilinpäätös, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja yhtiökokouksen pöytäkirja. 

Kun ilmoitat toiminnon kautta osingonjakotietoja, liitä Liitteet-kohdassa myös yhtiökokouksen pöytäkirja tai pöytäkirjaote, jos haluat, että Patentti- ja rekisterihallitus julkaisee tiedot kaupparekisterissä.

19. Miten ilmoitan sähköisesti tiedon lisäosingonjaosta vain Verohallinnon käyttöön?

Ilmoita tiedot lisäosingonjaosta OmaVerossa. Ilmoittaminen OmaVerossa on mahdollista 15 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Lisäosingonjako ilmoitetaan veroilmoituksen 6B toiminnoissa kohdassa Tilinpäätöstiedot ja osingonjako. Valitse alasvetovalikosta voitonjaon tyypiksi Lisäosingonjako, ja anna tiedot tilinpäätöksen vahvistamispäivästä, osingon määrästä sekä päivästä, jolloin osinko on nostettavissa.

Toissijaisesti voit antaa lisäosingonjaon tiedot lähettämällä pöytäkirjan tai vapaamuotoisen selvityksen. Sähköisissä asiointipalveluissa käytä seuraavia liitetyyppejä

 • ”Muu liite” ja tarkennusta ”_lisaosingonjako” 
 • Lisäosingonjakopäätös vain Verolle.

Käytettävissä olevat liitetyypit lisäosingonjaon ilmoittamiseen vaihtelevat asiointipalveluittain.

Jos annat tiedot lisäosingonjaosta ja käytät liitetyyppiä ”Yhtiokokouksen_ptkote”, tiedot välittyvät PRH:lle. Lisäosingonjaosta ei tarvitse ilmoittaa kaupparekisteriin.

20. Onko lomaketta 63 pakko käyttää paperiasioinnissa, jos kaikki tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilinpäätöksestä, yhtiökokouksen pöytäkirjaotteesta ja tilintarkastuskertomuksesta?

Paperiasioinnissa yhtiökokouksen päätöksen tiedot on ilmoitettava liitelomakkeella 63, jos haluat niiden välittyvän PRH:lle. Muista nitoa tilinpäätöstiedot lomakkeeseen 63 siten, että 63 lomake jää tilinpäätöstietojen kansilehdeksi. Vain se varmistaa tilinpäätöstietojen oikean käsittelyn Verohallinnossa.

21. Pitääkö yhtiökokouksen pöytäkirja tai pöytäkirjanote lähettää, jos osingonjakotiedot on täytetty lomakkeella 63?

Kaupparekisteriin on toimitettava rekisteröitäväksi hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja yhtiön voittoa koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä (ks. kysymys 2).Tämän vuoksi nido 63 lomakkeeseen yhtiökokouksen pöytäkirja tai pöytäkirjanote. Älä jätä asiakirjoihin salassapidettävää tietoa kuten henkilötunnuksia.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.4.2024